Rosa Luxemburg. Image: Public domain, via Wikimedia Commons

Kamrater, feminister systrar!

Det glädjer mig att se vi är så många som är här för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen. Mitt namn är Marta Aguirre och jag representerar Vänsterpartiet.

Vi står inte här idag för att fira något utan för att uppmärksamma den kamp som våra mödrar och tidigare generationer av kvinnor har kämpat för oss.

Vi står här idag för att påminna oss om den kampen vi själva måste föra för att fortsätta vägen framåt. Och vi måste kämpa, för det Sverige vi lever i idag 2024 är allt annat än jämlikt.

Som undersköterska kommer du ha en lägre lön än män med lika utbildning,

Som barnskötare kommer du vara deltidsanställd på begränsad tid.

Som städerska kommer dina värkande axlar aldrig erkännas som arbetsskada.

Och måste kommunen eller regionen spara för att man har sänkt skatten för höginkomsttagare kommer du var en av de första som får gå trots att du redan vet att ni på er arbetsplats redan har en arbetsbörda som är alldeles för stor den arbetsstyrka ni är.

Därför kräver vi idag ett bättre arbetsliv, vi kräver lika löner och vi kräver att bli tagna på allvar!

Det är en mörk tid vi lever i, där ett fascistiskt parti har en så stor påverkan på svensk politik och ytterst över våra liv.

Många av de förslag som kommer idag från Rosenbad är misogyna.

Och det är tyvärr en trend vi ser i hela världen där våra kroppar inte längre anses vara våra egna. Rätten till abort tas bort i land efter land, rätten att bestämma över vår egen sexualitet och reproduktivitet beskärs och i många fall kriminaliseras.

Vi vägrar stå tysta när våra rättigheter kränks!

Det är en mörk tid vi lever i, där krig härjar både här i Europa, och i världen.

I krig är det alltid de mest sårbara som råkar värst ut.

Som feminister är det vår plikt att verka för fred runtom i världen, att kämpa för mänskliga rättigheter vart än i världen de kränks.

Israels angrepp på Palestina är omänskligt.

Vi har bevittnat fruktansvärda övergrepp och ett otroligt lidande, och med fasa har vi sett hur omvärlden har misslyckats med att agera mot detta vansinniga brott mot mänskligheten.

Som feminister är det vår plikt att stå med det palestinska folket och kräva ett stopp på detta övergrepp och kräva ett fritt Palestina.

Det måste bli eldupphör nu!

Kamrater, feminister, systrar! Vi står inte här och firar den internationella kvinnodagen,8 mars är feminismens kampdag!

Vi vill inte ha blommor. Vi vill ha rätten över våra kroppar, vi vill ha jämställda löner vi vill att mäns våld mot kvinnor upphör! Och för våra medsystrar som inte kan stå här med oss idag vill vi se fred och ett fritt Palestina.

Rosa Luxemburg, en av de kvinnorna som vi måste uppmärksamma idag, sa att ”det mest revolutionära man kan göra är att alltid förkunna högljutt det som händer”

Och det är det vi gör idag och måste fortsätta göra varje dag!

Tack!

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.