Clartébloggen

På Clartébloggen, som är socialistiskt partipolitiskt obunden, publiceras inlägg som debatterar och informerar. Författarna behöver inte tillhöra förbundet och innehållet ger inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter. Alla inlägg delas normalt på de sociala media där Clarté är aktivt.

Textilarbetarna i Bangalore, Indien syr bland annat för H & M. Copyright:  V. Arun/rebel Politik by Arun. Hemsida:http://www.rebelpolitikblog.com

Den omfattande strejk- och proteströrelse som pågår i världen visar inga tecken på att mattas av. Jag följer ett antal, från varandra oberoende, tidningar och hemsidor och kan i stort sett varje dag läsa om nya massaktioner och strejker. Jag trodde att rörelsen hade nått sin kulmen när de indiska arbetarna för några månader sedan gick ut i generalstrejk med miljontals deltagare. Men så verkar inte vara fallet. Rörelsen fortsätter. Det är en stor variation av aktiviteter, men det som väcker störts uppmärksamhet och som förekommer mest i tidningar och på hemsidor är naturligtvis de stora massaktionerna.

Att objektivt rannsaka sin egen person är som att tända ljuset för att närmare kunna undersöka mörkret. (Okänd frustrerad tänkare)

I snart 75 år har Jan Myrdal verkat som "hjärnarbetare" och aktivist. Minst ett par,tre generationer av progressiva människor har påverkats, och tre generationer reaktionärervredgats, av hans ord.

I flera länder i Latinamerika pågår just nu en omfattande folklig mobilisering mot regeringarnas nyliberala politik. I Honduras tvingades regeringen i slutet av april upphäva en lag som skulle bereda vägen för en privatisering av sjukvården och skolorna i landet. Upphävandet kom efter dagar av intensiva folkliga protester och demonstrationer över hela landet. De som protesterade menade att lagen skulle leda till massuppsägningar inom vård och skola och större svårigheter för vanliga människor att få tillgång till utbildning och sjukvård. De protesterande möttes av säkerhetsstyrkor som gick till attack med tårgas och batonger. Lagen togs den 25 april, sannolikt efter påtryckningar från Internationella valutafonden (IMF). Men nu tvingas alltså regeringen dra tillbaka lagen. En viktig seger. Fackliga ledare manar dock till fortsatt vaksamhet. Ledarna menar att det är dags att även upphäva de lagar som de senaste åren stiftats för att undergräva arbetarnas rättigheter.

Viktor Orbán lockar utländska storföretag till Ungern med sänkta lönekostnader.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán är känd som en auktoritär nationalist och motståndare till liberalism och invandring. Mindre känt är att han använder sin makt till att förse tyskt kapital med billig arbetskraft.
Artikeln ingår i nummer 1 / 2019, det nya numret av tidskriften Clarté med temat Periferin, som behandlar ett Europa med sönderfallande välfärdssystem och allt osäkrare arbetsvillkor. Du kan beställa det på vår hemsida.

Vantförsedd "Lena" av Gustav Nordahl med det tidigare konstgalleriet och grafikverkstaden i bakgrunden. Foto: Karin Hedbrant

Igår kväll, måndagen den 6 maj, arrangerades en av de första demonstrationerna i Stockholm för hyresrättens försvar anordnad av aktionsgrupper från elva förorter tillsammans med Hyresgästföreningen i Stockholm. Ett antal appeller och tal hölls och här är ett med ett särskilt perspektiv från Västertorp

Clarté höll stämma i Malmö den 6 april. Årsberättelsen kunde konstatera en mindre ökning av medlemsantalet, till ca 150, och en markant ökning av mötesverksamheten, särskilt i Stockholm. Men tidskriftens upplaga ligger still på en alltför låg nivå, strax under 900 prenumeranter - många nya tillkommer, men många faller också ifrån. Den löpande verksamheten går med visst underskott, även om ekonomin i grunden är mycket stabil tack vare donationer. Stämman anbefallde viss ekonomisk försiktighet, en fortsatt utbyggnad av förbundet och en digitaliseringsutredning. Tanken är inte att övergå till enbart digital publicering av tidskriften, men möjligheterna till digitala prenumerationer, betalning för digitala tjänster med mera behöver redas ut. Som politiska uppgifter lyfte stämman fram fortsatt självständig analys av utvecklingen utifrån socialistiska utgångspunkter" och särskild vikt vid att stödja kampen mot angrepp på fackliga och sociala rättigheter. Till styrelse valdes Mathias Cederholm, Therese Falkenström, Magnus Göransson, Dan Israel, David Liljeqvist med Mattias Cecilgård och Magnus Nilsson som suppleanter.

