Regeringen har lämnat in en ansökan om svenskt medlemskap i Nato, vilken med all sannolikhet kommer att beviljas. Därmed försämras Sveriges säkerhetspolitiska läge allvarligt. Risken ökar att Sverige dras in i en väpnad stormaktskonflikt och att svenskt territorium blir platsen för militär konfrontation. Sverige blir en del i en imperialistisk militärallians som vilar på kärnvapen och som i årtionden deltagit i anfallskrig i strid med internationell rätt. Clarté anser att kravet ska resas att Sverige återtar sin ansökan, eller i ett senare skede utträder ur Nato. Samtidigt tvingas vi konstatera att kampen för fred och säkerhet nu måste föras under delvis nya villkor. Också ett Sverige som ingår i Nato måste kräva att utländsk trupp inte stationeras i Sverige, att inga kärnvapen placeras i landet och att Sverige inte deltar i militära insatser utanför Natostaternas territorium.

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.