Ukraine and the Empire of Capital

Julia Jurtjenko Pluto Press. 2018

DEN SVENSKA rapporteringen om Ukraina har alltid varit svag, politiserad och förenklad. Därför är detpå sin plats att påminna om Julia Jurtjenkos Ukraine and the Empire of Capital, trots att den är från 2018. Den erbjuder viktiga nyanseringar och fördjupningar.

Jurtjenko är ukrainsk marxist och forskare som länge verkat i Storbritannien. Hon beskriver ett Ukraina som sedan självständigheten 1991 präglats av fyra myter: om transitionen (från det sovjetiska systemet), om demokratin, om de två Ukraina och om den andra (de båda senare båda kopplar till "ryskt" kontra "ukrainskt"). Det är myter som "säkrat det transnationella kapitalets expansion" via en "passiv revolution" i Gramscis mening: en djupgående förändring av den sociala ordningen har drivits igenom - inte genom kompromisser för att skapa samförstånd - utan genom att politiskt spretiga grupper successivt inkorporeras i ett ramverk som nästan helt utgår från den dominerande gruppens intressen.

119419_01.jpgBild: Clarte

SÅ VILKA dominerande grupper har då format Ukrainas öde? Enligt Jurtjenko framför allt konkurrerande oligarkiska grupperingar - och västliga respektive ryska aktörer. Förenklat så har industriella oligarker i östra, rysktalande Ukraina konkurrerat med oligarker från västra och centrala Ukraina. De industriella har balanserat mellan Ryssland och Väst, och mellan den ryskledda eurasiatiska unionen och EU. De västliga har hårt prioriterat EU, USA och Nato, och omvänt har särskilt USA starkt stöttat de senare. De ryssvänliga var de starkaste tills Euromaidan-protesterna tvingade premiärminister Janokovitj att avgå 2014. Befolkningen i övrigt har flera gånger lagt sig i skeendet, och både störtat regeringar och protesterat mot den massiva korruptionen. Men den oligarkledda samhällsmodellen, liksom de fyra myter som möjliggjort Ukrainas nyliberala och korrupta revolution - och kulminerat i fullskaligt krig - har bestått.

119419_02.jpg

FÖR ATT FÖRSTÅ detta krig senare behöver man se även till de imperialistiska nyanserna. Jurtjenko beskriver hur väst lockat med marknadstillträde och "inkludering i väst", men verkat förfrihandelsavtal, lån och "reformprogram" som befäst Ukrainas korruption, underutveckling ochberoende av väst. Ryssland har periodvis erbjudit billigare gas och fördelaktiga lån, men också tagit sig friheten att intervenera militärt för att tillgodose sina intressen. Både väst och Ryssland har gjort gemensam sak med oligarkerna; de har bara valt olika oligarker.

FÅ ANDRA HAR - även senare - fångat och förklarat Ukrainas väg till fattigdom, sönderfall och krig, i sådan mångsidighet och komplexitet. De som vill förstå den utvecklingen borde läsa boken.


What we are talking about...

when we talk about the sex industry

Nordic Model Now!

nordicmodelnow.org. 2023.

I BÖRJAN AV ÅRET släppte den brittiska gräsrotsorganisationen Nordic Model Now häftet kallat What we are talking about when we talk about the sex industry där konkreta siffror varvas med i huvudsak kvinnors berättelser från sexindustrin. Låt mig uttrycka det milt: den där dåliga känslan du får i magen efter att ha konsumerat pornografi är ett friskhetstecken.

DEN NORDISKA modellen, som nämns i undertiteln, bygger på att prostituerade skyddas av lagen, medan torskar gör sig skyldiga till brott. Häftet behandlar dock inte enbart prostitution, utan sexindustrin i sin helhet med allt från pyramidföretag i form av Only Fans, till striptease och traditionell bordellverksamhet. En industri där allt verkar hänga samman och som till 85 procent består av kvinnor.

Häftet rätar ut vanliga missförstånd, men belyser också hur sexindustrin inte kan behandlas utan en gedigen klassanalys. Visste du att enbart 10 procent av "kreatörerna" på Only Fans dra in hela 73 procent av den totala degen? Eller att strippklubbar i regel tar hyra av kvinnorna som strippar? Eller att två av de vanligaste anledningarna till att kvinnor hamnar i prostitution är att de saknar inkomst eller är hemlösa?

