På Clartés stämma nyligen valdes en ny styrelse som nu konstituerat sig och utsett Daniel Hedlund till förbundets ordförande. Här presenterar sig Daniel med egna ord:

Född i Santiago de Chile och uppvuxen huvudsakligen i Västmanland. Jag är forskare på Stockholms universitet och har också en yrkesbakgrund som jurist. Jag är engagerad i Clartéförbundet för att det är en socialistisk organisation som bygger vidare på en marxistisk och revolutionär tradition.

Clarté förstår arbetarklassens nyckelroll i samhällsutvecklingen i en tid där denna klass antingen förklaras död eller där intresset är inriktat på att förstora interna skillnader mellan dess medlemmar. De som länge, trots sina interna motsättningar, lyckats med att bedriva storskalig politik baserad på klass är tyvärr de borgerliga images/bloggen/daniel_hedlund.jpg . För få på vänsterkanten adresserar samhällsproblem med klass som start för samtalet. I Sverige finns en alarmerande brist på socialistisk klassanalys. Som medlem i Clarté är jag därför stolt över att få möjligheten att dra ett strå till stacken i en organisation som bidrar till att fylla denna lucka. Där har förbundets tidskrift en central roll men också seminarier som Café Clarté och deltagande på andra öppna möten. Clarté är ett förbund som präglas av levande intern debatt i såväl styrelse som tidskriftsredaktion och där aktuella texter från både Sverige och andra länder delas och diskuteras. Organisationen är fri från person-centrering och det gedigna arbetet utförs prestigelöst. Clarté erbjuder de djupa analyserna när de politiska samtalen domineras av kortsiktiga tweets, klick och enmansshower. Det finns idag en växande efterfrågan på ordentliga analyser som en motvikt till det lättviktiga tyckandet. Där har Clarté både en lång erfarenhet av gott hantverk att luta sig emot och de förutsättningar som krävs för att utveckla verksamheten vidare.

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.