Det är verkligen något som inte står rätt till med den svenska skolan. Man kan få ångest för mindre än att se på när skolan förfaller. Alla dessa politiska beslut och förslag, som haglar över skolan, fattas utifrån ideologiska ståndpunkter utan grund i vare sig forskning, kunskap eller erfarenhet.

Den svenska skolan tycks ha problem med det mesta. Att kommunerna inte anställer rätt utbildade och behöriga lärare är en av anledningarna till bristerna i den svenska skolan. Läraryrkets låga status måste motverkas och lärarnas utbildning ses över. Betygen är orättvisa undervisningen följer inte läroplanen och lärarna vet inte vad de ska lära ut. Bara tre av fyra elever har godkänt i alla ämnen som genomsnitt och på en del skolor är det så få som 15 % av eleverna som är behöriga till gymnasiet. Eleverna får inte det stöd man har rätt till vilket missgynnar både de svaga eleverna, som inte kan hänga med, och de elever som har lätt för sig och skulle behöva större utmaningar för att utvecklas. När den ökande segregationen i kunskapsresultat mellan skolorna är så stor, att föräldrar måste vara rädda för att sätta sina barn i fel skola blir det lätt en ghettofiering. Sveriges skolsystem har utvecklats till det mest extrema och konkurrensutsatta i hela världen. Skattefinansierade vinster inom privatskolorna bidrar till att dränera de redan ansträngda finanserna vilket medför ytterligare försämringar av den svenska skolan i framtiden. Görs inget är det våra barn som får ta konsekvenserna för vår enfald och naivitet.

 

{jcomments lock}

Kommentarer

0
irina askeroth
9 years ago
Svenska skolan tycks ha problem med det mesta skriver du. Visst har den det men det är inte där problemet ligger. Vi måste fråga oss hur ser den svenska uppfostran ut idag? Hur uppfostrar vi våra barn nu när vi inte har de 10 budorden. Var är ledtråden, eller gör alla som de vill. I så fall kan vi inte klanka ner lärarna idag och skrika efter ny lärarutbildning. Varför ska de utbilda sig när alla elever som kommer har olika uppfattningar om hur man beter sig i skolan. Det finns inga regler allt suddigt men barn vill ha vägledning men i dagens skola är det för oroligt. Det räcker inte med "tyst i klassen" Det saknas sittfläsk och respekt. Om man får ta med sig mobilen i klassrummet o pilla på den under lektion så hur blir det. Nej idag vågar lärare inte säga till. Till saken hör oxo uppfostran i hemmet. Om barn lär sig att inför mannen ska du ha respekt men inte kvinnan ja då kan det oxo bidraga till olydnad i skolan.
Like Like Citera

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.