I Studio 1 den 4 januari berättade intervjuades Rasmus Landström om sin bok Arbetarlitteraturens återkomst (Verbal förlag) som kom ut i november.  Boken visar att svensk arbetarlitteratur fått ett stort uppsving under 2010-talet, men ger också ett stort historiskt perspektiv på arbetarlitteraturen sedan 1890-talet. Ett särdrag för dagens arbetarlitteratur är att just arbetet ofta står i centrum för skildringen på ett sätt som var ovanligt i äldre arbetarlitteraturen. Recensionerna från många olika håll har varit mycket positiva. Den som ännu inte hunnit skaffa och läsa boken (gör det!) kan läsa en förkortad version av kapitel 4, "Den nya arbetslitteraturen", som publicerades i Clarté 2/20.

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.