Clartébloggen

På Clartébloggen, som är socialistiskt partipolitiskt obunden, publiceras inlägg som debatterar och informerar. Författarna behöver inte tillhöra förbundet och innehållet ger inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter. Alla inlägg delas normalt på de sociala media där Clarté är aktivt.

Fotografi: Ewa Stackelberg. Skannat ur boken.

Hon stod allena,
behagfullt lutad
stod hon allena
klockan två på eftermiddagen

Klockan två på eftermiddagen,
just när Antonia
tagit till orda
och vi alla gladdes
att skönhet, snille och
rikedom
ej alltid går hand i hand
såg jag henne.

ABBA live I Kanada 1979. Foto: Anders Hanser, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Stig Erik Leopold ”Stikkan” Anderson föddes utom varje äktenskap den 25 januari 1931. Genom att dagligen konsumera en flaska Long John och trettio cigaretter dog han onödigt tidigt 1997. Stikkan var bondkomiker, folkskollärare i Aspudden, textförfattare, kompositör, musikförläggare, manager, storkapitalist, politisk reaktionär, grundare av Polar Music och instiftare av Polarpriset. Stikkan hade växt upp i Hova, Västergötland, där han påbörjade sin entreprenöriella karriär genom att i 13-årsåldern köpa in godis från Ica-handlaren och sälja det något dyrare på idrottsplatsen.

Bild: Robert Nyberg

Först är allt mest ett töcken, fast inte helt obehagligt. Skuggor kommer och går som i blåst, när molnen vandrar fram och tillbaka framför solen.

Vissa av skuggorna återkommer, tar form. Ibland är allt eländigt och då skriker någon och sedan blir det varmt och behagligt och det löser sig på något sätt.

Och det blir ljust och det blir mörkt. Mest är det varmt, fast ibland är det blött och sedan blir det kallt, det märker jag. Så jag försöker låta bli, för det tas illa upp, det förnimmer jag.

Anti-NATO-demonstration i Bryssel 13 juni 2021. Foto: Peoples Dispatch.

Inför NATO-mötet den 14 juni genomfördes seminarier ibland annat London och Bryssel. I Belgiens huvudstad hölls dessutom en demonstration. Mycket intressant är att organisationen No to War – No to NATOs seminarier och demonstration sker i samarbete med de två vänstergrupperingarna i EU-parlamentet, The Left in the European Parliament och European Left. I den första organisationen ingår bland annat Pondemos, Syriza, Die Linke, Enhedslisten och svenska Vänsterpartiet. I den andra organisation ingår en rad socialistiska och kommunistiska partier. Det här är vad jag vet första gången den samlade europeiska vänstern ställer sig bakom en text som så tydligt pekar ut NATO som krigsförberedande och som uppmanar till demonstration. 

För två år sedan gick regeringen på pumpen i Lagrådet, när man genom en vanlig lag ville straffbelägga ”deltagande” i en terroristorganisation. De höga juristerna i lagrådet ansåg att förslaget var oförenligt med föreningsfriheten i regeringsformen (RF).

Vad betyder det då att en lag eller ett lagförslag är ”oförenligt” med RF, som är en grundlag? Om en grundlag som RF garanterar exempelvis att medborgarna ska ha en viss rättighet eller att det inte får förekomma dödsstraff, så får inte en vanlig lag innehålla något som strider mot det. Ifall riksdagen trots det stiftar en sådan lag, så får domstolarna ändå inte tillämpa den. Det beror på att grundlagen har, som man säger, högre konstitutionell valör än vanlig lag. För att ändra grundlag krävs två riksdagsbeslut med mellanliggande val.

1998 splittrades de svenska folkrörelsernas antirasism. Den i svensk folkrörelsetradition vedertagna enheten mellan kamp mot vardagsrasism och statsrasism, mellan att söka leva som man lär och samtidigt ändra samhället bröts. Det är nu dags att ena folkrörelserna igen mot statsrasismen. Det behövs mer än någonsin en enande politik mot den rasistiska världsordning som EU, Sverige och många andra länder står för. En rasistisk världsordning som måste bekämpas om vi ska kunna rädda klimatet, stoppa förtryck och militarisering samt driva en ekonomisk politik som ger alla på landet och i staden möjlighet att leva ett gott liv. EU:s rasistiska politik som vägrar släppa patenträttigheterna på Covid19 vaccin trots att till och med USA ser det som nödvändigt visar hur den europeiska imperialismen går över lik idag som igår.

Joe Biden tilldelas Presidentens frihetsmedalj 12 januari 2017. Foto (c) Chuck Kennedy, Public domain, via Wikimedia Commons

Bidens ekonomiska vänstersväng överraskade många. De flesta hade väntat sig en fortsättning på den nyliberala politik som alla amerikanska presidenter sedan Reagan fört och som inte heller Obama vågade avvika från. Men under 2000-talet har det blivit alltmer tydligt att den politiken utgör en återvändsgränd som försvagar ekonomin och hotar att slita isär samhället. Under Trumps regim och särskilt efter pandemin blev detta uppenbart. Bidens vänstersväng har också en annan bakgrund, nämligen de ökande svårigheterna att mobilisera det amerikanska folket bakom en offensiv, imperialistisk utrikespolitik. För en antiimperialistisk vänster är uppgiften att se med båda ögonen. Det vill säga, att kämpa för progressiva ekonomiska reformer, samtidigt som man utvecklar en opinion mot försöken att utnyttja dem för att mobilisera kring en imperialistisk offensiv. Men det har jag behandlat i ett annat inlägg här på bloggen.

Nacksta och Vinkeltået i Sundsvall (från boken Det osannolika välfärdsbygget), foto IBA Sundsvalls museum.

Kampen mot marknadshyror trappas nu upp. En bred front har bildats för att samla till massprotester mot det första steg mot marknadshyror som regeringen vill ta. Kampanjen Nej till marknadshyra stöds av 80 organisationer. I en artikel i Dagens Arena (2021-06-03) skriver man: ”Tillsammans kommer vi bygga en rörelse som försvarar den fundamentala solidariska och humanistiska principen om allas rätt att bo bra.” Artikeln är undertecknad av representanter från bland annat Feministiskt initiativ, flera av Vänsterpartiets lokalavdelningar, 18 aprilkommittén, Nätverket Rädda Hyresrätterna, Alla ska kunna bo kvar, Ort till Ort, Norra Järva Stadsdelsråd, SSU Skåne, Rättvisepartiet Socialisterna, Kommunistiska Partiet, Ung Vänster, RKU, Vänsterns studentförening och Unga socialister. Undertecknarna vill sätta stopp för marknadshyror och menar att det finns stora möjligheter att se till så att förslaget hamnar i papperskorgen. De enda som gynnas av marknadshyror är fastighetsägarna, som redan gör enorma vinster. Hela artikel finns här: https://www.dagensarena.se/opinion/vi-ska-stoppa-marknadshyror/

{jcomments lock}