Clartébloggen

På Clartébloggen, som är socialistiskt partipolitiskt obunden, publiceras inlägg som debatterar och informerar. Författarna behöver inte tillhöra förbundet och innehållet ger inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter. Alla inlägg delas normalt på de sociala media där Clarté är aktivt.

Clartés styrelse har beslutat att uttala förbundets stöd för en internationell kampanj för frihet åt Ahmad Sa'adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), och alla palestinska fångar som pågår 14-24 januari 2023.

Clarté har tidigare publicerat en översatt intervju med Ahmad Sa'adat på bloggen.

IMG 1631

Alliansen mot Nato bjuder in till demonstration den 21 januari 14.00 med start på Norra Bantorget, Stockholm.

Vi gör det till följd av Sveriges ansökan till Nato. Kom med och protestera mot ett svenskt deltagande i krigshetsaralliansen, mot kärnvapen och mot de åtgärder som tvingats på oss av diktatorn och mördaren Erdoğan.

Tillsammans går vi ut på gatorna i Stockholm bakom parollerna:

NEJ TILL NATO

INGEN ALLIANS MED FASCISTER

NEJ TILL UTLÄMNINGAR OCH UTVISNINGAR

NEJ TILL VAPENEXPORT

NEJ TILL KÄRNVAPEN I SVERIGE

När: 21 januari, 14.00

Var: Norra Bantorget, Stockholm

Arrangör: Allians mot Nato - en bred sammanslutning av organisationer som samlas bakom demonstrationens paroller

Erkännandet av stormakternas rätt till intressesfärer ”har gett oss ett slags fred i åttio år”, skriver Sven Andersson i en kommentar till ett inlägg här på bloggen. Därav följer, om jag har förstått tanken, att vi i fredens namn ska acceptera Rysslands rätt till överhöghet över Ukraina och andra länder i dess närhet. USA ”skulle aldrig acceptera en fientlig atombeväpnad allians vid sin gräns (vilket de visade 1962)” , skriver Sven Andersson vidare.

En sanning med modifikationer. USA tvingades i decennier acceptera ett kommunistiskt Kuba, de facto allierat med  atomvapenmakten Sovjetunionen, vid sin gräns. Däremot hotade USA med storkrig för att förhindra utplaceringen av kärnvapen på Kuba. Men såvitt jag vet har ingen föreslagit utplacering av atomvapen i Ukraina. NATO har heller inte placerat ut kärnvapen i Baltikum och andra medlemsländer i Östeuropa. NATOs kärnvapen finns i Västeuropa och Turkiet.

Detta nådens år 2023 kommer Malmös skollunch att bestå av en mindre andel kött och grönsaker. Så möter stadens socialdemokratiska styre den tjugosjuprocentiga ökningen av inköpspriserna. Malmös föräldrar kommer knappast kunna kompensera sina barn med tanke på att även de drabbats av de ökade kostnaderna.

Mot bakgrund av detta är LO:s lönekrav på 4,4 procent närmast ett hån (4,5 pep Transport). TCO och SACO är värre ändå i sitt tillbakahållande. Och egentligen är det ju inga lönekrav de riktar mot arbetsgivarna, nej, det är krav på kraftiga reallönesänkningar riktade mot de egna medlemmarna.

I svensk massmedia framställs Putin som en hårt trängd looser. Men det är felaktigt. Putin har haft många viktiga framgångar under de senaste åren. I Centralasien har Ryssland stärkt sin position både militärt och ekonomiskt, samtidigt som USA:s och Europas inflytande minskat. När ryska trupper gick in i Kazakstan och effektivt slog ner det pågående upproret var det ett bevis på just den starka ryska positionen. Det militära samarbetet med Kina har ökat under det senaste decenniet och man har allt fler gemensamma militärövningar.