Bild: Robert Nyberg

Arbetsförmedlingen ska läggas i privata händer. Det har regeringen kommit överens med Centern och Liberalerna om. Modellen är hämtad från Australien. Där är de arbetslösa insatsvaror i en produktion av privata förmögenheter. De går att använda om och om igen. Det offentliga finansierar ruljangsen. En artikel som tidigare publicerats i Aftonbladet 12 februari 2019.

Bild: Crispin Sarra

Belackarna av Kuba och de som hånar socialismen i allmänhet brukar dra till med att konsten är begränsad eller enahanda eller centralstyrd på något sätt. I själva verket har måleri, skulptur, litteratur och dans blomstrat och utvecklats under de senaste sextio åren i Kuba, från 1959, då revolutionen segrade. Det gäller allt ifrån folklig kultur som barnens och ungdomarnas kreativa verksamheter i kvarterslokalerna, där lektionerna alltid är gratis, till de internationella konstbiennaler som hålls i Havanna.

”Den segrande tuppen”, så heter denna målning (akryl på duk, 30 x 40 cm) som jag hade med mig tillbaka från senaste medicinarresan. Konstnären Crispin Sarra är gift med dr. Lidice Verdera, och det var egentligen henne som vår grupp besökte i deras hem. Men medan kvinnokliniken är hennes arbetsplats är Crispins ateljé på något sätt inklämt i de tre små rummen – de lever enkelt för att inte säga påvert – och väggarna är täckta av hans färgglada, humoristiska och smått absurda infall. Tropiskt sensuella är de också, men jag hittade snabbt de politiska målningarna där den röda tuppen är en bland många.

Lidice är gynekolog och därutöver specialiserad i det som i Kuba betecknas Medicina tradicional och hos oss skulle heta Komplementär alternativ medicin. Jag träffade henne för sju år sedan när hon föreläste i kvarterets kulturlokal. Därefter har jag haft flera tillfällen att lyssna på utläggningar och även bevittnat hur hon kompletterar sedvanliga behandlingar vid kvinnosjukdomar och besvärliga förlossningar med sina metoder. Hon använder såväl akupunktur, örtterapi som homeopatisk medicin i enlighet med Hälsoministeriets riktlinjer. Hennes chef, överläkaren, var skeptisk ända till dess att hon botade hans lilla pudel från en obotlig cancer. I läkarutbildningen ingår traditionell medicin, men Lidices specialisering och skicklighet har gjort att hon inbjuds att hålla återkommande kurser förutom på de egna universiteten utomlands som Peru, Frankrike och Spanien. Det behöver väl inte sägas att USA försökt locka henne att emigrera, vilket grannlandet (monstret kallat av José Martí) gör systematiskt med de kubanska läkarna. Men hon har ingen tanke på att lämna sitt land, för såväl hon som maken är entusiastiska anhängare av Fidel och Kubas socialism. ”I vårt land ser vi aldrig barn som tigger på gatan och är hungriga”, förklarade hon ”alla barn går i skolan”.

Konstnären utökade bildens titel med att ”Det är en tupp, förstår du, som kan ta med sig en blomma, deklamera en dikt eller sjunga en folkvisa men som samtidigt är beredd att försvara sitt lands oberoende”, och sedan fick vi lämna plats i den trånga lägenheten för några av kvarterets barn skulle få teckningsundervisning, den Crispin bedriver som en samhällsinsats på lördagarna.

FAKTARUTA
Nätverket Medicinare för Kuba består av personer som är verksamma inom sjuk- och hälso vård, så som sjuksköterskor, apotekspersonal, läkare, under sköter skor, vårdbiträden och (re)habili te ringspersonal med flera. Vi vill slå vakt om en rättvis och jämlik hälso- och sjuk vård i vårt land; motverka den blockad som USA bedriver i strid mot internationell rätt; stödja läkemedelsförsörjningen i Kuba, och utveckla kunskapsutbytet mellan våra länder. Vi dokumenterar hälso- och sjukvårdssituationen, förmedlar kontakter och ordnar studieresor. Under två veckor år 2018 företog vi den sjunde studieresan med besök på kliniker och ålderdomshem, samtal med kollegor och kulturella aktiviteter (två konstmuséer) och salsa.

FÖRFATTAREN
Gábor Tiroler är folkhälsovetare och lärare i rehabilitering vid Uppsala universitet (pensionerad) och har varit verksam i internationellt utvecklingssamarbete på hälso- och rehabiliteringsområdet via Världshälsoorganisationen, Sida och en rad andra organisationer. Han är samordnare för nätverket Medicinare för Kuba.