För att få gå på personalfest på MTR måste du tjäna ihop till det, genom att samla digitala guldkorn och guldklimpar. Antingen kan en kollega ge dig ett guldkorn, genom att nämna dig på vårt intranät, eller så kan din chef ge dig en guldklimp. Ju fler guldklimpar och guldkorn du får, desto större chans har du att få gå på fest. De personer som utmärkt sig under året, via dessa guldsaker, nomineras sedan till att delta på MTR Awards en gång per år. Vi andra får efteråt se bilderpå hur trevligt de har haft. Är detta en personalpolitik som lockar folk att börja jobba hos MTR?

Jag tvivlar på det.

GÅR DET ATT HA EN BRA samverkan med ett bolag som ägs av Hongkong/Kina? I fackklubben på MTR Mälartåg är vi väl organiserade och vi växer. Fler och fler kollegor ansluter sig till Seko. Vi driver grundligt fackligt arbete; vi driver medlemmarnas frågor, har medlemsmöten, tvistar om huruvida företaget begår ett kollektivavtalsbrott när det låter medlemmarna jobba för länge innan de ska ha rast, spräcker nattvilan eller omöjliggör den extra ledighet du ska ha runt din lediga dag för att kunna återhämta dig. Vi förhandlar också om brott mot i princip alla arbetsrättslagar. Eller vi försöker iallafall. Men det tar tid att få arbetsköparrepresentanterna till förhandlingsbordet. Och då tvistar vi om det också, såklart. Det är tungrott. Sedan klubben bildades i september 2022 har vi lämnat in 29 tvister, cirka hälften handlar om brott mot förhandlingsordningen.

119414_01.jpgAnna Bergström är ordförande för fackklubben Seko MTR Mälartåg som organiserar 400 tågvärdar och lokförare på MTR Mälartåg.

DE SCHEMAÄNDRINGAR som görs är den absolut största anledningen till att våra medlemmar valt att lämna MTR. Går du på en vikarielista ska du ha ditt schema den 15:e månaden före de aktuella passen. Ändringar kan ske 14 dagar innan du ska arbeta, men vid arbetspassets slut måste du ändå alltid kolla ditt schema för nästa dag. Så kan de göra eftersom kollektivavtalet tillåter det. Går du på fast schema tillåts det inte i avtalet, utan då ska ändringar förhandlas med facket. Det står klart och tydligt i avtalet - trodde vi, men det tycker inte MTR. De anser sig ha möjligheten att ändra.

Guldklimpar, guldkorn och en personalfest för några få skulle vi gärna se ersattes med bättre arbetsvillkor, höjda löner och stabilitet i schemat. Lagt schema ska gälla.

Anna Bergström är ordförande för fackklubben Seko MTR Mälartåg som organiserar 400 tågvärdar och lokförare.

getswish qr Clarte 500

Du kan bestämma vad ditt bidrag ska gå till genom att skriva "stöd" eller ett ändamål som meddelande i Swish:

 

Om du inte kan eller vill använda Swish, kan du alltid använda vårt plusgiro 251780-3 för bidrag till vår verksamhet.