© Mil.ru, CC BY 4.0  via Wikimedia Commons.
© Mil.ru, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons.

Ryssland har invaderat Ukraina i strid med internationell rätt. Den ryska invasionen och Putinregimen måste fördömas och de ryska trupperna dra sig tillbaka. Respekten för internationell rätt och staters oberoende måste återupprättas.

Det finns stor risk att konflikten trappas till ett fullskaligt krig, där kärnvapen kan användas. Clartés uppfattning är att den viktigaste uppgiften just nu är att bygga en fredsrörelse mot detta krigshot och att Sverige bör stå utanför alla militärallianser för att kunna bidra till att konflikten löses på diplomatisk väg.

Kommentarer

1
Henrik Skrak
2 years ago
Under den senaste tiden har många intressanta artiklar publicerats på denna blogg; historiska bakgrunder och analyser. Men nu är det dags för ett ytterligare ställningstagande. Sveriges riksdag har med partikonsensus beslutat skicka militär hjälp till Ukraina. Detta beslut inverkar hindersamt för den diplomatiska lösning Clartes styrelse önskar sig i sitt uttalande. Beslutet ökar också risken för att vårt land ska dras in i krig. Clarte bör sälla sig till de organisationer som motsätter sig militär hjälp till Ukraina, bland annat Svenska freds och skiljedomsföreningen, Svenska kvinnors vänsterförbund och, som Fred Torssander påpekar, Kommunistiska Partiet.
Like Like Citera
0
Fred Torssander
2 years ago
Det är kanske ofint att påpeka att Kommunistiska Partiet har uttalat både fördömande av det ryska angreppet ( https://kommunisterna.org/nyheter/2022/02/uttalande-nej-till-krig-vi-fordomer-rysslands-angrepp-pa-ukraina ) och ett tydligt nej till svensk vapenexport till Ukraina ( https://kommunisterna.org/nyheter/2022/03/uttalande-inga-svenska-vapen-till-ukraina )
Jag ser att Pierre Gilly hävdar att denna ståndpunkt får honom att misstänka att vi inte skulle vara beredda att försvara den svenska gränsen när det behövs. Jag för min del är rätt tveksam till om långskjutande USA-artilleri på Gotland - som skulle kunna nå ända ut till Nordstream-ledningarna verkligen är ett försvar av Sveriges gränser. Eller om man bör uppfatta de svenska kapitalisterna och den svenska borgarstaten som fiender till fred och frihet. Enbart intresserade av de högre energi-priser och det ökade utrymme till och med för ny svensk kärnkraft som skapas både av kriget mot Ukraina och sanktioner och hot ägnat att hindra leveranser av den ryska gasen. Det sprids faktiskt sådana idéer. https://www.svd.se/karnkraft-starker-var-sakerhet-pa-lang-sikt
Like Like Citera
1
Henrik Skrak
2 years ago
Sverige har fördömt Rysslands folkrättsbrott och krig samt bistår Ukraina med humanitär hjälp. Det är bra. Däremot är det helt förkastligt att skicka vapen till Ukraina om Sverige ska kunna bidra till en diplomatisk lösning på konflikten samt värna vår säkerhet. I polemik mot Clartés uttalande (och mot vad jag och andra sedan skrivit) drar Gilly paralleller till fransk eftergiftspolitik under andra världskriget. Men den parallellen är långsökt. Ryssland står inte i begrepp att ockupera Sverige under hot om våld. Mindre långsökt vore att jämföra med Sveriges utrikespolitik under samma skede. Under andra världskriget var vår neutralitet pragmatisk som alla känner till. En del kallar den hycklande. Vissa kallar den till och med feg. Jag hör inte till dem. Samlingsregeringen lyckades hålla Sverige utanför kriget och samlingsregeringen lyckades klara folkförsörjningen.

Att skicka vapen gör oss till ett potentiellt mål för den regionala stormakten (Finland som följde Sverige i denna förkastliga politik hänvisade just till det svenska beslutet). Svaret från Ryssland har ju redan kommit, kränkningen av svenskt luftrum.

Folket vill inte skicka vapen. Det visar opinionsundersökningarna. Och Vänsterpartiets väljare är negativa till beslutet i än högre utsträckning (över fyra femtedelar). Eliten resonerar däremot som Gilly, vilken i ett tidigare inlägg menar att förutsättningen för svensk alliansfrihet är att Sverige skaffar sig kärnvapen. Det går inte att tolka annorlunda än att Gilly menar att vi nu bör gå med i Nato, vilket kommer göra oss till ett framtida bondeoffer i USA:s alltmer aggressiva och desperata strävan att behålla sin hegemoni.

