De senaste dagarna har en ganska hätskdebatt brutit ut på Internet med bakgrund av min artikel Är dereaktionära snåljåpar på Clartébloggen. Med bakgrund avdetta vill jag försöka förklara min syn på fildelning.

Först och främst; jag är förfildelning. Dock har jag blivit känd som kritiker av fildelning,delvis på grund av egna obetänksamma formuleringar. Det brev frånUnison jag refererar till i min tidigare artikel är inget jagprincipiellt ställer mig bakom eftersom felaktiga slutsatser dras ibrevet. Brevskrivarna ropar efter starkare lagstiftning. Det som isjälva verket skulle lösa deras problem är digitala bibliotek. Attjag inte skrev detta i artikeln var klantigt.

Min främstakritik mot fildelningslobbyn är att kulturarbetarnas intressen intetas till vara på ett bra sätt, även om bland annat Mikael vonKnorring gör hedervärda insatser i frågan genom din argumentationför digitala bibliotek.

Dock är min mening att den inkomstkulturarbetare förlorar under den tiden fildelningen inte ärreglerad, i min syn helst genom digitala bibliotek. Detta föranlederen del kritik mot de fildelningsivrare som uppenbar tycker attkulturarbetarnas inkomst är helt irrelevant. Detta föranleder ocksåexemplet med fläskfilén där jag har svårt att de att det, om detbildades opinion för gratis fläskfilé, eller något annat för dendelen, skulle vara lika socialt accepterat att helt enkelt gå in ochta det på en affär och gå ut igen med hänvisning tillprincipiella ställningstaganden. Så länge samhället inte harkommit fram till en linje där fläskfilén exempelvis kanskattesubventioneras är det ett stort problem för de som driverbutiker, samma princip anser jag kan appliceras på fildelningen somalltså fram till dess att den ovan nämnda lösningen med digitalabibliotek blivit verklighet innebär inkomstbortfall för musiker ochlåtskrivare.
    Jag hävdar att Unison:s brev tar upp en viktigfråga, nämligen den om låtskrivares villkor. Denna fråga,försörjningsaspekten, pekar obönhörligt mot slutsatsen attskivbolagen har spelat ut sin roll. Skivbolagens avskaffande skullerent av kunna höja låtskrivarnas löner vilket tydligt gestaltasmed exemplet Spotify. Spotify tecknar sina avtal med skivbolagen. Iregel tar skivbolagen 75 % av vinsten och låtskrivare, musiker medflera får dela på resterande 25 %. Skivbolagens avskaffande skullealltså kunna leda till högre kulturarbetarlöner och billigarestreamingtjänster för musik, alltså en win/win-situation för detvå parter som är relevanta i sammanhanget, kulturarbetarna ochkulturkonsumenterna.

Att Unison ställer sitt brev tillnäringsminister Lööf är heller inget konstigt i sig. De(brevskrivarna) upplever att Lööfs förespråkande av "frifildelning för privat bruk" är ett hot mot deras löner. Härhar de helt rätt men det beror i praktiken på att Lööf intepresenterar någon lösning på hur låtskrivarnas löner kanbibehållas trots legalisering av fildelning. Detta anser jag värtatt kritisera.

Att jag håller med brevskrivarna närde skriver: När nu du, Sveriges nyblivna näringsminister, villta bort vår rätt till möjligheten att kunna livnära oss på vårtarbete är botten nådd ärheller inte särskilt konstigt. Jag anser att så är fallet. Bottenär dock inte nådd för att Lööf säger sig vilja legaliserafildelning utan för att hon inte berättar hur hon vill göra det,något jag själv tidigare fått kritik för av bland annat Mikaelvon Knorring, berättigad sådan.

Attsedan Rasmus Fleischer kallar denna, som jag anser relativt nyktrasyn på fildelning för "kulturstalinism" säger i mina ögon merom honom än om mig. Däremot vill jag poängtera att vad som skrivspå Clartébloggen alltid är skribentens egna åsikter, inteClartés, därför tar jag för givet att den Fleischer menar vara"kulturstalinist" är jag och inte Clarté som organisationvilket han felaktigt antyder på sin blogg.

Ifortsättningen ska jag försöka vara tydligare med min inställningi fildelningsfrågan.

Tips: På Overklighetens folk -texter från den overkliga kulturvänstern finns en text av Mikaelvon Knorring som är läsvärd, Fildelning som framsteg .

{jcomments lock}

Kommentarer

0
Donsan
11 years ago
Jag förstår hur fildelningen skulle påverkar låtskrivarnas försörjning negativ - Så vid jag vet finns det inte en enda vetenskaplig studie som vars resultat visar att fildelningen skadar vare sig artisterna - låtskrivarna eller samhället ekonomisk

Det är förvånande att alla bara antar att fildelningen har negativa effekter (och inga positiva) utan att kunna bevisa det när artisterna enligt aktuella studier aldrig har tjänat så bra som idag - mer än 10 års fildelning till trots

Andra studier säger att fildelare köper mer musik - film - spel och går på bio och olika musikevenemang oftare än de som inte fildelar - och vandrar man runt i dom olika varuhus som säljer hemelektronik - som t ex Media Markt - ElGiganten mm så slås man av förundran hur välfyllda hyllorna är med musik CDs - film-DVDs och spel

