Massrörelse 1981. Foto Dan Jerrestam
Massrörelse 1981. Foto Dan Jerrestam

Sveriges Tidskrifter som driver sverigestidskrifter.se publicerade den 26 mars förra årets resultat för de drygt fyra tusen tidskrifter som de övervakar. Tidningen Clarté är en av dessa. Läsningen är dyster, under förra året sjönk omsättningen med fem procent och hundra tidskrifter försvann. Detta samtidigt som minskningen i omsättning inte är justerad för inflation som var stor förra året och skulle ökat tappet.

Men det finns en annan positiv sida med rapporten, inkomster från digitala media ökade med 23 % och består nu av nästan en fjärdedel av omsättningen. Detta är en del av en långsiktig tendens, även under 2022 sjönk omsättningen med 2.2 % samtidigt som de digitala intäkterna ökade med 5.6 %. Tittar man hela vägen tillbaka till 2016 får man att omsättningen minskar med cirka tre procent per år mellan 2016 till 2021. Under den perioden beror minskningen på färre läsare och att kostnaderna för papper med ökar. Framtiden finns med den digitala utvecklingen: Kersin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter, säger -"...det som driver på utvecklingen är digitala intäkterna, både ökande annonsintäkter och en liten ökning av läsarintäkterna."

Vanliga tidningar läses alltmer på Internet och trenden är tydlig på andra håll också med Expressens och Aftonbladets nedlagda söndagsbilagor i pappersform.

Djuret

Verkligheten för rörelser till vänster har förändrats. Intresset och metoderna är inte detsamma: Från folk som var långsiktigt aktiva i en rörelse till spontan organisering. Från demonstrationer på gator torg till "likes" på Facebook. Diskursen har till en del förflyttats från socialism/klasskamp till feminism och rasism. I det läget så blir det allt viktigare att möta förändringarna åtminstone på det tekniska planet.

Clarté står på tre ben, papperstidningen, förbundet och webbplatsen clarte.se (samt andra digitala media). Tidningen har funnits i mer än i hundra år och kunde under förra seklet nå ett stort inflytande, med upplagor räknade i tiotusentals.

Förbundet Clarté är organisationen som bestämmer över och driver tidning och webbplats. Hela verksamheten är reglerad med ett program, och med stadgar.

Webbplatsen, clarte.se har funnits i nästan trettio år och började i första hand som ett sätt att dela artiklar från tidningen. Genom ett samarbete mellan några eldsjälar så fick den nuvarande form för tjugo år sen baserad på ett modernt webbpubliceringsverktyg: Joomla. Där fanns plats för förbundets verksamhet och bloggen vilket ökade möjligheterna att nå ut bland vänstern och ha betydelse i debatten.

Clartéarkivet ger alla besökare möjligheten att ta del av historiskt tänkande runt Clartés centrala frågor samt.att delta i dagens viktiga frågor, då de senare numren publiceras kontinuerligt på webbplatsen.

Webbplatsen är också medlet för att läsa Clarté för de som tecknar en digital prenumeration, e-pren. Priset  på en e-pren är halva priset av en papperstidning och de utgör idag cirka sex procent av prenumerantstocken.

En undersökning från förra året visar på att arkivet på clarte.se har mer än dubbelt så många läsningar av artiklarna än vad som läses i papperstidningen med nuvarande upplaga. Bloggen besöktes med dubbelt så många läsningar som för arkivet under samma mätning.  Det verkar bekräfta att läsandet har övergått i hög grad till att läsa digitala media. En invändning är att det tar ett tag innan de senaste numren har lästs lika flitigt som läsningarna av papperstidningen. Men Clartés politik är inte bara den som ges med de senaste numren.

Under de senaste fem åren har tidningens redaktion genomgått en generationsväxling, med några få som kvarstår från den äldre generationen, som t.ex. Mikael Nyberg, vilket borgar för en viss kontinuitet. Samtidigt har politiken uttryckt med artiklarna skiftat något och speglar den nya generations idéer.

Men kopplingen mellan förbundet och dess medlemmar är inte synligt och det har säkert varit så i decennier. Det hänger ihop med att Clarté övergick från att vara en massrörelse och nu mest är en redaktion. Under de sista årtionden på 1900-talet var det vanligt att medlemmar i Clarté var organiserade i folkliga rörelser, anti-imperialism, miljö, arbetarrörelsernas strejker och hyresgäströrelsen m.m. Samt diverse vänsterpartier. Det återspeglades tydligt i tidningens artiklar.

Framtiden

Clarté kommer att ha en stämma för medlemmarna söndagen 21 april i lokalen på Tantogatan 65 i Stockholm. Den ska ta upp nya förslag på verksamheten via motioner, en ny styrelse ska väljas och en verksamhetsplan spikas.

Idag är allt fokus på utgivningen av papperstidskriften Clarté. En tidskrift är central för att ge en rörelse auktoritet, för att sålla ut det viktigaste i yviga och kortsiktigare nätdiskussioner och i viss mån för att bygga en rörelse kring. Men en papperstidning kan aldrig ensam definiera en rörelse och en diskurs och är inte det troligaste enda formatet om tio år.

En vänsterrörelses betydelse ges av hur många som tar del av dess tänkande. Några enkla mätetal är hur många som läser artiklarna som skrivs under Clartés paraply. Detta inkluderar hur många som läser artiklarna på clarte.se, arkivet och bloggen, samt hur många som prenumererar på tidningen. Ett djupare värde ges med hur idéerna och analyserna som presenteras fastnar i läsarnas tänkande. Det senare är mycket svårare att mäta, men är ytterst varje artikels mål i kampen om tänkandet i vårt samhälle.

För att nu tillgodose behovet av utveckling för att följa sin tids utmaningar måste där fattas rätt beslut. Följande är punkter som då ska hanteras:

  • Clarté verksamhet måste inkludera anpassningar till den digitala tidsåldern. Det måste bli fler besökare på clarte.se som rimligtvis också leder till fler antalet prenumeranter av alla slag. Antalet digitala prenumeranter behöver bli fler, kanske på sikt närma sig den genomsnittliga digitala ekonomiska omsättningen som nu är 23 % för svenska tidskrifter.
  • Andra metoder måste till för att få fler engagerade i att utveckla och delta i Clartés verksamhet och politik.
    • Fler röster till vänster behöver synas i bloggen. Om de är passande eller kvalificerade nog bör de också publiceras i tidningen.
    • Politikens utformning mellan Clartés stämmor kan inte lämnas helt till Clartés redaktion och/eller Clartés styrelse. Medlemmarna och närstående måste ges plats för att påverka. En möjlighet är organiserade diskussioner om centrala ämnen under året som också då återförs till tidningens artikelutbud.

Dan Jerrestam har varit verksam i Clarté i knappt fyrtio år. Driver idag webbplatsen clarte.se tillsammans med Mats A.. Aspirerar på en plats i kommande Clartéstyrelse. Bakgrund i kärnfysik, men bytt till mjukvaruutveckling i telekom.

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.