När Victoria och jag kommer till den stora solidaritetsdemonstrationen för gaza på förintelsens minnesdag väcker några plakat vår uppmärksamhet. De bärs företrädesvis av unga personer och till skillnad mot resten av plakaten är de tryckta och professionellt gjorda. De visar en davidsstjärna i en papperskorg med texten "håll världen ren". När vi påpekar för en ung flicka att de är antisemitiska blir hon förfärad och säger att hon fått plakatet av en okänd man. Vi kontaktar demonstrationsledningen som samlar in plakaten och river sönder dem. Lite senare hör vi från ledningen att polisen kontaktat dem om en anmälan om att antisemitiska plakat bärs i demonstrationen. Vem gjorde anmälan? Vem delade ut plakaten? Var det en provokation och I så fall från vem?

Utan att veta svaren på frågorna kan vi konstatera att det inte är något problem för dagens antisemiter att stödja staten Israel. Det tydligaste exemplet är Victor Orban. Omedelbart efter Israels invasion av Gaza förbjöd han alla propalestinska demonstrationer och förklarade sitt fulla stöd för Israels krigföring. Det står uppenbarligen inte i motsättning till att gång på gång göra grovt antisemitiska utfall mot den judiske finansmannen Györg Soros. I en intervju 2018 i den statsägda radiokanalen Kossuth Radio sade Orban om Soros "nätverk": "De vill ha invandring. Befolkningsutbytet pågår i Europa, delvis på grund av att spekulanter som George Soros kan göra en stor vinst. De vill ruinera Europa, för de hoppas på en stor vinst ... De gillar inte det kristna Europa, de gillar inte det kristna Europas traditioner och de gillar definitivt inte kristna." För alla ungrare står det helt klart vem som avses - judarna. Genom århundradena har det i Europa och Ryssland spridits antisemitiska föreställningar om judarna som ansvariga för Jesus död, som ondskefulla fiender till kristendomen, som hemliga nätverk som vill förslava och lägga under sig den kristna civilisationen och som rika affärsmän som styr allt som sker i världen.

119908_01.jpgDavidsstjärna

Eller för att ta ett mera näraliggande exempel: SD besökte i slutet av januari Israel på inbjudan av Netanyahus parti Likud och togs emot av politiker på ministernivå. Inga problem alltså för ett parti med nazistiska rötter, vars ledande företrädare hävdar att man inte kan vara svensk och jude samtidigt.

Hur kommer det sig att högerextremister av alla schatteringar kan stödja Israel utan att ge upp sina antisemitiska grunduppfattningar? För det första känner de en ideologisk samhörighet med netanyahu. De uppskattar hans i grunden illiberala antidemokratiska åsikter. För det andra ser de Israel som ett bålverk mot de muslimer som i deras föreställningsvärld hotar att invadera den västliga världen. För det tredje ser de gärna att judar lämnar sina respektive hemländer och bosätter sig i Israel.

MEN FÖR ATT FÖRSTÅ hur vi ska bekämpa den antisemitism som är högst reell, så måste vi förstå vad som inte är antisemitism. Ar det antisemitism att jämföra det staten israel gör idag I gaza med förintelsen? Är det möjligt att jämföra, kontrastera eller ens sätta förintelsen i förbindelse med något annat historiskt skeende?

Sommaren 1942 kom reservpolisbataljon 101 till byn Jozefow i polen. De var huvudsakligen män från Hamburg, för gamla för att kallas in till armen och därför placerade I en polisbataljon. De var arbetare, lärare, servitörer. Bara ett fåtal av dem tillhörde nazistpartiet. De var helt vanliga män.

I Joefow bodde 1800 judar. Polisbataljonen fick order att döda dem. Deras befälhavare ställde upp männen och förklarade att de inte var uttagna för den här sortens dåd och att de som ville kunde avstå, utan konsekvenser. Av 400 steg fyra åt sidan. De övriga förde ut judarna i skogen tio åt gången och avrättade dem med nackskott. Mördandet pågick hela natten och påföljande dag.}

20 år senare åtalades 210 av de forna bataljonsmedlemmarna. I vittnesmålen framkom att de begått dessa bestialiska brott av synnerligen triviala skäl. De var inga glödande antisemiter. Skälen var att de inte ville stöta sig med de andra, inte framstå som fega eller svaga, inte vara förmer än någon annan.

