Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

Riskkapitalets skola

Vilka äger egentligen Internationella Engelska Skolan? Det låter kanske som en enkel fråga, men faktum är att Skolinspektionen har arbetat i snart ett halvår med att kartlägga just detta sedan skolkoncernens ägarbyte i november 2020. Efter en snabb blick på ägarstrukturen förstår man också varför - håll i er nu:

IES ägs sedan i slutet av november 2020 av Peutinger AB. Peutinger AB ägs i sin tur av cirka ett dussin ägare, varav den största är bolaget Paradigm Capital Value Fund i Luxemburg, som förvaltas av Paradigm Capital Value LP. Snurrigt? Vänta bara. Paradigm Capital Value LP, som officiellt är lokaliserat i skatteparadiset Caymanöarna, ägs i sin tur av Fox Family Investment Holdings LLC i Texas, USA. Fox Family Investment Holdings LLC ägs i sin tur av stiftelsen Fox Family 2009 Irrevocable Trust. Och vilka som i sin tur äger denna stiftelse tycks fortfarande höljt i dunkel.

118614_01.jpgBild: Robert Nyberg

För företagsägarna finns säkert många fördelar med denna komplicerade ägandestruktur (Luxemburg, Caymanöarna - you do the math). Men det behöver knappast påpekas hur absurt det är att varken de svenska skattebetalare som bidrar till koncernens vinst (150 miljoner 2019), eller de ca 28 000 elever som i dagsläget går i någon av koncernens skolor, har en aning om vilka som faktiskt äger och delvis kontrollerar dem.


Nya kvastar

Titta i det här numrets redaktionsruta! Oj, så många nya namn. Vad har hänt? Jo, redaktionen förnyas kraftfullt från och med 1/21. Medelåldern har sjunkit med ungefär 25 år, erfarenheter från många olika politiska strider har tillförts redaktionen, liksom djupa kunskaper inom en mängd ämnesområden. Allt bäddar för än vassare analyser och djärvare debatt.

En totalt ny tidskrift blir det dock inte. Också fortsättningsvis gäller avsiktsförklaringen "en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar". Och vi är inte osams - i alla fall inte mer än vad som är nyttigt. Generationsväxlingen sker i bästa samförstånd mellan gammal och ny redaktion. Några medlemmar i den gamla redaktionen ingår också i den nya, som garanti för viss kontinuitet. Så fortsätt att läsa Clarté, och skaffa nya prenumeranter! Det är ju en nödvändig tidskrift om man ska bli klok nog för att bidra ordentligt till kampen för socialismen.

Avgående redaktör -


Fisken ruttnar från huvudet

I ett avsnitt av Uppdrag granskning den 3 mars uppdagades ännu en gång den gamla sanningen om att svenska myndigheter inte på decennier brytt sig om att ta sitt ansvar inför sina medborgare (om de någonsin gjort det). Svenska myndigheter bryr sig bara om att ha en fin yta att visa upp. På insidan blir personal utskällda, utfrysta och omplacerade. Bara för att de larmar om dålig arbetsmiljö och misskötsel av myndighetsuppdraget. Det sker som avsnittet visar inom sjukvården i Västerbotten, på Arbetsmiljöverket, på Pågatågen i Skåne och på Ekobrottsmyndigheten - men även på många fler ställen över hela Sverige där Uppdrag gransknings kamera inte vet att den ska leta.

118614_02.jpg

I dag kan näringslivsskolade diktatorer styra och ställa med offentliga pengar utan att de har en susning om vad de pratar om. Generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten är Monica Rodrigo, samma person som tidigare var generaldirektör för Rättsmedicinalverket när åldersbestämningen av asylsökande gjordes via knäröntgen. Rodrigo lovordade under sin tid på myndigheten denna rättsvidriga och oetiska metod. När ska svenska myndigheter sluta ruttna inifrån, och när ska folket resa sig för att kasta New Public Management-systemets konsultkungar från deras troner?


Språkkrav

Den allmänna debatten kan bli så förenklad att förnuftiga men komplexa åsikter inte uppfattas. När man säger att man är motståndare till förslaget om svenskkunskaper som krav för medborgarskap (SOU 2021:2) reagerar folk underligt: "en halvrasist som inte vill hjälpa migranter till bra svenskkunskaper"; "en globaliseringsfanatiker som tror att engelskan är enda viktiga språk"; "en mångkulturell svärmare som inte tycker vi behöver ett gemensamt språk"!

