Clartébloggen

På Clartébloggen, som är socialistiskt partipolitiskt obunden, publiceras inlägg som debatterar och informerar. Författarna behöver inte tillhöra förbundet och innehållet ger inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter. Alla inlägg delas normalt på de sociala media där Clarté är aktivt.

Maria Persson Löfgrens senare borttagna tweet

Sveriges Radios rysslandskorrespondent Maria Persson Löfgren lade nyligen ut en bild i sociala medier på en trafikstockad landsväg i ökenlandskap som hon menade föreställde flyende ryssar på väg till Mongoliet för att undkomma krigsmobilisering. Problemet var bara att bilden i verkligheten visade en karavan av hippies på väg till Burning man i Nevada, USA.

En annan distingerad rysslandskännare lade ut en bild på en militärparad i Moskva som bevis för att ryska värnpliktiga utrustas med uniformer och musköter från första världskriget. Problemet var bara att bilden i verkligheten kom från en teateruppsättning.

Hugo Chávez

Hösten 2009 stod Venezuela inför en energikris och svenska journalister rapporterade, med illa dold skadeglädje, om hur den dåvarande presidenten Hugo Chávez uppmanade folket att skära ned på förbrukningen. Vissa medier gick till och med så långt som att ljuga ihop att presidenten ”förbjudit befolkningen från att sjunga i duschen”.

Nu haglar energispartipsen in om hur svensken ska hålla, ”elbristen”, Uffe-priserna och Putin stången när rysskylan drar in. Till skillnad från Chavéz gratisråd återfinns de dock i regel bakom betalvägg alltmedan marknaden blomstrar för energirådgivare. ”Vi lever inte i jacuzzins tid”, som Chavéz formulerade det för ett drygt årtionde sedan. Tyvärr hade han väl fel på det planet.

Benny Andersson skriver i förra numret av Clarté under rubriken “Invasionens ideologi”. Men det visar sig att Andersson har större pretentioner än att beskriva en ideologi. Han anser sig ringa in huvudorsaken till Rysslands aggression mot Ukraina. Två tredjedelar av artikeln ägnas åt att referera den reaktionära litteratur som det ryska ledarskiktet enligt Andersson hämtar sina idéer från. Ett “Ukraina som frivilligt vänder sig västerut vore en levande dementi av den ryska ledningens världsbild.” Det är, förklarar han, huvudorsaken till Rysslands aggression. Visserligen handlar konflikten också om Ukrainas naturtillgångar, får vi veta, och “ett verkligt eller upplevt militärt hot från Väst [spelar] en roll”. Men det är sekundärt. För Benny Andersson är det ryska anfallet “i första hand en del av en längre planerad offensiv från en aggressiv och revanschistisk imperialistmakt".

Den nya borgerliga regeringen. Foto: © Frankie Fouganthin via Wikimedia Commons.

I Tidöavtalet framträder de borgerliga partiernas nya inställning till staten. Reinfeldt-regeringen betraktade staten närmast som ett problem. Den hade blivit för stor, för stark och för byråkratisk. Den skulle tuktas, effektiviseras och skäras ner. Statlig verksamhet skulle privatiseras och marknadsanpassas.

I Tidöavtalet är inställningen en helt annan. Inom tunga områden som brottsbekämpning, sjukvård, skola och migration ska staten stärkas. Staten ska få ökade juridiska och administrativa resurser. Det är nästan uteslutande frågan om auktoritära resurser. Hårdare straff, större kontroll, satsning på maktens utövare. Inom till exempel sjukvården ska IVO och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys få nya gransknings- och kontrolluppgifter. Granskningen av skolan ska stärkas. Den borgerliga regeringen vill också öka kontrollen över Vattenfall och Svenska kraftnät. Varför litar man inte längre på marknadskrafterna? Förklaringen är att de borgerliga partierna nu, liksom Socialdemokraterna, också börjat tro på den ”starka staten”.

Den 30 september i år avsattes överstelöjtnant och kuppmakaren Paul-Henri Sandaogo Damiba i ännu en kupp utförd av andra, yngre delar av samma organisation, MPSR (Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration). Denna kupp leddes av en kapten vid namn Ibrahim Traoré. Damibas självpåtagna uppgift hade varit att komma till rätta med det islamistiska våld som tagit nära halva landet i anspråk och som den tidigare regeringen under Marc Christian Kaboré enligt honom hade misslyckats med. I stället ökade våldet med 23% under Damibas korta tid vid makten och en koalition av fackföreningar kallad L’Unité d’Action Syndicale (UAS) varnar samtidigt för en allmän ideologisk degenerering inom militären, som visar sig i de höga löner som kuppledarna drar in.

Demonstration mot rasism i Kärrtorp 2013. Foto (c) Malgomaj via Wikimedia Commons

Det finns många orsaker till Sverigedemokraternas framgångar. Partiet har kommit in i värmen. Det är inte bara näringslivet och Timbro som öppnat sina armar. Ganska snart efter förra valet visade Moderaterna och Kristdemokraterna att deras strategi var att normalisera SD och samarbeta med dem inför en kommande regeringsbildning. Även massmedia har bidragit till att normaliseringen. Under valrörelsen fanns det tre möjligheter för media att fördjupa analysen av partiet; efter publiceringen av partiets vitbok, efter avslöjandet av mordplanering på Annie Lööf och efter ETC artikel om Åkessons hemliga trollarmé. Ingen av dessa möjligheter utnyttjades.

Sverigedemokraterna har gynnats av nyliberalismens starka ställning i Sverige. De nyliberala lösningarna på samhällsproblemen tenderar att urholka demokratin. Det är ingen hemlighet att nyliberalismens andliga fäder förespråkade marknadslösningar på bekostnad av lösningar genom den offentliga sektorn. Ju fler privatiseringar som drivs igenom och ju fler avregleringar som görs, ju mindre blir de demokratiska organens möjligheter att påverka samhällets utveckling. Bara privatiseringen av skolan har skapat ett kaos som kommunerna har svårt att hantera. Människor tappar tron på kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag. Det gynnar ett till synes starkt oppositionsparti som SD.

Äldre clartéister har i dag anledning att minnas Johan Söderberg som avled natten till söndagen den 21 augusti, 72 år gammal, efter att i många år varit drabbad av Parkinsons sjukdom. Johan var professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet med breda forskningsfält, och verksam i Clarté på 1970-talet. Bland annat företrädde han Clarté i Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 1971–72.

Om man frågar ett representativt urval av vårt lands befolkning vilka idéer som detta urval anser vara de mest karakteristiska för nationalsocialismen – dvs för nazismen – så förmodar jag att svaren skulle bli mångfasetterade och variera en hel del.

Det starka judehatet skulle givetvis nämnas. Likaså förintelsen med dess ca sex miljoner judiska offer. Strävan efter expansion österut på de slaviska folkens bekostnad. Vidare föraktet för parlamentarism och demokrati. Ambitionen att behärska världen genom anfallskrig. Synen på arierna som det utvalda herrefolket. Anti-intellektualism, oförnuft, sentimentalitet, vetenskapsskepsis. Kvinnan som hemhjälp och barnaföderska men därutöver platt intet. Vitglödgat hat mot ”jude-bolsjevismen”. Blod och jord.