119419_03.jpg

FÖRFATTARNA beskriver träffsäkert prostitution som "the lowest and most exploitative form of capitalism", men det stannar inte där. Här har vi också en industri där rasismen flödar. I Tyskland kan torskarna besöka bordeller med våningsplan indelade efter etniciteter. I South Dakota är 45 procent av alla prostituerade urinvånare. I USA tar män från mellanskikt sina fina bilar till fattigare, i huvudsak svarta, områden. Tankarna går onekligen till kolonialtiden.

Vi får läsa om ett av de farligaste tillstånden en kvinna kan befinna sig i, där 64 procent blivit hotade med vapen, eller där kvinnorna löper dubbelt så stor risk att drabbas av posttraumatisk stress än soldater som varit i närstrid.

NORDIC MODEL NOW erbjuder texten gratis via sin hemsida. Den är framför allt en känga till de sommenar att kvinnor i sexindustrin upplever stigma på grund av den nordiska modellen där torskarna kriminaliseras. I stället visar häftet att kvinnor i sexindustrin upplever stigma oavsett, men att den nordiska modellen åtminstone inte ber kvinnorna skylla sig själva och sedan lämnar dem vind för våg.


Introduction to a poetics of diversity

Édouard Glissant

Liverpool University Press 2020

I BÖRJAN FANNS avgrunden. Avgrunden fanns i slavskeppet, och slavskeppet är en livmoder. I början fanns Ordets förlust, en traumatisk födelse och miljontals kedjade svarta förslavade som träffade havsbotten. Karibien blir till först efter en rad katastrofer.

Det som gör Édouard Glissant (1928-2011) så intressant är bland annat att han brottas med vad det innebär att fortsätta leva, skapa identitet, språk och kultur efter katastrofer. Han brottas med mellanpassagen; en apokalyps som samtidigt är en begynnelse. Tänkandet börjar i de fördömdas positioner utan att reducera dem till våldet de utsätts för. Trots traumat och dess hemsökelse, plantagen och dess brutaliteter, fortsatte de överlevande att skapa egna världar genom att blanda olika kulturella, religiösa och språkliga spår. De nya kulturer som skapas "ur dessa spår" blir "gällande för alla."

Glissant menar att Karibien med dess erfarenheter erbjuder oss nya sätt att tänka kring världen och nya sätt att förhålla oss till varandra.

119419_04.jpg

BOKEN BESTÅR AV föreläsningar och intervjuer som ger ingångar till den karibiska poetens filosofi och de begrepp som han utvecklat i sina tidigare verk. Här diskuteras också; hur kan olika tider, historier och mänskligheter samexistera solidariskt och icke-hierarkiskt? Hur kan vi "förändras, genom utbyte med andra, utan att förloras eller förvanskas?"

Kreolisering är en av Glissants viktigaste begrepp och vid sidan av Relation och opacitet ytterst relevant för dagens Sverige. Kreolisering avser processen där olika kulturer möts, vävs samman och frambringar en "kreoliserad verklighet", som är "absolut oförutsebar." Här handlar det inte om en smältdegel eller en liberal mångkulturalism.

119419_05.jpgFoto: SKÄRMDUMP YOUTUBE @YEHKRI

I dagens Sverige och den globaliserade världen sker kreolisering i blixtens hastighet. Vi ser vardagligen det ängsliga medvetandet om detta och de våldsamma reaktionernas verkan, från tidö-partierna till Abiy Ahmed i Etiopien. Det moderna nationsbyggandet som bygger på idén om den rena, homogena och totalitära roten, istället för en fundamental relation till den Andre, kom också att anammas, med all dess våld, av de "forna" kolonierna. Glissant menar att vi inte längre kan ha "det naiva medvetandet" som genom våld och exkludering vill hålla ihop och skapa garanti. Glissant erbjuder oss nya verktyg att tänka kring världen och bjuder in oss till "att förändras, genom utbyte med andra, utan att förloras eller förvanskas."


