Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

1/22 Afghanistan, Ukraina och Proxystrejker

Afghanistan, flyktingar, svensk närvaro och kriget i Ukraina.  Konflikten mellan kapitalet och dem som säljer sin arbetskraft vägrar att dö ut. Är dagens konflikter inledningen till ett nytt historiskt uppsving för arbetarkampen?

Bildtext

Tre år före millennieskiftet publicerade Zbigniew Brzezinski, tidigare rådgivare till president Jimmy Carter, boken The Grand Chessboard. Den angav strategier för USA efter Sovjetunionens sönderfall. Titeln är karakteristisk: för de imperialistiska stormakterna framstår omvärlden som ett schackbräde med pjäser att flytta i ett spel om strategiska positioner.

Bildtext

Efter tjugo år av krig drog sig de USA-ledda styrkorna ut ur Afghanistan under sommaren 2021. Bara några veckor senare satt talibanerna åter vid makten i Kabul. Operation Enduring Freedom, som insatsen kallades, hade visserligen varit varaktig men knappast resulterat i någon frihet värd namnet för den hårt prövade afghanska befolkningen. Många svenskar har sin bakgrund i Afghanistan, och svenska trupper har deltagit i kriget, en insats vars effekter sammanfattas i en statlig utredning från 2017: "De svenska militära insatserna har inte lyckats bidra till hållbar säkerhet. Insatserna har dock haft en positiv inverkan på Försvarsmaktens utveckling." Militären fick öva sig på att strida tillsammans med USA och Nato.

119002_01.jpgBild: Eva Wernlid 

Bildtext

Familjehistorierna är i Afghanistan sammanvävda med krig och våld och minnen av lyckligare tider. Shabane Barot följer sin släkt genom decennier av politiska förvecklingar - och drömmar om fred och utveckling.

Bildtext

Clarté talar med Anders Fänge och Peter Hjukström, veteraner från Svenska Afghanistankommitténs arbete i det svårt krigshärjade landet.

Bildtext

Vid millennieskiftet försåg sig Sverige med en ny säkerhetspolitik. Krigsmakten rustades för ingripanden långt bortom Östersjön och Treriksröset. Svenska soldater tågade med USA och Nato in i Kabul för att, som det hette, upprätta en första försvarslinje. Insatsen lanserades som ett värn av de mänskliga rättigheterna, och soldaterna kallades fredsfrämjare. Efter tjugo år av krig tågade de ut igen.

Bildtext

Mai Greitz, asyladvokat, om föraktet för flyktingarna. På alla vägar till Europa gick de, barnen och de unga. Många hade en obestämd ålder, men alla var de i början av sina liv. Många hade sett för mycket redan. Vuxit upp för fort och tagit för mycket ansvar.

Bildtext

1978 tog kommunister över makten i Kabul. De ville modernisera landet, bana väg för social utveckling. Men till skillnad från revolutionärer på andra håll i Asien saknade de stöd på landsbygden. De litade till statsmakten och ett hårdnande förtryck. 1979 rullade de sovjetiska stridsvagnarna in. Det var inledningen till år av krig och sociala bakslag. Författaren Jonathan Neale minns sin vän, kommunisten Tahir.

Bildtext

När jurister ska redogöra för arbetsrättens utveckling i Sverige framhåller de gärna den så kallade Legostadgan, ett regelverk som band tjänstefolk till herrar på ett sätt som idag får de flesta liberalt sinnade människor att känna obehag.

Bildtext

Ett manifest från den ryska koalitionen "Socialister mot kriget".

Bildtext

Sjuksköterskors kollektiva uppsägningar, Hamnarbetarförbundets kamp och hotet om vild strejk på Pågatågen. Konflikten mellan kapitalet och dem som säljer sin arbetskraft vägrar att dö ut. Är dagens konflikter inledningen till ett nytt historiskt uppsving för arbetarkampen?

Bildtext

Världens kanske mest fantastiska reportagebok, Tom Wolfes Rätta virket (1979), handlar om de före detta stridspiloter som efter andra världskriget blev testpiloter åt Naca, föregångaren till den amerikanska rymdstyrelsen Nasa. Wolfe undersöker vad som fick piloter som Chuck Yeager att sätta sig i livsfarliga raketflygplan för att sätta nya höjd- och fartrekord innan bränslet efter ett par minuter tog slut och de seglade ner mot en, förhoppningsvis, säker landning.

Bildtext

Tecknaren Tommy Sundvall.

Bildtext