Vi som har undertecknat detta brev är djupt oroade över den påverkan EU:s föreslagna frihandelsavtal med USA (TTIP) och Kanada (CETA) skulle kunna ha på demokratin, arbetares och konsumenters rättigheter, samt på miljön och vår livsmedelsstandard. Med detta brev riktar vi oss till Socialdemokraterna.

Vi vill speciellt uttrycka vårt avståndstagande från en tvistlösningsmekanism (ISDS) som skulle tillåta utländska investerare att kräva miljontals euro i kompensation i skiljedomstolar där allmänheten endast har mycket begränsad insyn. Investerare skulle kunna yrka på ersättning då nationella regeringar på demokratisk väg stiftar nya lagar till skydd för sina medborgares hälsa och för miljön, om dessa minskar företagens förväntade vinster.

Europeiska kommissionen har föreslagit en reformerat ISDS, vilket dock inte löser problemen med tvistlösningsmekanismen. Systemet har sådana grundläggande brister att det inte kan reformeras.

Vi uppmanar er därför att säga nej till varje handelsavtal som innehåller en ISDS-mekanism.

Fler än 1,4 miljoner europeiska medborgare har redan höjt sina röster för att stoppa frihandelsavtalen med USA och Kanada. Ett av de främsta skälen till detta ramaskri är att avtalet innehåller en ISDS-mekanism. Europeiska kommissionens offentliga samråd om ISDS fick ett rekordstort gensvar – nästan 150 000 medborgare deltog, och över 97 procent sa nej till alla former av ISDS.

Denna position har starkt stöd såväl från akademiskt håll som från civilsamhällets organisationer. Över 100 professorer och forskare inom juridik deltog i samrådet och uttryckte djup oro över inkluderingen av ISDS i handelsavtalen, medan den Europeiska fackliga samorganisationen föreslår att CETA förkastas på grund av att det inkluderar ISDS.

Farhågor gällande ISDS har också lyfts av framstående socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet:

• Gianni Pittella, gruppledare i S&D-gruppen, kallade ISDS en punkt där vi inte kan ge vika.

• Bernd Lange, ordförande för Europaparlamentets utskott för internationell handel, har kallat sitt nej till ISDS icke förhandlingsbart.

• David Martin, S&D-gruppens koordinator för internationell handel, har beskrivit ISDS som en skandal och har lovat att socialdemokrater kommer att fortsätta rösta för att skrota denna mekanism.

Socialdemokrater på hög nivå har på samma sätt lovat att inte godta handelsavtal som innehåller ISDS:

• Sigmar Gabriel, SPD-ordförande och Tysklands vice förbundskansler, har sagt att det står helt klart att vi förkastar dessa regler för investeringsskydd.

• Nicole Bricq, Frankrikes handelsminister, bekräftade att Frankrike ställer sig inte positivt till att inkludera ISDS i avtalet.

Det är inte tillräckligt att säga nej till ISDS i antingen det ena eller det andra av dessa handelsavtal. Om ISDS inte förkastas i både CETA och TTIP kommer detta att lämna en bakväg öppen för investerare att stämma europeiska regeringar och EU för lagar och regleringar som syftar till att skydda medborgare och miljö.

Detta är ett skäl till oro speciellt gällande CETA. Efter stark lobbying från Europeiska kommissionen samt europeiska och amerikanska företagslobbygrupper tog den tyske vicekanslern Sigmar Gabriel tillbaka sitt principiella motstånd mot ISDS, och sa att det kommer inte vara möjligt att ta bort skiljedomsförfarandet ur CETA.

Detta är väldigt farligt eftersom de föreslagna reformerna av CETA inte åtgärdar de fundamentala problemen med ISDS. ISDS i CETA skulle tillåta europeiska och amerikanska företag att stämma europeiska länder genom sina Kanadabaserade dotterbolag, vilket skulle göra ett förkastande av ISDS i TTIP verkningslöst.

Eftersom det är ett så hett debatterat ämne finns det ett starkt tryck på europeiska socialdemokratiska partier att utarbeta en gemensam ståndpunkt gällande ISDS. De kommande veckorna kommer att bli avgörande för att fastslå om socialdemokratiska partier i Europa motsätter sig inkluderingen av ISDS i CETA och TTIP.

Vi uppmanar er att öppet tillkännage att ni kommer att motsätta er att Sverige skriver under och att ni kommer att rösta emot ratificeringen av både CETA och TTIP om de innehåller en ISDS-klausul. Med hjälp av utbrett motstånd från socialdemokratiska partier är det fortfarande möjligt att hindra inkluderandet av ISDS i CETA och TTIP.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor.

Ellie Cijvat
ordförande, Jordens Vänner

Annelie Andersson
ordförande, Latinamerikagrupperna

Samuel Jarrick
talesperson, Klimataktion

Daniel Cederqvist
ordförande, Svenska Clartéförbundet

Chris Banning
talesperson, Small Ones Develop

Göran Folin
talesperson, Alternativ Stad

Robin Zachari
talesperson, Skiftet.org

---

Publicerad i Dala-Demokraten 2015-03-11.

 

{jcomments lock}

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.