Amsarou Bako (Foto: privat)

Fredrik Lindblå intervjuar Amsarou Bako, ansvarig sekreterare för politisk och ideologisk skolning inom Tous Pour La République (TPLR), som är en politisk rörelse i Niger som samlar nigerier som vill påverka deras lands framtid och utveckling. Det fungerar som ett ramverk för medborgarnas politiska debatt kring republikanska idéer. TPLR strävar efter att ge nigerier ett nytt socialt kontrakt som understöds av nya politiska idéer och praktiker. De har funnits på Nigers politiska scen sedan 2020, då de också deltog i årets politiska val.

Hur är er syn på kuppledaren Abdourahmane Tchiani och hans parti CNSP (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie)? Ser ni dem som en progressiv aktör?

CNSP föddes ur en statskupp och enligt de principer som styr TPLR som organisation så är varje maktövertagande som stör den demokratiska processen att betrakta som oönskat. Med detta sagt så är deras position i förhållande till de militära försvarsavtalen med Frankrike (som inte är något annat än en form av kolonialism) och deras vilja att städa upp bland de offentliga finanserna något som har gett dem ett stöd bland folket.

Och Mohamed Bazoum och hans parti PNDS (Parti Nigerien pour la Democratie et le Socialisme)? Vad är er syn på dem och deras roll och den politik de har fört de senaste åren?

PNDS tvingade Mohamed Bazoum på Niger och nigerierna som statschef genom valuppskjutning. Deras regim har misslyckats totalt, både socialt genom oförmågan att bekämpa de höga levnadskostnaderna och i fråga om säkerheten genom deras oförmåga att skydda Nigers befolkning trots en massiv närvaro av utländska militärbaser. De har också kränkt mänskliga rättigheter genom att godtyckligt arrestera politiskt oppositionella ledare.

Vad kan du berätta om folkrörelserna i Niger och deras inställning till det nya styret? Och hur utbredd är rörelsen i landet?

De folkliga demonstrationerna i Niger speglar i vilken utsträckning folket fått nog av den föregående regimens politik, men de visar också deras stöd för det nya styret. Om det inte hade varit i folkets intresse att följa det nya styret så hade det misslyckats från dag ett.

Flertalet demonstrationer till stöd för den nya makten har ägt rum i Niamey, men också i landets alla andra regioner. För nigerierna handlar detta om en kamp för en självständighet som fram tills nu bara varit en illusion.

Hur står sig säkerhetssituationen just nu?

Säkerhetssituationen försämrades kraftfullt under PNDS styre, trots den höga ansamlingen av alla dessa utländska militärbaser. Vi har kommit att börja misstänka att de hela tiden varit här av andra anledningar än att bekämpa terrorismen. Våra förväntningar i denna situation är att vi så snart det är möjligt ska kunna återgå till ett tillstånd av lugn i de regioner av landet som varit mest drabbade av våldet.

Är det möjligt att säga hur stor del av folket som inte stödjer kuppen?

En sak som är säker är iallafall att folket i Niger inte stödjer ett återinrättande av Bazoumregimen om den kommer med en invasion av Niger.

Hur är situationen med intern migration i landet?

Sedan 2013 då problemen med terrorism först uppstod i landet så har vi sett tiotusentals människor som tvingats fly, vilket har skapat en aldrig tidigare skådad humanitär kris i landet. Folket blir flyktingar i sitt eget land och denna situation är sannerligen beklaglig.

Vilka planer har CNSP just nu? Vad vill de genomföra och hur är deras relation till folkrörelsen?

Deras planer består i att återupprätta Nigers territoriella integritet, att konsolidera de offentliga finanserna och säkerställa en verklig självständighet för landet. Vad gäller folket så står det redo att stödja dem i detta ädla uppdrag.

Hur tänker ni i TPLR kring risken för en invasion, som ECOWAS (De västafrikanska staternas ekonomiska samfund) med västmakterna i ryggen har hotat om?

Risken för en invasion mot vårt land är verklig och folket är högst medvetet om det. Detta förklarar de olika initiativ som vi sett uppstå på senare tid. Vi kan till exempel titta på den stora mängd av volontärer som kom till VDN:s (Volunteers for the Defense of Niger) rekrytering. VDN:s syfte är att rekrytera nigerier från olika branscher och professioner och ställa dem i beredskap i händelse av en extern invasion.

Hur är ert förhållningssätt till Mali och Burkina Faso?

Trots att regeringarna i Mali och Burkina Faso också är resultat av militärkupper så har de fått ett starkt stöd från folket. Jag förespråkar inte ett väpnat maktövertagande, men när “demokratiskt valda” ledare sätter sig i tjänst för nykolonialister och deras egenintressen istället för att bry sig om välmåendet hos det folk som har valt dem, så kommer resultatet bli folkliga resningar som riskerar att leda till att armén ser sig tvungna att intervenera.

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.