There will be no super slave

Ghais Guevarra Självutgivet. 2022

DEN 23-ÅRIGA rapparen och Philadelphiabon Jaja Gha'is Robinson har varit minst sagt flitig de senaste åren. Hans första officiella album, May Ur Melanin Shield U From Ragnarok, släpptes 2020, tätt följt av BlackBolshevik (2021). Men han hann också släppa en rad singlar och EP:er däremellan, exempelvis singeln I Personally Wouldn't Revive Queen Elizabeth, som kom strax efter den koloniala regentens bortgång.

GHAIS MUSIK, och inte minst det senaste albumet There Will Be No Super Slave, rör sig kring det generationella trauma som rasismens våld har inneburit för svarta i USA. Den bild som frammanas är en av smärta, sorg och ilska i nästintill varenda rad. Ghais modiga och radikala förhållningssätt är att stirra fienden - det imperialistiska världssystemet - rakt i ögonen, och bjuda in dig som lyssnar att göra detsamma. Det är ett försök att skapa en plats, där imperialismen kan hållas ansvarigt för de brott den aldrig har behövt sona.

119419_06.jpgFoto: PRESSBILD/https://529atlanta.com/

Som vit recensent tänker jag på det sätt som vita kritiker har presenterat svarta musiker i USA historiskt - genom att avpolitisera, avväpna och avfärda. Ghais har offrat en ansenlig del synlighet och streams genom att tala så tydligt och direkt om rasism och imperialism i en kulturell miljö som fortsätter att kväva röster som lyfter just dessa teman. Att lyssna till dessa röster är bara första delen av det ansvar vi har. Jag tror du förstår vad den andra delen består i.

Belgium should atone
for the sins
Committed on Congo
Viva Fidel Castro
No, that ain't a typo
Government officials hopin' that
I let the mic go
Red tide won't calm, till it hits
AFRICOM

(Utdrag ur låten "Mimicry Of The Settlers")


1930-TALET I NORDEN: Folkhemsbygge och kamp mot fascismens framväxt

Red. Gunnela Björk m fl

Arbetarrörelsens Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. 2022

Fascismen - än mindre nazismens - växte sig aldrig stor i Norden på 1930, med Finland som visst undantag. En av flera viktiga orsaker var den socialdemokratiska krispolitiken: arbetarnas och böndernas organisationer gick samman om en krispolitik med sociala reformer och ganska hård reglering av marknadsmekanismerna. Folk fick det lite bättre, samhället blev lite jämlikare och underlaget för högerextremistisk missnöjespolitik försvagades.

Förloppet var väldigt likt i Sverige, Danmark och Norge, med något års förskjutning. Snarast var Danmark först (det var Steincke som inspirerade Gustav Möllers socialpolitik, inte tvärtom). Priset för denna politik var att den socialdemokratiska arbetarrörelsen i princip gav upp kampen om makten över produktionen och arbetsplatserna. Den överlämnades till arbetsgivarna i utbyte mot respekt för facklig organisering, kollektivavtal och reformpolitik.

HISTORIEN ÄR välkänd och många gånger skriven. Men värd att påminna om, särskilt i dag när det politiska ledarskiktet står handfallet inför växande högerextremism och kryptofascism.

Ett mycket bra sätt att påminna sig är att läsa 1930-talet i Norden. I 24 uppsatser har 19 nordiska specialister skrivit om nordisk arbetarrörelse, framför allt socialdemokratisk, under årtiondet.

119419_07.jpg

Artiklarna är välskrivna, faktarika och utan onödig akademisk jargong. Arbetsfördelningen är genomtänkt. Här finns en artikel för varje land om grundläggande krispolitik, en för varje land om hur det fascistiska hotet såg ut etc. Överlappningarna är knappast fler än vad som är nödvändigt. Ett par artiklar med samlat nordiskt perspektiv på sexualpolitik eller arbetarlitteratur kompletterar.

DENNA NYTTIGA 365-sidiga lunta är årsbok 2022 för Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Det fåtal clartéläsare som ännu inte är medlemmar i Sällskapet uppmanas alltså att raskt ansluta sig. Då får du boken och blir bättre rustade för dagens antifascistiska uppgifter!


Mest läst av skribenten

getswish qr Clarte 500

Du kan bestämma vad ditt bidrag ska gå till genom att skriva "stöd" eller ett ändamål som meddelande i Swish:

 

Om du inte kan eller vill använda Swish, kan du alltid använda vårt plusgiro 251780-3 för bidrag till vår verksamhet.