Nej, motståndarna är inte av det slaget. De språkvetare och integrationsforskare som säger nej har mycket goda belägg för att bra svenskkunskaper är ett villkor för att kunna hävda sig i det svenska samhället - om man inte är mycket rik, förstås. De vet också att bästa sättet att nå därhän är rejäla satsningar på undervisning i svenska för invandrare (sfi). I dag har denna undervisningsform bara 40 procent behöriga lärare och är sönderslagen av marknadsutsättningar och konstiga upphandlingar. Språkkrav för medborgarskap - som kostar åtskilligt att genomföra - finns numera i de flesta europeiska stater. Utvärderingar visar att de i bästa fall inte har någon effekt alls på integrationen, men lika ofta leder till försämrad integration. Och vill man förvägra vissa befolkningsgrupper medborgarskap och påtvinga dem ett apartheidliknande liv i Sverige, så är det förvisso ett effektivt redskap.

Forskningsresultat redovisas till exempel i ett välunderbyggt särskilt yttrande till språkkravsutredningen av Pieter Bevelander, integrationsforskare vid Malmö universitet. Han har suttit med i utredningen, så den vet också hur det ligger till. Ändå föreslår den språkkrav. Den böjer sig för den kunskapsfientliga och främlingsfientliga opinion som smugit sig in ända i regeringen. Så illa är det.


Lula Livre

Dödens skuggor sänker sig över Brasilien med över 2000 avlidna per dag till följd av covid-19 och en fascistisk president som vägrar befatta sig med pandemibekämpning och i stället ber sitt folk att "sluta grina och vara såna töntar". Samtidigt väcktes en strimma hopp när korruptionsdomen mot före detta vänsterpresidenten Luiz Inacio "Lula" da Silva ogiltigförklarades av Högsta domstolen. Det innebär att Lula får tillbaka sina politiska rättigheter - vilket ger honom en chans att ställa upp i presidentvalet 2022, som han har stor chans att vinna.

118614_03.jpg

Anledningen till Högsta domstolens beslut är ett avslöjande i form av ljudinspelningar, där domaren Sergio Moro hörs utöva utpressning mot de åklagare som ledde korruptionsåtalet mot Lula da Silva 2018. Målet var givetvis att få Lula fängslad och fråntagen sina politiska rättigheter för att hindra honom att ställa upp i presidentvalet samma år. Planen lyckades. Lula dömdes, mot sitt nekande, till tolv års fängelse för att ha tagit emot en strandnära lägenhet från ett företag som var indraget i den stora korruptionsutredningen Operation Biltvätt (Lava Jato). Men i och med domaren Edson Fachins beslut att ogiltigförklara domen är Lula nu alltså åter aktuell som en möjlig presidentkandidat för Brasiliens vänsteropposition.

Den 75-åriga Lula, som räknas som Brasiliens genom tiderna mest populära president och som under sin tid vid makten (2003-2011) lyckades genomföra stora välfärdsreformer som lyfte miljontals brasilianare ur fattigdom, valde sin vana trogen att hålla sitt första tal på metallarbetarnas syndikat i industristaden São Bernando do Campo i delstaten São Paulo. När han kom fram till mikrofonen tog han av sig sin röda ansiktsmask med Arbetarpartiet PT:s stjärna på och spände ögonen i sin publik.

- Om det finns en brasilianare som har rätt att känna sig väldigt sårad så är det jag. Men jag gör inte det. Det brasilianska folkets lidande är större än vilket som helst av de brott som begåtts mot mig.


Vaccin mot opportunismen, tack!

Nämn den politiker som inte försökt göra opportunistiska poäng på vaccineringsfrågan den senaste tiden. Utvecklingen och distributionen av vaccin, från olika företag som i sin tur konkurrerar om de stora lukrativa avtalen, liknar inget annat än det gamla vanliga marknadskapitalistiska skådespelet. I ljuset av det låter WHO nästan radikalt i sin vädjan till världens ledare att se till att vaccinet kommer hela världens befolkning till del, oavsett länders ekonomiska status.

