Huawei-historien : Kina och USA är involverade i ett handelskrig. Sverige deltar med att förbjuda Huawei-s 5G utrustning och deras smartphones p.g.a. att de utgör säkerhetshot. Många andra länder gör detsamma under påtryckningar från USA. 

Men vad är bakgrunden till detta fokus på säkerhet? Vilka konsekvenser följer av att utestänga kinesisk 5G och smartphones från världsmarkanden? En artikel av Dan Jerrestam på Clartes "endast på webben" sidor: Huawei-historien

{jcomments lock}

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.