Until the philosophy which hold one race

Superior and another inferior

Is finally

And permanently

Discredited

And abandoned

Everywhere is war

Bob Marleys röst når mig från en liveinspelning i London i slutet av 1970-talet. Låten var då en del av kampen mot apartheid i Sydafrika, men kan lika gärna användas i kampen mor den rasistiska bosättarstaten Israel och dess brutala rasism mot den palestinska befolkningen. Israel grundades med hjälp av etnisk rensning och bygger på en ideologi som är rasistisk.

I huvudsak har Israel kunnat överleva med hjälp av Västs, främst USA, militära hjälp. Detta har lett till att man militärtekniskt sett har haft ett gigantiskt övertag gentemot de olika palestinska grupperingar som bekämpar dem. Det innebär dock också en svaghet för Israel, man är känslig för opinionstryck i Väst.

Apartheidregimen i Sydafrika levde också den länge på stöd ifrån USA och dess allierade, inte minst Israel. När opinionen i dessa länder, tack vare antirasistisk kamp både i Sydafrika och Väst, blev så fientligt inställd till denna regim, drogs stödet in och regimen föll. Detta gäller även för Israel. Om opinionen mot Israel i våra länder blir tillräckligt stark så kommer stödet till Israel att dras in, detta skulle underlätta för den palestinska kampen för rättvisa och frihet.

Kommentarer

1
Victoria Strand
1 month ago
Ockupationen och den illegitima blockaden av Gaza har fått fortgå och det vi ser nu är det förödande resultatet av att hålla två miljoner instängda människor i extrem fattigdom med brist på rent vatten, elektricitet och sjukvård. De som tappar hoppet ger antingen upp eller tar till vapen och skörden är våld och hat. Palestiniernas angrepp bryter mot folkrätten genom att attackera och kidnappa civila. Den israeliska armén bryter mot folkrätten när de bombar bostadshus och civila områden i Gaza, idag såväl som under attackerna 2009 (940 civila döda varav 500 barn) och 2014 (1473 civila). Koloniseringen av Västbanken har trappats upp senaste åren, bosättarna brer ut sig och apartheid tillämpas. Palestina idag är helt sönderstyckat av bosättningar och murar och ser mer ut som en skärgård än ett möjligt sammanhängande land.
Den demokrati som hundratusentals israeler krävt på gatorna måste också gälla palestinierna. Med ockupationen får israel varken demokrati eller fred. En bra artikel finns här; https://www.972mag.com/gaza-attack-context-israelis/?fbclid=IwAR2xyQAKhSFd_NKAPViyrUl-ff566Vqi3UHrZhxEe_OC89XWODXyCtdQmTM
Like Like like 6 Citera

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.