118614_04.jpg

Men nog vänder det sig lite extra i magen när Irene Svenonius, moderat finansregionråd i Stockholm, lägger armarna i kors och med en kavat ton yttrar orden "Om Ygeman löser el- och vaccinbristen, så lovar jag att lösa vaccinationerna" (21/2 -21). Att chockeras är nästan mer av en plikt än en naturlig reaktion vid det här laget. Såsom Svenonius hanterat vården, genomdrivit nedskärningar, korruptionsaffärer och sedan gömt sig så gott hon kunnat under ett år när just frågan om vårdens kapacitet varit som störst... Men visst, med den samlade makt som Svenonius och hennes kartell har över våra vårdresurser, så är det väl inte svårt att fråga sina vänner om gentjänster om det skulle behövas, för de politiska poängen. Vi vet likväl att Svenonius står mer än redo att fortsätta skära och sälja när krisen svalnar, och vårdarbetarna som dignat under resultatet av borgerlig vårdpolitik kommer varken se någon ökad trygghet eller högre lön.

Man kan fråga sig, när har vi ett vaccin på plats mot denna dödliga opportunism?


Grattis Rupert Murdoch!

Nästan på dagen som den brunblåa mediesatsningen Bulletin offentligt rasade samman fyllde den australienfödde miljardären, krigshetsaren och mediemogulen Rupert Murdoch 90 år.

Även om Murdoch inte uppfann den reaktionära nyhetspressen så är det tveklöst han som mest framgångsrikt fingranulerat den genom oräkneliga kombinationer av nakna bröst och hat mot fattiga (främst sådana från södra halvklotet). Svenska Bulletin är så klart en puritansk lättviktare jämfört med tabloiden The Sun och tv-kanalen Fox News, men har samma syfte med sin verksamhet: det vill säga att avleda politiska konflikter och samhällsproblem rakt ner i träcktunnan med rashat, antisocialism och stående angrepp på arbetslösa, facklig organisering med mera.

Men medan Murdoch aldrig gjort någon hemlighet av att han som ägare mer än gärna petar i enskilda ledartexter för att säkerställa att de överensstämmer på pricken med hans och hans klassfränders positioner så har ägarna på Bulletin tydligen begått snedsteget att alltför öppet lägga sig i publicistiska beslut. Detta fick den nytillträdde, numera avgångne, chefredaktören Ivar Arpi (Bulletins andra på bara några månader) att ropa efter tillsättning av skyddsombud, vilket uppmuntrats av vissa inom vänsterpressen. "Allt stöd till det kämpande arbetarkollektivet på Bulletin", skriver till exempel Folkbladets politiske redaktör Jonas Bergström på ledarplats, med löftet om stödinsamling till en eventuell strejkkassa.

118614_05.jpg

Resonemanget vilar på en tro där konflikten arbete/kapital går att översätta till anställd/chef, och arbetarrörelsens solidaritet således bör utsträckas till alla yrkesgrupper - poliser, militärer eller hallickar på mellannivå - som i sitt dagliga arbete råkar befinna sig underställd någon annan. Oavsett om arbetet, som i de anställda murvlarna på Bulletins fall, består i att agera positivhalarapor åt sina rika ägare och i samförstånd hetsa mot arbetarrörelsen mot betalning.

Från en skribent till en annan tidningskollega återstår väl då i sådana fall bara att säga grattis klassbroder, Rupert Murdoch!


Akademisk frihet

I regeringens forskningsproposition föreslås en ny lydelse för högskolelagens paragraf 6: "I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas. För forskningen ska som allmänna principer gälla att 1) forskningsproblem får fritt väljas, 2) forskningsmetoder får fritt utvecklas och 3) forskningsresultat får fritt publiceras."

Så långt allt gott och väl.

Men regeringens kommentar till lagförslaget är illavarslande: "Det fria kunskapssökandet och den fria kunskapsspridningen ska dock alltid utövas [...] utifrån den värdegrund som gäller."

Så tänk den forskare som dna-testar 1000 niondeklassare, samkör med slutbetygen och drar slutsatsen att människor med typisk nordeuropeisk genuppsättning statistiskt sett är intelligentare än andra. Ska hen stängas av och förbjudas att sprida sina resultat? Eller ska hen bemötas med vetenskapliga undersökningar av bättre kvalitet?