Vid en stor gemensam militärövning i Centralasien på hösten 2021 sade den ryska försvarsministern att en ren militärallians mellan de två länder inte var långt borta. De starka banden mellan de två länderna innebär att Ryssland inte behöver binda truppstyrkor längs den östra gränsen. Det intima samarbetet konfirmerades så sent som den 25 december av den kinesiske utrikesministern. Vapenhandeln mellan länderna har också ökat. Ryssland kan lita på Kinas vapenleveranser om behov skulle uppstå.

Ukraina är historiskt sett en nation, och kriget med Ryssland kan inte ses som ett "ställföreträdande krig" mellan Ryssland och Nato. Den ryska statsledningens ideologi anknyter närmast till den tsaristiska imperialismen, fullständigt från fjärran från socialism eller leninistiskt tänkande. Det hävdar den norske historikern Lars Borgersrud i den artikel vi publicerar här med författarens tillstånd. Han diskuterar också Ukrainas blodiga 1900-talshistoria, det eventuella nazistiska inslaget i Ukrainas armé, det nuvarande militärstrategiska läget och frågan om vapenhjälp till Ukraina. Argumentationen byggs under med jämförelser med nazimotståndet under andra världskriget, Tjeckoslovakien 1968 och andra exempel från 1800- och 1900-talets europeiska historia.

Lars Borgersrud är en välkänd marxistisk historiker i Norge som framför allt forskat om norsk försvars- och krigshistoria, arbetarrörelsehistoria och andra världskriget. Texten återgår på ett föredrag han höll i Bergen den 11 oktober 20232, alltså före de intensifierade ryska terrorbombningarna mot Ukraina.

Nästan alla vet att ryska styrkor invaderade Ukraina den 24 februari i år. Mindre känd är den till synes odramatiska händelse som ägde rum exakt 102 år tidigare – den 24 februari 1920. Det var då som det tyska arbetarpartiet DAP kompletterade sitt namn med två nya bokstäver och i fortsättningen kallade sig NSDAP: Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet.

Samma dag presenterade det nydöpta partiet ett 25-punktersprogram. Det hade utarbetats av herrar Gottfried Feder och Adolf Hitler och kom att gälla i oförändrad form ända till krigsslutet 1945.

NSDAP:s extrema nationalism är höjd över alla rimliga tvivel, men av vilken anledning kallade man sig national-SOCIALISTER? Helt enkelt för att kommunistiska och socialistiska idéer hade en mycket stark ställning i det begynnande 1920-talets Tyskland efter Versailles-freden. I likhet med andra skator lade man beslag på allt som glittrade och glimmade enbart för att attrahera potentiella anhängare. I 1920-talets Tyskland samarbetade nazister och kommunister tämligen ohämmat på lokalplanet, om än inte på riksnivå.

Vi har alla lärt oss att den nationalsocialistiska världsåskådningen – nazismen – är antiparlamentarisk, antidemokratisk, antiliberal, rasistisk, våldsbefrämjande, irrationell (blod och jord…), expansiv, mytisk och logiskt osammanhängande etc. Allt detta må vara korrekt. Men grundritningen, fundamentet om vi så vill, är långt enklare än så och går att sammanfatta i ett fåtal poster, som ofta benämns ”klassisk nazism”.

Trots sin storlek och ekonomiska, religiösa, regionala och historiska betydelse - världens fjärde största land innehållande världens största muslimska befolkning, G-20-medlem med pågående militära konflikter med gerillor som gränsar till inbördeskrig och pålitlig amerikansk samarbetspartner i det allt hetare kalla kriget mot Kina – brukar nyheter från Indonesien sällan få genomslag i svensk press (en förklaring därtill ligger nog just i det sistnämnda exemplet).

När Indonesiens parlament den 7 december klubbade igenom nya lagar som bland annat gör det förbjudet att ha sex utanför äktenskapet eller förolämpa presidenten har det dock för en gångs skulle rapporterats riktigt friskt om saken. Och då är det inte som om det funnits någon brist på repressiva manövrar från den indonesiska statsapparaten genom historien.