Clartébloggen

På Clartébloggen, som är socialistiskt partipolitiskt obunden, publiceras inlägg som debatterar och informerar. Författarna behöver inte tillhöra förbundet och innehållet ger inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter. Alla inlägg delas normalt på de sociala media där Clarté är aktivt.

Paseo del Prado, Havanna. Foto: MA

1 januari 2019 var det 60 år sedan diktatorn Batista tog statskassan och flydde. Revolutionen hade segrat. En avgörande händelse i Latinamerikas historia med ett enormt avtryck i regionen. Nyss hemkommen från Kuba rapporterar Svensk-Kubanska Föreningens ordförande Zoltan Tiroler i en artikelserie om hur det ser ut 60 år senare. Här följer del 3 i hans artikelserie.

Naomi Klein talar vid Occupy Wall Street, 2011 © David Shankbone [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], från Wikimedia Commons

Det verkligt problematiska med den pågående klimatförändringen är snabbheten i förloppet. Det är ju så förtvivlat bråttom att vidta de åtgärder som är nödvändiga om planeten skall kunna räddas, så bråttom att många människor idag känner sig vanmäktiga och modlösa. Eller väljer att rentav förneka problemets existens. Som till exempel alla de nätmobbare som, för att avleda uppmärksamheten från själva sakfrågan, kastat sig över den unga klimataktivisten Greta Thunberg och med hjälp av en rad insinuanta och lögnaktiga påståenden ifrågasatt hennes engagemang.

Den 15:e januari 2002 arresterade Palestinska myndigheten Ahmad Sa’adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse. 2006 kidnappades han av Israels ockupationsstyrkor och avtjänar nu ett 30-årigt straff på israeliskt fängelse. I november publicerade den italienska tidningen Il Manifesto en intervju med Sa'adat. Intervjun har nu översatts av medlemmar i Samidoun Göteborg, en fristående lokalgrupp i det internationella nätverket Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network.

Nätverkets fokus är på palestinska fångar, men arbetar också med andra delar av det palestinska solidaritetsarbetet, liksom i aktiviteter som knyter an till frågor som imperialism, kolonialism och internationell solidaritet. Samidoun motiveras av ett radikalt antiimperialistiskt perspektiv som betraktar Palestina som en i dagsläget viktig internationell front för kampen mot förtryck och exploatering. Se https://samidoun.net/sweden/ för mer information om nätverket och dess arbete.

Sociala medier översvämmas just nu av synpunkter på regeringsbildning. Jag kan inte låta bli att sälla mig till skaran.

Då är det är lätt att konstatera att överenskommelsen mellan S, Mp, L och C rymmer reaktionära och folkfientliga ställningstaganden: skattesänkningar för höginkomsttagare, tredubblat rut-avdrag, sänkta arbetsgivaravgifter, lönedumpande etableringsjobb också i bemanningsföretag och företag utan kollektivavtal, mer undantag från turordningsregler, privatisering av arbetsförmedlingens uppgifter, större spelrum för marknadshyror och för privatskolor och privatsjukvård, språktest för medborgarskap m.m. - you name it.

(c) Gregorio Sánchez Martínez [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], Wikimedia Commons

1 januari 2019 var det 60 år sedan diktatorn Batista tog statskassan och flydde. Revolutionen hade segrat. En avgörande händelse i Latinamerikas historia med ett enormt avtryck i regionen. Nyss hemkommen från Kuba rapporterar Svensk-Kubanska Föreningens ordförande Zoltan Tiroler i en artikelserie om hur det ser ut 60 år senare. Här följer del 2 i hans artikelserie.

Bild: Zoltan Tiroler

1 januari 2019 var det 60 år sedan diktatorn Batista tog statskassan och flydde. Revolutionen hade segrat. En avgörande händelse i Latinamerikas historia med ett enormt avtryck i regionen. Nyss hemkommen från Kuba rapporterar Svensk-Kubanska Föreningens ordförande Zoltan Tiroler i en artikelserie om hur det ser ut 60 år senare. 

Maria Ripenberg har i en ledarkrönika i Upsala Nya Tidning, ”Ungerns hemlösa har blivit fredlösa”, faktiskt haft djärvheten kritisera skapandet av EU-tiggarna i stället för att instämma i KD:s tidigare i UNT publicerade förslag i frågan. KD har föreslagit att EU-tiggarna i Uppsala skall förbjudas att tigga på sådana platser där de kan tänkas vara till besvär för köpmännen.

Står Italien, ett av de riktigt stora EU-länderna, på tur för nästa kris? Bryssel har vägrat godkänna den italienska regeringens budget. Vågar Italien trotsa EU, eller kommer landet att gå samma väg som Grekland och finna sig i gigantiska sparprogrambudget?  Italien har redan drabbats hårt av finans- och eurokrisen. Ett land vars ekonomi en gång blomstrade lider idag av fattigdom, arbetslöshet och omfattande samhällsproblem. Clarté har fått en reportageartikel  om Italien i dag från Antonios Antonides, Uppsalastudent som under hösten studerar vid universitetet i Milano.