Eller med andra politiska förtecken: den statsvetare som efter empiriska studier gör gällande att välfärd, trygghet och lokal demokrati fungerade bättre i Saddams Irak och Kaddafis Libyen än efter de USA-ledda invasionerna? Strider det mot ett Natovänligt Sveriges demokratiska värdegrund, eller åligger det den med annan åsikt att visa att det eventuellt inte stämmer?

118614_06.jpg

En liten försmak serverade moderaten Kristina Axén Olin, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott, för en tid sedan. Malmö universitet erbjöd kursen "Skolmarknaden och dess konsekvenser för skola, samhälle och synen på utbildning". Axén Olin mejlade Universitetskanslersämbetet om sin "stora förvåning" och Malmörektorn om "det verkligen är seriös menat". Kursen stämde väl inte med Axén Olins värdegrund.

Nej, varning för värdegrunder! Det räcker med högskolelagen. Försvara den akademiska friheten!


Maskinell dumhet

TCO:s tidning Arbetsvärlden har avslöjat att det finns tusentals jobberbjudanden från gig-företag som Foodora och TippTapp på Arbetsförmedlingens tjänst Platsbanken. Detta bryter mot myndighetens egen policy, eftersom sådana jobb inte leder till varaktig försörjning eller lever upp till de krav som ställs i FN:s hållbarhetsmål för arbete. Dock kan Arbetsförmedlingen, enligt Bengt Wiktorén - chef för dess enhet Digitala tjänster för arbetsgivare - inte göra mycket åt saken, trots att jobbannonserna övervakas med "maskininlärning". Den fokuserar nämligen bara på de så kallade diskrimineringsgrunderna, det vill säga sådant som rasism och sexism.

Tydligare än så kan väl inte vår tids politiska elände illustreras. Till och med maskiner sätts in i kampen för alla människors lika värde, medan sådant som svältlöner och otrygga anställningar för arbetare hamnar i skymundan.

118614_07.jpg


Medveten Tourette

Jag har framfört till Richard att jag tycker att det är viktigt att vi använder begreppet islamism och inte islam", sa Jimmie Åkesson. Richard Jomshof hade två gånger i tv luftat sin arabofobi och tvingat pressen och sina tilltänkta regeringskumpan Kristersson att markera avstånd. Illa, illa!

Eller? Är det verkligen så att en medievan, akademiskt skolad rasist som Jomshof lider av en ovanlig variant av Tourettes syndrom som gör honom oförmögen att ens i tv hålla inne med sina vidrigaste tankar. Något i stil med Eskilssons så kallade vikingasjuka?

Eller är det så att han medvetet sätter ord på en av svenska folkets vanligaste och äldsta fördomar? Och att han efteråt ånyo får hjälp av oss att framställa sin rasism som en av Eliten förtryckt och förbjuden åsikt?

118614_08.jpg

Sverigedemokraterna utan rasism - skulle det verkligen dra så många röster? Troligen inte, inser SD-ledaren.

Skit samma! Det är i soptunnan som han, hans åsikter och hans parti hör hemma.


Vaccinapartheid

Israel har hyllats för hur snabbt man har vaccinerat sin befolkning mot Covid-19. Det finns dock en mörk baksida av detta. För palestinierna på Västbanken och Gaza har inte fått del av vaccineringen, annat än i väldigt små portioner. Enligt Mathias Kennes, medicinsk rådgivare för Läkare utan gränser i Palestina, fanns det i slutet av februari nog med vaccin åt 0,8 procent av den palestinska befolkningen samtidigt som 50 procent av den israeliska befolkningen redan hade vaccinerats.

FN har fastslagit att enligt internationell lag är det Israel som har ansvaret för vaccinerandet av befolkningen i Gaza och på Västbanken, något som den israeliska regeringen vägrar erkänna. Dödligheten i Covid-19 har hittills varit dubbelt så hög i de palestinska områdena som i Israel. Pandemin tjänar åter som en påminnelse om att Israel är en apartheidstat som bryter mot internationell rätt och plågar den palestinska civilbefolkningen.