Clartébloggen

På Clartébloggen, som är socialistiskt partipolitiskt obunden, publiceras inlägg som debatterar och informerar. Författarna behöver inte tillhöra förbundet och innehållet ger inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter. Alla inlägg delas normalt på de sociala media där Clarté är aktivt.

Bild: Crispin Sarra

Belackarna av Kuba och de som hånar socialismen i allmänhet brukar dra till med att konsten är begränsad eller enahanda eller centralstyrd på något sätt. I själva verket har måleri, skulptur, litteratur och dans blomstrat och utvecklats under de senaste sextio åren i Kuba, från 1959, då revolutionen segrade. Det gäller allt ifrån folklig kultur som barnens och ungdomarnas kreativa verksamheter i kvarterslokalerna, där lektionerna alltid är gratis, till de internationella konstbiennaler som hålls i Havanna.

”Den segrande tuppen”, så heter denna målning (akryl på duk, 30 x 40 cm) som jag hade med mig tillbaka från senaste medicinarresan. Konstnären Crispin Sarra är gift med dr. Lidice Verdera, och det var egentligen henne som vår grupp besökte i deras hem. Men medan kvinnokliniken är hennes arbetsplats är Crispins ateljé på något sätt inklämt i de tre små rummen – de lever enkelt för att inte säga påvert – och väggarna är täckta av hans färgglada, humoristiska och smått absurda infall. Tropiskt sensuella är de också, men jag hittade snabbt de politiska målningarna där den röda tuppen är en bland många.

Lidice är gynekolog och därutöver specialiserad i det som i Kuba betecknas Medicina tradicional och hos oss skulle heta Komplementär alternativ medicin. Jag träffade henne för sju år sedan när hon föreläste i kvarterets kulturlokal. Därefter har jag haft flera tillfällen att lyssna på utläggningar och även bevittnat hur hon kompletterar sedvanliga behandlingar vid kvinnosjukdomar och besvärliga förlossningar med sina metoder. Hon använder såväl akupunktur, örtterapi som homeopatisk medicin i enlighet med Hälsoministeriets riktlinjer. Hennes chef, överläkaren, var skeptisk ända till dess att hon botade hans lilla pudel från en obotlig cancer. I läkarutbildningen ingår traditionell medicin, men Lidices specialisering och skicklighet har gjort att hon inbjuds att hålla återkommande kurser förutom på de egna universiteten utomlands som Peru, Frankrike och Spanien. Det behöver väl inte sägas att USA försökt locka henne att emigrera, vilket grannlandet (monstret kallat av José Martí) gör systematiskt med de kubanska läkarna. Men hon har ingen tanke på att lämna sitt land, för såväl hon som maken är entusiastiska anhängare av Fidel och Kubas socialism. ”I vårt land ser vi aldrig barn som tigger på gatan och är hungriga”, förklarade hon ”alla barn går i skolan”.

Konstnären utökade bildens titel med att ”Det är en tupp, förstår du, som kan ta med sig en blomma, deklamera en dikt eller sjunga en folkvisa men som samtidigt är beredd att försvara sitt lands oberoende”, och sedan fick vi lämna plats i den trånga lägenheten för några av kvarterets barn skulle få teckningsundervisning, den Crispin bedriver som en samhällsinsats på lördagarna.

FAKTARUTA
Nätverket Medicinare för Kuba består av personer som är verksamma inom sjuk- och hälso vård, så som sjuksköterskor, apotekspersonal, läkare, under sköter skor, vårdbiträden och (re)habili te ringspersonal med flera. Vi vill slå vakt om en rättvis och jämlik hälso- och sjuk vård i vårt land; motverka den blockad som USA bedriver i strid mot internationell rätt; stödja läkemedelsförsörjningen i Kuba, och utveckla kunskapsutbytet mellan våra länder. Vi dokumenterar hälso- och sjukvårdssituationen, förmedlar kontakter och ordnar studieresor. Under två veckor år 2018 företog vi den sjunde studieresan med besök på kliniker och ålderdomshem, samtal med kollegor och kulturella aktiviteter (två konstmuséer) och salsa.

FÖRFATTAREN
Gábor Tiroler är folkhälsovetare och lärare i rehabilitering vid Uppsala universitet (pensionerad) och har varit verksam i internationellt utvecklingssamarbete på hälso- och rehabiliteringsområdet via Världshälsoorganisationen, Sida och en rad andra organisationer. Han är samordnare för nätverket Medicinare för Kuba.

Den 6:e mars rapporterar P4 Väst att hälften av sjuksköterskorna vid strokeavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus sagt upp sig i protest. Den 23:e mars rapporterar Aftonbladet att 24 av 40 fast anställda sjuksköterskor vid intensivakuten på Nya Karolinska har sagt upp sig. Samma dag rapporterar DN att en tredjedel av narkossjukssköterskorna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus står beredda att säga upp sig. Några dagar senare skriver Dagens medicin om att underläkare utför sjuksköterskors arbetsuppgifter vid Danderyds sjukhus.