Hur kan man då påstå att fildelningen under dessa tio år har varit skadlig - ja så till den milda grad att man ständigt behöver ny lagstiftning för att beivra fenomenet som ingen verkar kunna bevisa att den verkligen skadar upphovsmän - låtskrivarna inkluderade

Din artikel blir lite obegriplig när det inte förklaras hur låtskrivarna förväntas förlora inkomster om man skulle släppa - det som kallas olaglig fildelning eller piratkopiering på ideell basis eller "privat bruk" fri

Från var jag står är en avkriminalisering av den idag olagliga fildelningen den enda lösningen och blir man förhoppningsvis äntligen av med dessa lobbygrupper som Antipiratbyrån och Ifpi - som båda i stort sätt bara företräder Amerikansk särintressen

Det är verkligen dags att Sverige går sin egen väg och börjar reformera upphovsrätten med allmänhetens rättigheter och intressen för ögonen - Upphovsrätten blev ju inrättat inte som en försörjningskälla för upphovsmän eller ge dom "äganderätt" - utan som en stimulans för dom - i hopp om att den i slutändan skulle vara till gagn för allmänheten istället
Like Like Citera
0
Lundgren
11 years ago
Hej

Jag uppfattade det aldrig som att jag strök deras världsbild medhårs men det är ju olika hur man läser och som jag tidigare skrivit; uppfattar man från början saken som att jag är fildelningsmotståndare så är det ju inte så konstigt.

Jag håller med om att exemplarsförsäljning inte är den enda intäkten för en musiker eller låtskrivare, framförallt finns det ju andra system för att garantera deras inkomst. Mitt stundtals hårda angrepp mot fildelningslobbyn beror faktiskt främst på det faktum att jag tycker att man tenderar att totalt negligera att musikers och låtskrivares vardag går ihop ekonomiskt men ändå efterfrågar deras arbete, det blir inte helt konsekvent i mina ögon. Därför anser jag det självklart att det första steget måste vara att implementera ett hållbart ersättningssystem. I den bemärkelsen är digitala bibliotek den enda hittills framlagda lösningen som håller eftersom den också bygger på gemensam finansiering. Dock; fram tills dess ett ersättningssystem är implementerat anser jag att det är skadligt för musiker och låtskrivare att fildelning förekommer, detta är emellertid inte fildelarnas del utan baserar sig på en stat som är ovillig att gå i någon annans ledband än skivbolagens, de vänder både musiker/låtskrivare och fildelande medborgare ryggen och orsakar härigenom en falsk motsättning.
Like Like Citera
0
Robert Wictorzon
11 years ago
Jag har svårt att se hur olaglig fildelning påverkar låtskrivarnas inkomst negativt. Som du skriver så är det ju skivbolagen som tar det mesta av pengarna från skivförsäljning. Vid nyttjande i exempelvis radio/tv, live eller annat så får ju låtskrivaren betalt via Stim. Hur tar fildelningen "bort [deras] rätt till möjligheten att kunna livnära oss på vårt arbete"?
Like Like Citera
0
Micke vK
11 years ago
Då förstår jag mycket bättre hur du menar! Det som gör mig beklämd över linjen i uppropet (m.fl. liknande initiativ) är att huvudpoängen är att till varje pris försöka inordna information i ett nyliberalt sunt förnuft. Just det principiella i deras argumentation är det stora problemet, långt utöver fildelningsfrågan i sig, eftersom det handlar om en övergripande uppgift kapitalet står inför: att reproducera sig med samma styrka som idag i en ekonomi där varuformen inte har alls samma mark under fötterna som i den industriella produktionen.

När vänsterfolk är med och populariserar det sunda förnuft som säger att exemplarförsäljning är den enda tänkbara produktionsformen - som jag tyckte t ex Wiehe gjorde i sin argumentation - så blir det svårare att bygga andra tankefigurer. Därav min frustration när jag läste ditt inlägg, som verkade stryka deras världsbild medhårs.
Like Like Citera
0
Lundgren
11 years ago
Intressant! Jag har aldrig funderat så mycket över begreppet kulturarbetare utan helt enkelt använt det på samma sätt som jag säger "industriarbetare" om folk som jobbar inom industrin. Tål att tänka på.
Like Like Citera
0
Hans Isaksson
11 years ago
Jag har nog samma funderingar vad gäller problemet med intellektuellt och ideellt arbete som Rydström och har liknande skepticism mot den apolitiska yrkesbeteckningen "kulturarbetare", varför jag inte i oträngt mål skulle använda den. Att sälja fläskfilé är en helt annan sak än att sälja ord och tankar.
Jag har f ö för ett par år sedan sagt vad jag anser om Piratpartiet och Fleischer http://www.clarte.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=7114&Itemid=26
Like Like Citera
0
Olof Rydström
11 years ago
Jag tycker du ofta skriver intressant och tänkvärt, men här är jag inte riktigt överens.
Blir det bättre böcker och musik om man tjänar pengar på det? Vad betyder bättre? Kanske mer kommersiella, ja, men knappast mer progressiva. Tanken med oavlönat arbete är att man då gör det som man verkligen brinner för och inte det de som har pengar att betala vill att man ska göra.
Jag tycker inte om ordet ?kulturarbetare?, trots att det är en av vänsterns favorituttryck. Som om den kultur som de utför per definition skulle vara bättre (och mer progressiv) än den som utförs av andra.
Like Like Citera

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.