Detta nådens år 2023 kommer Malmös skollunch att bestå av en mindre andel kött och grönsaker. Så möter stadens socialdemokratiska styre den tjugosjuprocentiga ökningen av inköpspriserna. Malmös föräldrar kommer knappast kunna kompensera sina barn med tanke på att även de drabbats av de ökade kostnaderna.

Mot bakgrund av detta är LO:s lönekrav på 4,4 procent närmast ett hån (4,5 pep Transport). TCO och SACO är värre ändå i sitt tillbakahållande. Och egentligen är det ju inga lönekrav de riktar mot arbetsgivarna, nej, det är krav på kraftiga reallönesänkningar riktade mot de egna medlemmarna.

Expertisen – tankesmedjorna av alla färger - är bedövande överens; ett försök från löntagarnas sida att kompensera sig för ökade kostnader betyder bara högre inflation.

Erik Blomberg skrev på minnesstenen över offren för militärens skjutningar i Ådalen 1931:

Här vilar en svensk arbetare
stupad i fredstid
vapenlös värnlös
arkebuserad
av okända kulor
Brottet var hunger
Glöm honom aldrig

Detta kom att bli den officiella tolkningen av dessa händelser. Det dröjde dock över tre decennier innan det entydiga svaret på skuldfrågan etablerades. Per Albin Hansson menade den 15 maj 1931 “att när man skall söka de ansvariga, man måste ställa kommunisterna vid arbetsgivarnas och strejkbrytartransportörernas sida”.

Från mitten av 1990-talet - sett till skolornas läroböcker - har detta Hanssons synsätt åter vunnit mark. En sann minnessten, efter den fyrtioåriga kommunistiskt influerade lögnen, bör därför lyda

Här vilar en svensk arbetare
som utsatte sig själv
och andra för fara
då han hjärntvättad av kommunister
inte förstod de goda skälen
för lönesänkningar
Glöm inte att vi laddat om

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.