Tucson, Arizona, 2016. Foto: Johnny Silvercloud, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Tucson, Arizona, 2016. Foto: Johnny Silvercloud, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Så slutade Trumps presidenttid i kaos och våld. Ett antal av hans högerextrema supportrar tog sig in i Capitolium för att med våld hindra att Joe Bidens val certifierades av kongressen. Vilka var det som stormade in? Bland de gripna finns jurister, fastighetsmäklare och politiker. Den kvinna som sköts ihjäl var en före detta militär. Många är inspirerade av Qanon, en konspirationsteori som hävdar att USA styrs av en satanisk kabal av pedofiler. Överhuvudtaget är irrationalismen och vetenskapligsfientligheten påtaglig i trumpismen.

Det finns ett par myter om trumpismen som måste punkteras. En är att hans väljarbas har varit arbetarklassen i USA. Tittar man på hur de olika inkomstgrupperingarna röstade i presidentvalet, så var den grupp som tjänade mer än 100 000 dollar/år den enda vars majoritet röstade på Trump. En annan myt är att han skall ha fört en fredligare politik än sina företrädare. Han drog visserligen tillbaka trupper från t ex Afghanistan, men ökade istället drönarattackerna. Dessutom drog han tillbaka de presidentdekret som krävde viss transparens kring hur drönarattackerna genomfördes. Det vi vet är att antalet ökat, i Afghanistan var de tredubbelt fler 2019 jämfört med 2016. 2019 dödades 700 civila av drönarattacker i Afghanistan enligt FN. Trenden är liknande i många andra länder som befinner sig i konflikt med USA, antalet drönarattacker mot påstådda terrorister, men som i huvudsak dödar oskyldiga civila, ökar. Lägg till detta att Obamas uppmjukning mot Kuba ersattes av nya och hårda sanktioner, att man lämnade avtalet med Iran och genom att mörda generalen Soleimani försökte provocera fram krig med Iran, erkännandet av Marockos ockupation av Västra Sahara, ett helhjärtat stöd till Saudirabiens krig i Jemen och stöd till Israels stävan att formellt annektera stora delar av de ockuperade områdena, så kan man knappast hävda Trumps utrikespolitik var mindre hökaktig än hans företrädare.

Trumps presidentskap är nu slut, men trumpismen är inte slut. Flera av de republikanska politiker som tagit plats i senat och representanthus är hans lärjungar. Andra, som Ted Cruz, har opportunistiskt slutit upp bakom trumpismen. Trumpismen är ju egentligen ett utslag av samma reaktionära strömning som tidigare givit upphov till både McCarthyismen – inte för inte betraktas Roy Cohn som Trumps ideologiska lärofader– och Ronald Reagan. Att Trump förlorade valet är förstås ett bakslag för denna rörelse, men snart kommer de hitta en ny ledargestalt.

{jcomments lock}

Kommentarer

0
Fred Torssander
3 years ago
Nu har en grupp lagt upp en Internetsida som kallas "Faces of the Riot". Där presenteras ansiktsbilder på väldigt många deltagare i upploppet. https://facesoftheriot.com/#
Like Like Citera
0
Fred Torssander
3 years ago
Det har nu gjorts ett försök till klassanalys av deltagarna i upploppet. (Petty-bourgeoisie översätts i den svenska utgåvan av Kommunistiska Partiets manifest med småborgerskap.) https://mronline.org/2021/01/20/the-class-composition-of-the-capitol-rioters-first-cut/
Like Like Citera
0
Kerstin Stigsson
3 years ago
Trorssander.
Man behöver inte ha en kung eller adel för att ett samhälle skall kunna kallas för fedoalistiskt. Det som behövs är att samhället är hierarkaliskt och är uppbyggt på gods (finns otaliga godsliknande samhällen runt om i vår värld, t ex i Sverige) och privilegier för de redan privilegierade (Wikipedia). Eller att man ärver en titel eller ett ledarskap. SO-rummet: "Fedoalismens grund vilar på ett system av skyldigheter och rättigheter'.

