Från Pennsylvaniauniversitetet i USA meddelas att grisar faktiskt kan lära sig att använda datorer och läsa av pc-skärmar. Ännu så länge kan dock grisarna endast manövrera datorn med hjälp joy-stick.

USA-forskningen på denna form av animalteknologi kan ha initierats av erfarenheterna under Trumpregimen. Men för den som är bekant med vissa svenska alternativmedia – t ex Nationell.nu, Nationell idag, Patriot.nu, Avpixlat, Nordfront, Fria tider, Realisten – är det dock ingen direkt nyhet med svinaktigt bruk av pc-användning och av cyberrummet.

Därför kunde det vara befogat att SD:s ledare i det åsiktsneutrala SVT:s Agenda beredes tillfälle att för partiets del återigen kraftfullt, och i mån av möjlighet, dementera sina medlemmars och sin entourages påstådda griskaraktär. Åkesson efterlyste samtidigt bestämt en mera "civiliserad samtalston" i samhället. Han framhöll återigen att hans parti sedan 2012 tillämpar "0-tolerans", t ex mot nazism, rasism, homofobi eller misogyni. Åkesson gick dock inte in på frågan, som f ö i sammanhanget aldrig ställdes, varför denna fråga ändå ständigt tycks vara speciellt aktuell just för hans parti. Och varför man synbarligen har så svårt att ens närma sig sagda 0-tolerans. Så här har det nämligen ännu i senare tid kunnat låta på outsourcade, men anknutna SD-sajter:

”Kan den äckliga horan Lindeborg bara sluta, lägga sig ned och dö ...En så otroligt misslyckad sköka till person. Den där subban verkar fullständigt sjuk i huvudet. Lås in ludret på anstalt och kasta bort nyckeln... Svenskarna hatar dig din feministiska kommunist jävel... Det skulle inte förvåna mig om denna sköka snart får ett pris på sitt huvud... Åsa Linderborg är den som borde stoppas. Permanent... Det har ju visat sig förut att någon känt igen en propagandaspridande kackerlacka eller ett svenskfientligt svin på gatan eller i ett varuhus”.

Detta är onekligen en aning burdust. Citatet är några år gammalt. Samma budskap skulle i stället numera i en av SD-ledningen godkänd och legal version lämpligen lyda:

"Det smärtar oss att OM Lindeborg på grund av en vacklande mental hälsa med påföljande misslyckad karriär kanske måst tillgripa prostitution för sin försörjning och därtill fallit offer för hos svenska folket främmande ideologier. Av naturliga skäl väcker ett sådant beteende berättigad avsmak bland folket. Under sådana omständigheter kunde, om inga andra medel hjälper, uppkomma krav på mycket radikala lösningar, som tvingade mentalvård eller t ex dödshjälp, vilket som bekant tidigare har skett".

(Sådana meddelanden kompletteras stundom med objektets telefonnummer och hens barns bostadsadress).

I dagarna har i nämnda media influtit synpunkter på kultur- och idrottsministerns Afrikainfluerade frisyr, som av känsliga personer kunde betraktas som onödigt drastiska, straffbara och kanske till och med delvis osakliga:

”Kasta ut rastaludret från Riksdagen för helvete... Undrar om repet hon snart får om halsen kommer att göras på kråkboet”.

Eftersom Amanda Lind inte är invald i Riksdagen kan dock varken dess talman eller hennes parti avhysa henne från därifrån, ens om hennes mer än antydda skörlevnad eller spektakulära frisyr skulle anses motivera det. Det skulle därför krävas ett massivt uppbåd av sverigevänliga läsare, som efter USA-mönster stormade Riksdagsdagshuset, för att effektuera skribentens förslag. Detta vore mycket olagligt. En aktualisering av ev. lynchning av Lind verkar också något inspirerad från USA. Den är visserligen inte formulerad som en uppmaning, men kan av kritiska bedömare uppfattas som ett incitament till brottsligt handlande.

Åkesson skulle lämpligen inför rätta ge denna åsiktsyttring mera lagenlig:

”Vi rekommenderar att Amanda Lind, för sin hälsas och sin familjs säkerhets skull, lämnar plats en person vars uppvisade syn på äktenskaplig trohet och koaffyr ligger mera linje med vad som är brukligt i vårt land.”

Vi avstår från att återge resten av den mängd av – ibland – än mera rättframma inlägg som riktas, inte minst mot politiskt – och numera även vetenskapligt – verksamma kvinnor. Men vi hoppas att Jimmy Åkesson genom våra förslag skall uppleva stöd i sin ambition att göra samtalstonen mera civiliserad. Och att de skall vara till hjälp nästa gång han, iklädd sin välpassande och alltmera bekanta offerkofta, snart åter uppträder i SVT för att fortsätta sin civilisatoriska mission. Självfallet utan att göra avkall på det i sak obscena innehållet i hans grundbudskap, eller i hans beundransvärt principfasta krav på yttrandefrihet, i synnerhet för fascistsvin.

{jcomments lock}

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.