Clartébloggen

På Clartébloggen, som är socialistiskt partipolitiskt obunden, publiceras inlägg som debatterar och informerar. Författarna behöver inte tillhöra förbundet och innehållet ger inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter. Alla inlägg delas normalt på de sociala media där Clarté är aktivt.

Shame on me som törs sticka ut hakan och vara tacksam för att få bo och verka i detta vackra land, ett av värdens bästa länder. Efter en kortare utlandsvistelse tillät jag mig, på sociala medier vid återkomsten hem, uttrycka mig i positiva ordalag om det svenska folkhemmet. Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att reaktionerna skulle bli så kraftiga och omfattande. Allt från att jag ljög, hur jag nu kunde göra det när jag enbart ställde en fråga, till att jag anklagades för att vara en relativist som man inte kan visa någon tilltro till och att allt elände är sossarnas fel som monterat ner hela landet. Jag trodde mig ha hört och sett det mesta men överrumplades ändå av detta intensiva hat. Det kom som en överraskning för mig att den svenska självbilden är så snedvriden hos stora grupper och att självkänslan är så i botten att man på allvar tror att vårt demokratiska välfärdssamhälle håller på att kollapsa. Man kallade Sverige till och med för ett muslimland.

Via Campesina-aktivister vid folkförsamlingen intill stängslet runt Bella Center där klimatmötet hölls i Köpenhamn 2009 under Climate Justice Actions ickevåldsaktion. Foto: Tord Björk

Kan en bonde från det västafrikanska land Burkina Faso storma fossilkapitalets vinterpalats? Den frågan ställde du på ett seminarium i London 2016 med fackföreningar om klimatet. Du sökte efter svaret på frågan vem som är den historiska kraft som kan genomföra en revolution som räddar klimatet, en fråga lika aktuell idag som då.

Svaret blev att det inte är bonden. Visserligen ligger medvetenheten om klimatnödläget på topp i Burkina Faso i studier som jämför olika länder. Landet är drabbat av både förlust av regn och sandstormar samt ökad temperatur. En temperaturhöjning som drabbar kropparna för de som arbetar utomhus i detta jordbruksland och skapar ohälsa eller gör det omöjligt att odla och sköta boskap. Men bonden i Burkina Faso befinner sig för långt bort från maktens boningar sa du till de fackliga aktivisterna i London.

1 november 2004 publicerar Dagens Nyheter en märkvärdig artikel. Peter Löfgren berättar hur han våren 1999 sändes av Sveriges Television till gränsen mellan Kosovo och Montenegro:

"Jag gjorde analysbefriade, känslomässiga skildringar av flyktingarnas helvete. Det kallas bra teve - och bidrar till fördumningen, eftersom ondskan framstår som obegriplig."

Han rekommenderar läsning av två nyöversatta böcker om krigen på Balkan. Det märkvärdiga är att en av dem nästan på dagen ett år tidigare skandaliserats i samma spalter som något jämförbart med förnekelse av nazisternas förintelse av judarna. Under rubriken "Ordfront förnekar folkmord på Balkan" angrep Maciej Zaremba Ordfront Magasin för en intervju med författaren, Diana Johnstone.

I förra veckan publicerades i flera svenska tidningar en TT-artikel om att kubanen Manuel Cuesta kommit till Sverige för att förmå Sveriges Riksdag att inte godkänna det avtal som Kuba och EU upprättat. Avtalet skulle göra slut på den negativa särbehandling som Kuba utstått från EU. Sverige är en av tre länder i EU som ännu inte godkänt detta.

Cuesta vill alltså att diskrimineringen av hans eget land ska fortsätta.

Vem är då denna Cuesta? Han leder en av de grupper i Kuba som med ekonomiskt stöd från USA och även EU (tidigare också från SIDA) arbetar för att störta Kubas regering.

Han är en mycket privilegierad oppositionspolitiker.

Mitt i den italienska sommaren bröt en regeringskris ut i landet. Intressekonflikten mellan regeringspartierna Lega och Femstjärnerörelsen blev till slut ohanterlig. Den italienska härskarklassens inre stridigheter har demaskerats.

Dagliga strider om välfärd, jämlikhet och arbetandes rättigheter gentemot kapitalet. Klimatkatastrofen. Flyktingar och folkvandringar. Imperialism.

Snart är 2020-talet här. På ett allmänt plan är det enkelt att som ovan peka ut de fyra avgörande politiska vattendelarna – nära förbundna -  under hela årtiondet. En rörelse som siktar mot socialismen kommer inte undan någon av dem; det ena kan inte växlas ut mot det andra. Man kan inte som (icke-socialisten) Macron sikta högt i klimatfrågor och utradera jämlikheten. Eller som Danmarks socialdemokrater också  ha höga klimatmål och sälja ut flyktingarna.

Kari Parman

Många kommuner dras med stora underskott. Både utbildnings- och socialförvaltningar redovisar stora underskott och mången enig kommunstyrelse har beslutat att dra i nödbromsen. Ofta tar man till inköps- och anställningsstopp som en paniklösning när man saknar långsiktiga lösningar.

Men den som arbetat inom kommunal verksamhet eller engagerat sig politiskt några år har varit med om allehanda besparingar liksom otaliga inköps- och anställningsstopp som, inte alltför sällan, resulterat i sämre arbetssituation för de anställda och i bästa fall medfört marginella besparingar men ibland bara skjutit kostnaderna framför sig till nästkommande år.

Den historiska parallellen med skattehöjningarna i slutet av den långa depressionen – till upprustning inför första världskriget – har inte undgått SvD:s Birgitta Forsberg https://www.svd.se/striden-kring-bankskatten-har-bara-borjat

Däremot kopplar hon till skillnad från undertecknad inte vidare till det omfattande svenska bankengagemanget i Baltikum och till behovet av stabilitet och lojalitet med de svenska långivarna. Som det mycket försiktigt noteras i presentationen på DN debatt ”… Sveriges militärstrategiska läge i en allt mer viktig Östersjöregion …”: https://www.dn.se/debatt/forsvaret-far-5-miljarder-extra-ar-2022/