Gilly drar försvarsviljan hos oss som inte vill skicka vapen till Ukraina i tvivelsmål och påskiner att vi skulle vara Putins nyttiga idioter. Det är lågt och insinuant och följer knappast de krav på saklighet som denna blogg fordrar.
Like Like Citera
0
Kerstin Eldh
2 years ago
Det är alldeles för tyst om hur stor roll energiberoendet spelar i det här kriget. Hälften av Rysslands export består av oljeprodukter, kol och gas. Sverige importerar omkring 40 % av sitt uran från Ryssland. Ryssland är alltså beroende av sådant som på sikt kommer att minska i betydelse.
Peter Fällmar Adersson citerar i Sydsvenskan Ukrainas representant i FN:s klimatpanel, IPCC, Svitlana Krakovska:
“De av människan framkallade klimatförändringarna och kriget i Ukraina har samma rötter – fossila bränslen – och vårt beroende av dem”.
https://www.hd.se/2022-02-28/putin-fick-oss-att-fatta--den-som-lever-fossilt-ar-icke-fri
Branko Marcetic på The Jacobin skriver att
“Västvärldens förmåga att bemöta Putin har från början hämmats av Europas beroende av fossila bränslen” och ett möjligt politiskt alternativ som saknar de risker som är förknippade med militär eskalering är:
“att aggressivt påskynda den gröna energiomställningen”
https://jacobinmag.com/2022/02/russian-war-ukraine-nuclear-nato-putin-fossil-fuels
Dagens ETC skriver idag att Vänsterpartiet och Miljöpartiet är inne på samma linje:
“ Just nu löper Vänsterpartiet gatlopp för sitt – första – besked att man inte vill sända pansarskott till Ukraina. Men alla andra partier som var oförstående när Vänsterpartiet och Miljöpartiet lyfte att man genast borde stoppa all import av fossila bränslen från Ryssland, de kanske också borde få några kritiska frågor. Och när om inte nu?”
Att stoppa inte bara import av fossila bränslen utan även uran och att aggressivt påskynda den gröna energiomställningen är ett viktigt slag mot Ryssland.
Like Like Citera
0
Mike Powers
2 years ago
Ett mycket bra uttalande! Zelensky hävdade att efter 4 dagar hade Ukraina dödat 4.500 ryska soldater. Detta är fler än USA förlorade i Irakkriget och dubbel så många som under USA:s 20-åriga krig i Afghanistan. Disinformation kanske? Nej, även om han är en komiker i grunden. Idag efter 6 dagars krig säger man 6000. Det dröjer minst en vecka till i denna takt innan ryska dödsfall uppnå sovjets förluster under deras 10-åriga invasion av Afghanistan (15.000). (Dvs om inte svenska vapnen hinner fram förstås)...Folk, soldater och civila, på båda sidor dör i alla fall i en onödig konflikt som bara kan lösas genom förhandlingar.
Like Like Citera
5
Pierre Gilly
2 years ago
Jag undrar om de som inte ens är beredda att skicka vapen till Ukraina kommer att vilja försvara den svenska gränsen när det behövs. Med den mentaliteten kommer Putin att kunna fjärrstyra Sverige utan att ens behöva invadera oss.

Strax innan andra världskriget hävdade Jean Giono att han föredrog slaveri framför krig. Tittar man på vem som sedan stödde Vichy och samarbetet med den den tyska ockupationsmakten hittar man väldigt många pacifister. Sartre förklarade fenomenet med att pacifisterna helt enkelt trodde att den tyska armén skulle kunna garantera den fred de själva misslyckats med att bevara med hjälp av propaganda eller undervisning. De bytte medel för att uppnå sitt mål. “Så föddes” skriver Sartre, “en av tidens underligste paradoxer: alliansen mellan de mest hårdföra pacifisterna och soldaterna från ett krigarsamhälle.”
Like Like Citera
2
Henrik Skrak
2 years ago
Tyvärr kan vi från och med ikväll konstatera att det inte finns något riksdagsparti som stöder Clartés uttalande. Vänsterpartiets styrelse har beslutat att ställa sig bakom militär hjälp till Ukraina. Detta trots att endast 39 procent av den svenska befolkningen stöder att Sverige skickar vapen till Ukraina.
Like Like Citera
0
Fred Torssander
2 years ago
Den bästa förklaringen hittills till påtagliga bristen på konsekvens i bedömningen av till exempel USA:s agerande i fallet med utbrytarrepubliken Kosovo och Ryssland:s agerande mot Ukraina har getts av Per Bauhn professor i praktisk filosofi, Linnéuniversitetet i SvD debatten.
”Alla stater och alla regeringar är inte likvärdiga och förtjänar inte samma respekt.”
Rubriken för artikeln är Rysslands invasion av Ukraina ”Den fria världen måste våga sätta hårt mot hårt”
Samtidigt beklagar professorn att ”… demokratier hämmas ofta inte bara av en teknisk oförmåga, utan också av en ambition att förhålla sig lojal mot de folkrättskonventioner man har skrivit på, att ”följa spelets regler” även när motparten inte gör det. I mötet med skurkstater innebär detta att man måste slåss med ena handen bakbunden, att man återkommande måste utstå förödmjukelser och ultimatum, och att man måste finna sig i att aggression ger utdelning.”
Detta var synnerligen påtagligt när det gällde angreppskriget mot Irak, där de som eventuellt skulle vilja hävda internationell rätt även gentemot USA:s och Englands härskare utan tvekan återkommande måste utstå förödmjukelser och ultimatum, och måste finna sig i att aggression ger utdelning. Samt att sådana otvetydiga brott mot mänskligheten inte ens kan åtalas. ”Alla stater och alla regeringar är inte likvärdiga och förtjänar inte samma respekt.”
Like Like Citera
0
Hans Isaksson
2 years ago
Clarte har presterat ett (för att enda gång citera Jimmy Åkesson) "balanserat" uttalande, som jag stöder. Det krig som i grund började på Maidan 2014 (eller tidigare) och där USA har varit den aggressiva parten har, nu genom Rysslands invasion, gått in i ett akut, och för världsfreden farligare skede. För detta måste Ryssland fördömas. Men får vi inte yla med vargarna! Vårt land måste som liten makt hålla fast vi internationell rätt - men inte bara då den gynnar USA, och inte ignorera den då USA bryter den, vilket så ofta har skett.
Like Like Citera
0
Anders Björnsson
2 years ago
Jag har aldrig påstått att ”den ryska aggressionen [i Ukraina] är värre än andra liknande folkrättsbrott”. Men idag är det den som står ut. Idag är det den som är huvudfrågan. I morgon kan det vara en annan. Vare mig främmande att hylla Andersson och Linde. Men de har ju rätt, och det får man vara glad för.
Like Like Citera

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.