Det är inte för inte att de konservativa hyllar kristendomen, i och med att de vill ha tillbaka det gamla samhället.
Like Like Citera
0
Fred Torssander
3 years ago
Nog tycker jag att man kan finna en rätt passande beskrivning på trumpisterna i Kommunistiska manifestet, även fast Marx skrev detta redan 1848. Men jag ser inte Trumps Sturm Abteilungs som någon slags feodal rest - någon feodalism har aldrig existerat i USA - utan snarare som deklasserade element från det nya småborgerskap som Marx beskriver i det följande stycket under rubriken b) småborgerlig socialism.
”I de länder, där den moderna civilisationen utvecklat sig, har uppstått ett nytt småborgerskap, som svävar mellan proletariatet och bourgeoisin, och som ständigt bildas på nytt som en kompletterande del av det borgerliga samhället, men vars medlemmar oupphörligt genom konkurrensen slungas ned i proletariatet och som med storindustrins utveckling t.o.m. ser en tidpunkt närma sig, när de fullständigt försvinner som en självständig del av det moderna samhället och inom handel, industri och åkerbruk ersättes med arbetsuppsyningsmän och tjänstemän.”
USA:s minskade BNP tillväxt gör att privatkapitalet får sämre lönsamhet vilket gör att de högre lönerna betalas ut till allt färre både bland anställda och ägare. En allt större del av USA-statens utgifter går samtidigt över till att rädda USA:s banker och det USAmerikanska världsherraväldet. Den så kallade medelklassen är så att säga hotad från alla håll. Både genom att de ersätts med anställda tjänstemän och genom att det ekonomiska utrymmet för deras privilegier försvinner. Denna utveckling har varit uppenbar rätt länge och finns beskriven i mängder av både marxistisk och borgerligt sociologisk litteratur, samt på senare tid även av nationalekonomer. En realistisk beskrivning finns till exempel på Investopedia https://www.investopedia.com/terms/m/middle-class.asp Där nämns för övrigt Marx även om artikeln givetvis inte tar upp det undergångsperspektiv som han drar upp för medelklassen.
När profitkvoten faller och det råder en långvarig ekonomisk stagnation, blir de vinster och bidrag som går att få ut av den skattefinansierade staten allt viktigare för kapitalisterna. Och att olika sektorer av väljarna mobiliseras till stöd för olika verksamheter från statens sida är inget nytt. Det har bara varit en slags civiliserad paus under en del av 1900-talet. Troligen på grund av att det fanns ett omfattande socialistiskt block och krävde att de imperialistiska ländernas befolkning hanterades humant. Så att de inte som 2:a Internationalen hade beslutat före 1:a världskrigets utbrott, vände det imperialistiska omfördelningskriget till revolution. Det framstår som en historiens ironi att segern över den Bolsjevikiska socialismen och kapitalismens åter-globalisering har återskapat den ekonomiska kris som ledde fram till 1:a Världskriget och till Ryska revolutionen.
Att nu även USA:s politiska makthavare drabbats av monopolkapitalets direktstyre, vad som brukar kallas bananrepublik, borde inte förvåna. Det USAmerikanska monopolkapitalet har redan förut etablerat den modellen en eller flera gånger inom så gott som alla stater i Mellan- och Sydamerika.
Och visst handlar detta om klasskamp. Det handlar om makten över staten i USA. Fast än så länge är det är huvudsakligen monopolkapital som kämpar inbördes. Mot alla andra och med medelklassen, deklasserade ”deplorables” och statsanställda som trupper på varsin sida. Verkligt intressant kommer det att bli att se om och när ”The white collar Soldiers”, Nationalgardet sätts in. Och vilken sida de då kommer.
Like Like Citera
0
Kerstin Stigsson
3 years ago
Fred Torssander. Det var ingen klasskamp. Anser du att de som stormade Capitolium var klassmedvetna arbetare som ville ha ett klasslöst samhälle?
De som stormade Capitolium var de som Marx benämner som feodalistiska socialister.
https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm#h11
Like Like Citera
0
Fred Torssander
3 years ago
Kampen om Capitolium var klasskamp. Det var deklasserad medelklass, sådana som Demokraternas förra presidentkandidat Hillary Clinton betecknade som ”a basket of deplorables” som gavs tillfälle att få sätta skäck i de andra i medelklassen, sådana inom den imperialistiska medelklassen som monopolkapitalet inte ännu kunnat avvara. Och det förekom också femtekolonnare i statens tjänst som bytte sida.
Det har blivit mindre ekonomiskt utrymme för att upprätthålla en bred och nöjd medelklass genom profitkvotens fallande tendens. Och statens överföringar av skattemedel - stödet till bankerna - har blivit en viktigare del av storkapitalets inkomster. Därför har också medelklassens olika skikt mobiliserats till strid, i tjänst åt olika delar av monopolkapitalet.
Like Like Citera
1
Kerstin Stigsson
3 years ago
Jag har sagt tidigare - och jag håller fast vid det fortfarande - att utan arbetarklassen vinner man inga val, och det oavsett ideologi. Det var inte för inte som moderaterna för några år sedan lanserade om att moderaterna var det nya arbetarpartiet.

Så Trump måste haft en hel del ur arbetarklassen med sig, inte nödvändigtvis trasproletärer utan vanliga arbetare som fortfarande har ett arbete. Även SD:s väljarbas är arbetarklassen.

Både Trump och SD (och flera andra) attraherar arbetarklassen i form av falska löften, det som Marx påtalade i det Kommunistiska Manifestet. Han kallade dom för feodala socialister.
Like Like Citera

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.