Foto: Kjell MartinssonFoto: Kjell MartinssonEn lördageftermiddag härförleden samlade Café Clarté Göteborg en publik på drygt 30 mycket intresserade till en diskussion med TTIP-aktivisterna Li Eriksdotter, historiker, och Emma Wallin, filosof.

Diskussionerna pågick djupt och länge och naturligtvis dök frågan upp: Hur väcker vi en opinion mot avtalet och dess målsättning att sätta den borgliga demokratin åt sidan för storkapitalets slutliga herravälde? Framkom att Jordens Vänner är på gång med "home parties" på känt mönster. Bara att bjuda in en TTIP-aktivist till sitt hem tillsammans med en 15-20 vänner och bekanta. Mycket lovvärt, bara att sätta igång!

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.