I fredags nedkom Sveriges kronprinsessa med en dotter. Men det ger jag fullkomligt fan i. 

 

 

 

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.