Kerstin Stigsson (KS) påstår fortfarande att New Deal-reformerna ”räddade kapitalismen” och att USA ”höll på att bli socialistiskt” under krisen på 1930-talet (hennes kommentar till mitt inlägg om Marx, Engels och Lenins syn på kampen för reformer). I konsekvensens namn borde hon också anse att de stora välfärdsreformerna i Sverige och andra europeiska länder före och efter kriget bidrog till att ”rädda kapitalismen”, eftersom det rörde sig om samma slags reformer. Samtidigt hävdar hon emellertid i ett annat inlägg att de stora välfärdsreformerna var segrar för arbetarklassen. Men man kan inte påstå båda dessa saker samtidigt. Om reformerna som infördes i USA, Sverige och andra länder strax före och efter det andra världskriget ”räddade kapitalismen” var de naturligtvis skadliga och revolutionärernas uppgift måste vara att bekämpa dem. Om de å andra sidan utgjorde segrar för arbetarklassen var de bra och värda att stödja och slåss för. Här måste man välja.

Fridays for Future, Berlin, 25 januari 2019, foto: Leonhard Lenz [CC0]

De stora hoten mot mänskligheten, kärnvapenkrig och miljökatastrof, kan inte avvärjas inom kapitalismens ramar. Men lösningen då? Denna artikel diskuterar socialismens förutsättningar i ett 2000-tal på katastrofens rand.

Vi ser ett ökande förakt för mellanstatliga relationer från världens största ekonomi och enda militära supermakt.

Internationell rätt, internationella och bilaterala avtal trampas hänsynslöst under fötterna med maktfullkomlig arrogans. FN och WTO, ingångna avtal med Ryssland och Iran, är exempel där USA agerar självsvåldigt. USA erkänner inte den Internationella brottmålsdomstolen ICC:s rätt att döma USA-medborgare. Inte nog med det. Landets utrikesminister hotar med sanktioner mot personal på domstolen om de undersöker USA:s krigsbrott i Afghanistan. Inreseförbud och beslagtagande av egendom ingår i USA:s hot för att hindra utredningarna. Likaså kräver USA straffrihet för sina tusentals militärer runt om i världen, oavsett vilka brott de begår.

Kampen för reformer och mot reformismen är en avgörande del av vår kamp till ett socialistiskt samhälle. Benny Andersson hävdar att jag visserligen inte är motståndare till reformer men att det är ”nog mest en läpparnas bekännelse”.

Jag får förmoda att Benny Andersson känner till att jag är medlem i Sveriges kommunistiska Parti (SKP). Men han gör det som många andra gör, han bara konstatera detta faktum med hans förutfattade meningar utan att kontrollera fakta om vad SKP står för. Mycket illa, Benny!

Som medlem står jag bakom de flesta av SKP:s krav (märk väl, detta är en liten del av det vi vill) som t ex kravet på 6-timmars arbetsdag, att Sverige ska fortsätta vara neutralt, etc. Det enda jag har lite problem med SKP:s hållning till frågan om kärnkraften. Men det hör inte hit.

Marx-Engels-Forum, Berlin. Foto: MA

För Lenin, liksom för många andra av arbetarrörelsens ledare i slutet av 1800-talet, var Marx och Engels viktigaste insats inte deras ekonomiska analyser, utan att de hade identifierat den enda kraft som är i stånd att störta kapitalismen och införa socialismen - arbetarklassen. Före Marx och Engels hade socialismen bedrivits som ett teoretiskt projekt och därmed bara varit en av flera utopiska drömmar om hur ett bra samhälle borde vara inrättat. I den mån man ens funderade över vilka krafter som kunde tänkas genomföra en så stor förändring, pekade vissa ut den ”bildade och förnuftiga” delen av borgarklassen, andra ville ”väcka” massorna genom terror. Arbetarklassen å sin sida var fortfarande liten, oorganiserad och omedveten både om sin ställning som klass och sin historiska uppgift. I den mån man förde spontan kamp, förde man den mot enskilda arbetsköpare, som inte uppfattades som medlemmar av en fientlig klass utan som individer. Många socialister betraktade den tidens obildade och oorganiseade arbetarklass som ett av hindren för socialismens införande.

I ett inlägg på denna blogg går Kerstin Stigsson (KS) till attack mot reformismen i S och V:s gestalt. Enligt KS har dessa partier lämnat alla tankar på kamp för ett alternativ till kapitalismen. Så långt är det lätt att hålla med. Men tyvärr går KS längre och verkar hävda att det inte är reformismen, utan kampen för reformer i sig, som för arbetarklassen på avvägar och ”räddar kapitalismen”. Visserligen försäkrar hon att hon inte är motståndare till reformer. Men det är nog mest en läpparnas bekännelse. Om reformer ”räddar kapitalismen” borde revolutionärer i konsekvensens namn vara emot dem. Det kan emellertid aldrig vara reaktionärt att förbättra arbetarklassens läge under kapitalismen. Historien visar att sanna revolutionärer också är de mest konsekventa förkämparna för dagskrav och reformer. Reformisterna däremot villkorar sitt stöd. De stöder bara sådan kamp de kan kontrollera och som de anser inte ”går för långt”. Det första tecknet på de tyska socialdemokraternas reformistiska urartning var när partiet början av 1900-talet började betrakta arbetarnas spontana masstrejker med misstänksamhet och avoghet. Revolutionärer som Rosa Luxemburg och Lenin gav däremot masstrejkerna i Tyskland och Ryssland ett helhjärtat stöd. (Tilläggas kan att de flesta av dessa masstrejker syftade till det slags ”statliga reformer” som KS pekar ut som särskilt skadliga).