Clartébloggen

På Clartébloggen, som är socialistiskt partipolitiskt obunden, publiceras inlägg som debatterar och informerar. Författarna behöver inte tillhöra förbundet och innehållet ger inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter. Alla inlägg delas normalt på de sociala media där Clarté är aktivt.

Det har nu gått nästan två år sedan Metoo-vågen svepte fram. Denna rörelse av 1000 och åter 1000 kvinnor, från restaurangbranschen och räddningstjänsten till jurister och läkare, de flesta okända, obemärkta, aldrig tidigare uppmärksammade, som tog ordet i sin makt och berättade med isande klarhet hur partriarkatet ser ut och påverkar oss alla. Nu börjar motböckerna komma, skrivna av dem som rättmätigt eller orättmätigt, drabbades av kraften i denna flodvåg. Det är Fredrik Virtanen eller Horace Engdahl. Eller K av Katarina Frostensson.

Förskollärardemonstration i Köpenhamn under valrörelsen. Foto: Aage Christensen, Arbejderen

Hur ska det danska folketingsvalet tolkas? Under de senaste åren har en stark och bred upprorsrörelse utvecklats i vårt grannland. Stommen i rörelsen är de fackliga och arbetsplatsrelaterade aktionerna. Danmark har den näst största strejkfrekvensen i Europa, det är bara i Frankrike det strejkas mer. Det är framför allt de offentligt anställda som går till aktion; busschaufförer, järnvägsanställda, lärare och förskollärare är några aktiva grupper. Strejkerna och demonstrationerna gäller inte bara lönekrav och arbetsförhållanden, många fackliga organisationer vänder sig mot den nyliberal politik som präglat landet under många år.

Demonstration framför stadshuset i Sydney, 10 December 2010. (c) Elekhh [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Behandlingen av Julian Assange bör oroa alla vänner av yttrande-och tryckfrihet, oberoende av vad man för inställning till hans skuld vad gäller de sexualbrott som han misstänks för i Sverige. Utlämnar Storbritannien honom till USA vill staten där åtala honom för spionage, vilket kan leda till ett mångårigt fängelsestraff. Den rättegång mot Wikileaks som nu dragit igång är av politisk karaktär och handlar om att bestraffa och skrämma visselblåsare. Hur hårt USA är berett att gå fram visar behandlingen av Chelsea Manning, som efter att ha benådats av Obama nu återigen har häktats i flera månader då hon vägrat vittna i Wikileaks-rättegången. Alla vänner av yttrande- och tryckfrihet måste nu kräva att Julian Assange inte utlämnas till USA, varken från Storbritannien eller Sverige.

Alexis Tsipras och Nordmakedoniens premiärminister Zoran Zaev. (c) Republiken Nordmakedoniens regering [Public Domain]

Efter en intensiv mandatperiod står Grekland på tröskeln till ett nytt parlamentsval. Förtroendet för Syriza och Alexis Tsipras har sjunkit sedan valet 2015 och mycket talar för att landet kommer att byta regering. De senaste årens ekonomiska åtstramningar har satt sina spår och efter nederlaget i EU-valet vill Tsipras tidigarelägga parlamentsvalet.

I Indien blev nyligen Narendra Modi omvald som landets premiärminister. Hans reaktionära hindunationalistiska parti, Bharatiya Janata Party (BJP), stärkte sin roll i parlamentet i detta val och har nu skaffat sig egen majoritet [1]. Valresultatet fick de indiska aktiemarknaderna att nå rekordnivåer [2] precis som de gjorde i Brasilien när fascisten Bolsonaro blev vald 2018 [3]. Storföretagen är extatiska över BJP:s auktoritära styre som garanterar dem säkra vinster. BJP gick till val på ett traditionellt högerextremt program, som var centrerat kring nationell säkerhet, militarism och nationalism, och utnyttjade den senaste militära konfrontationen i Kashmir med Pakistan [4]. Under Modi och hans partis styre har Indien militariserats och är numera det land med de fjärde största militärutgifterna, vilka ökade förra året med 3 % till $66,5 miljarder [5]. BJP garanterar därmed de stora indiska aktieägarna, och deras utländska samarbetspartner, att deras politiska och ekonomiska intressen kommer även att backas upp militärt av den indiska staten mot deras konkurrenter i Pakistan och Kina.

Textilarbetarna i Bangalore, Indien syr bland annat för H & M. Copyright:  V. Arun/rebel Politik by Arun. Hemsida:http://www.rebelpolitikblog.com

Den omfattande strejk- och proteströrelse som pågår i världen visar inga tecken på att mattas av. Jag följer ett antal, från varandra oberoende, tidningar och hemsidor och kan i stort sett varje dag läsa om nya massaktioner och strejker. Jag trodde att rörelsen hade nått sin kulmen när de indiska arbetarna för några månader sedan gick ut i generalstrejk med miljontals deltagare. Men så verkar inte vara fallet. Rörelsen fortsätter. Det är en stor variation av aktiviteter, men det som väcker störts uppmärksamhet och som förekommer mest i tidningar och på hemsidor är naturligtvis de stora massaktionerna.

Att objektivt rannsaka sin egen person är som att tända ljuset för att närmare kunna undersöka mörkret. (Okänd frustrerad tänkare)

I snart 75 år har Jan Myrdal verkat som "hjärnarbetare" och aktivist. Minst ett par,tre generationer av progressiva människor har påverkats, och tre generationer reaktionärervredgats, av hans ord.

I flera länder i Latinamerika pågår just nu en omfattande folklig mobilisering mot regeringarnas nyliberala politik. I Honduras tvingades regeringen i slutet av april upphäva en lag som skulle bereda vägen för en privatisering av sjukvården och skolorna i landet. Upphävandet kom efter dagar av intensiva folkliga protester och demonstrationer över hela landet. De som protesterade menade att lagen skulle leda till massuppsägningar inom vård och skola och större svårigheter för vanliga människor att få tillgång till utbildning och sjukvård. De protesterande möttes av säkerhetsstyrkor som gick till attack med tårgas och batonger. Lagen togs den 25 april, sannolikt efter påtryckningar från Internationella valutafonden (IMF). Men nu tvingas alltså regeringen dra tillbaka lagen. En viktig seger. Fackliga ledare manar dock till fortsatt vaksamhet. Ledarna menar att det är dags att även upphäva de lagar som de senaste åren stiftats för att undergräva arbetarnas rättigheter.