Zapatistkontrollerat område. “Här styr folket - regeringen lyder.” Foto: © Matthew T Rader (https://matthewtrader.com), CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
Zapatistkontrollerat område. “Här styr folket - regeringen lyder.” Foto: © Matthew T Rader (https://matthewtrader.com), CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Den 24 september kommer en delegation från zapatiströrelsen till Sverige för att under drygt två veckor dela berättelser av erfarenheter över antikapitalistisk kamp och aktivism kring rätten till mark, miljö,  ekonomisk och social jämlikhet, jämställdhet och avkolonisering. 

Zapatisterna är en revolutionär befrielserörelse formad av framför allt urfolk från delstaten Chiapas i södra Mexiko. Deras rörelse formades under tidigt 80-tal, men blev känd när de 1994 gjorde öppet uppror mot den mexikanska staten, i protest mot det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA).

Trots förföljelser och militarisering, har zapatisterna under 27 år lyckats vara en motkraft mot det kapitalistiska, patriarkala, rasistiska och koloniala systemet , inte minst genom de autonoma kommuner som de lyckats skapa och upprätthålla, byggda på direktdemokrati. De har också lyckats driva frågor som har att göra med ekologisk odling och jämställdhet. Men zapatisterna har även karaktäriseras av att de utan att göra avkall på sina urfolkstraditioner, byggt broar till andra folk och folkrörelser med olika kamperfarenheter. Strävan kan sammanfattas i deras motto: “En värld som rymmer många världar är möjlig”. 

Zapatistdelegationen som nu kommer till Sverige ingår i en större kampanj som de valt att kalla ”Färd för livet.” Det är ett initiativ som ska knyta band och skapa dialog med aktivister runt om i Europa. Så här skriver zapatisterna själva i ett brev inför resan:

”…vi zapatister, vad vill vi med den här resan? Jo, vi gör uppror mot en historieberättelse som, dessutom, påtvingas oss som vårt öde. Vi vill skapa en annan berättelse, gemensam, kollektiv, hitta och lära oss från många vägar, många uppror och motstånd. Och tänk om vi upptäcker att den är densamma?”

Avsikten är inte att föreläsa, eller bli föreläst för, inte heller att delta i spektakulära event för att beskådas av nyfikna européer. Avsikten är att samtala, mötas, utbyta erfarenheter, att knyta band och dela lärdomar.

I Sverige kommer delegationen att resa mellan städer såsom Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Umeå, och träffa en bred skara aktivister från organisationer som samlas kring frågor som antirasism, avkolonisering, arbetarkamp och feminism, med mera.

Vi som organiserar besöken är en grupp personer från en stor bredd organisationer och sammanhang. Vi delar dock alla angelägenheten i samtalet med zapatisterna och de utbyten vi kan ha med dem. Vi tror att den svenska aktivistmiljön kan införlivas med energi, enhet och kampvilja av dessa möten. Därför jobbar vi för att samla alla de olika organisationer och grupper som kan vara intresserade och för att ge våra kamrater från Chiapas ett lyckat Sverigebesök.

-------

Följ zapatistdelegationens besök i Sverige: https://www.facebook.com/zapasuecia/

{jcomments lock}

Kommentarer

1
Anders Romelsjö
2 years ago
Intressant. Här en liten, ganska udda kommentare Man kan samverkan och bygga allianser av skilda slag. Jag är aktiv i olika manifestationer utomhus, bl.a. i Stödkommittén för Julian Assange, Kärnvapenförbud - tycker sånt är viktigt och kul och bra omväxling i de dagliga timmarna med bloggen. Nu och i Gretas Gamlingar (liksom Dan Israel), som stödjer Fridays For Future (FFF), väsentligen en ungdomsorganisation. Fredagen 1 oktober hade nystart i lilla Kungsholmsgruppen och tog oss till Mynttorget där Fridays For Future där Greta brukar vara. Nu var hon i Tyskland. Vi fick trevlig kontakt med hennes kompisar i FFF, och vårt främsta syfte var just att visa stöd och samverkan mellan unga och äldre i klimatarbetet. Men också med Zapatisterna. Fina foton togs, bl.a. av någon tidning. Tyvärr kan jag inte klistra in fotot av oss alla, som finns i artikeln "Zapatisterna mötte Fridays for Future och “Gretas Gamlingar” i Arbetet (https://www.arbetaren.se/2021/10/02/zapatisterna-motte-fridays-for-future/; https://www.globalpolitics.se/zapatisterna-motte-fridays-for-future/). Nu är detta inte bara en halvprivat, litet kul grej, av föga intresse för andra. Nej, i uppropet för senaste Global Climate Strike för 24 september står bl.a. detta "VÅR MEDDELANDE TILL ALLA

MAPA (Most Affected Peoples and Areas) är okända, men saknar inte röst. De har kämpat för sin tillvaro här och nu, inte bara för sin framtid. Ingen ska vara utsatt för orättvisa. Kämpa inte FÖR MAPA, kämpa TILLSAMMANS MED MAPA. MAPA är inte bara sorgliga upplevelser, vi måste lyfta fram deras rika historier om motstånd.

MAPA -länder är inte ”fattiga”, de är rika på resurser men har historiskt och systematiskt förtryckts och hindrats från att utvecklas. Ledarna i Globala Nord har en klimatskuld att betala till mänskligheten. Brådskande klimatåtgärder och hjälp med anpassning är inte en “hedersplikt” eller “solidaritet”, det är skadestånd för de orättvisor som rika nationer och sektorer har orsakat genom sitt utnyttjande.

MAPA:s röster måste förstärkas och centreras i vår kamp för klimaträttvisa Även om vi lyckades begränsa den globala uppvärmningen till säkra nivåer för livet på jorden, skulle annars marginaliserade samhällen fortfarande offras och lämnas kvar, så bara en del av problemen skulle lösas."

Greta är tämligen radikal i klimatfrågan och i övrigt. Hon talar om "system change" och gillar Naomi Klein. Hon använder inte termer som "anti-kapitalism" och det är kanske klokt i nuläget. Hoppas hon är på plats då vi far ned till Mynttorget kommande fredag. Har talat helt kort med henne ett par gånger. Senast jag talade med henne tog jag upp militärens bidrag till klimatförstörelsen, som hon sa att hon kände till.

I fredags förmiddag var det lite speciellt på Mynttorget då vi kom ned vid 10-tiden. Där fanns en hel del journalister och TV-folk. Orsaken var förstås att man ville vara på plats om Greta och Fridays For Future skulle få Nobels fredspris... Så de packade snabbt ihop efter kl 11.

Lärdom?: Många inte minst jag har länge varit trött på allt prat i olika organisationer om hur vi ska nå ungdomar. Ett icke alltför sofistikerat förslag är att bege sig dit där ungdomar finns. Man kanske rentav ska våga be dem skriva om sådant de anser vara viktigt. Alltför revolutionerande?! Men vi har bara inlett ett litet praktiskt försök och vet inte hur det kommer att gå. Att prova på något nytt behöver dock knappast vara fel!
Like Like Citera

Comments for this post are closed

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.