Sharifeh Mohammadi Bild:Bidarzani
Sharifeh Mohammadi Bild:Bidarzani

Domstolen i Rasht i Iran meddelade den 4 juli 2024 dödsdomen  mot Sharifeh Mohammadi. Sharifeh har arbetat för mänskliga rättigheter men framför allt för rätten att organisera sig fackligt. Domen är baserad på falska anklagelser och ett orättfärdigt och ickefungerande rättssystem. Ett rättsystem som baseras på islamsk teologi samt utan erkännande av mänskliga rättigheter. Hon var anklagad för "uppror" och "samarbete med en väpnad grupp". Sharifeh Mohammadi har under en längre tid varit under repressalier från säkerhetstjänsten. Hon har varit fängslad i Rashtfängelset sedan sju månader och blivit torterad.

Den kapitalistiska regeringen i Iran lyssnar inte alls på arbetarnas och andra förtrycktas krav och tar till olika metoder för förtryck. Där ingår falska anklagelser, fabricering av fall, tortyr, fängelsestraff och dödsstraff mot civila aktivister, arbetare, lärare och  unga demonstranter.

Som reaktion mot förtrycket har arbetare, lärare, pensionärer, studenter och kvinnor samlats i omfattande protester och progressiva rörelser. Gemensam kamp och enighet har resulterat i självständiga organisationer, som fackföreningar, kommittéer och andra typer av föreningar, för att driva sina krav. De driver sina legitima krav för att bekämpa de eländiga levnads­förhållandena. Där ingår kampen mot frysning av minimilöner, höga levnadsom­kostnader, fattigdom, diskriminering samt bristen på social trygghet.

De  kämpande kvinnorna kämpar mot klass- och könsförtryck. Just därför är de  alltid är måltavlor för de hårdaste förtrycken och grymheterna.   Sharifeh Mohammadis främsta brott är  att hon är både  kvinna och aktiv inom arbetarrörelsen. Domen är i förlängningen dessutom ett brutalt angrepp mot kvinnokampen, organiseringen mot förtrycket och ytterst också arbetarklassen. Under de senaste halvåret har åtminstone sex andra aktivister inom arbetarrörelsen kallats till säkerhetstjänsten och förväntas bli dömda på falska anklagelser av de orättfärdiga domstolarna.

Tillsammans med de självständiga organisationerna  i  Iran kommer vi utanför Iran också att vara Sharifeh Mohammadis röst och använda all vår kraft för att försvara Sharifeh mot de falska anklagelserna och fördöma det grundlösa  beslutet som har fattats i en medelstidsliknande domstol.

Dödsdomen mot Sharifeh Mohammadi kommer inte att stoppa de iranska arbetarna fortsatta kamp mot förtrycket!

Rådet för stöd till det arbetarklassens alternativ i Iran

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.