Rättegångsmaterialet låg till grund för Christopher Brownings bok Ordinary Men. Browning drog slutsatsen att det faktum att de var helt vanliga män innebar att dåden skulle kunna upprepas igen och igen. Att så gott som vem som helst, inte alltid, men i en speciell tid under specifika, extrema omständigheter, kan fås att göra nästan vad som helst. En av de viktigaste förutsättningarna är att avhumanisera sin motståndare. Att betrakta de andra som djur, inte som människor.

Det tror jag är den viktigaste lärdomen av förintelsen. Det är skälet till att folkmord sker gång på gång, som i Rwanda 1994. Eller i Gaza 2023-2024.

OTALIGA ÄR UTTALANDENA från israeliska ministrar eller parlamentsledamöter som betecknar palestinierna som skadedjur och anklagar alla palestinier för att vara medskyldiga till Hamas övergrepp. Så till exempel sa Amichai Chikli, minister för diasporan och en av dem som hade möte med SD-delegationen: "Det är inte ett krig mellan Israel och palestinierna... Det är mänskligheten och den civiliserade världen mot vildar, mot barbarism." Den sefardiske rabbinen och andlige ledaren för Shaspartiet, Meir Mazuz, sa i israelisk TV: "Vi måste tala om för Biden: ´Du har rätt, om det gällde människor skulle vi skicka humanitär hjälp till Gaza, men vi har att göra med djur'." Israels kulturarvsminister, bosättaren Amihai Eliyahu, gick så långt som att hävda att atombombning av Gaza var "en möjlighet". En annan möjlighet var att åter ockupera Gazaremsan. På frågan om vad som skulle ske med palestinierna, svarade han: "De kan åka till Irland eller gå ut i öknen, monstren i Gaza får lösa det själva."

Men oavsett hur många de har varit, är det inte sådana uttalanden som lagt grunden till folkmordet i Gaza. Det helt avgörande, det som verkligen urholkat empatin och humanismen hos de israeliska soldaterna är den nu drygt 55-åriga ockupationen. En ockupation skadar inte bara dem som blir ockuperade, utan även den som ockuperar. Varje gång en tonårig israelisk soldat vid en vägspärr eller gränsövergång förödmjukar en person som kunde ha varit hens mamma eller mormor, varje gång hen skövlar och förstör ett palestinskt hem på Västbanken, varje gång hen skyddar bosättare som river upp olivträd eller kastar sten på palestinska skolbarn, då urholkas hens själ. Bara genom att häva ockupationen kan nya folkmord förhindras. Det är inte antisemitism att säga detta rakt ut.

VÄXER ANTISEMITISMEN? Ja, det är jag övertygad om. Men vilken är grogrunden? För mig står det helt klart att det är Israels barbariska krig i Gaza och västvärldens reaktioner.

119908_02.jpgBILD: Mr. Fish / Bildbank för Palestina

International Holocaust Remembrance Alliance, Göran Perssons skapelse, ger som exempel på antisemitism: "Ägna sig åt dubbelmoral genom att avkräva Israel ett uppträdande som inte förväntas eller avkrävs något annat demokratiskt land." Vad händer när världens ledande politiker ägnar sig åt dubbelmoral genom att inte fördöma handlingar från Israel som skulle fördömas om ett annat land utför dem? I samma takt som USA och de största europeiska staterna avstår från att kritisera Israels övergrepp växer frågorna om varför staten Israel särbehandlas, varför inte Netanyahus och andra israeliska ledares konton beslagtas, varför inga israeliska företag som är direkt inblandade i krigsbrotten svartlistas, varför israeliska fotbollslag tillåts delta i de europeiska fotbollskupperna eller varför Israel tillåts delta i schlagerfestivalen men Ryssland utestängs. Självklart frodas konspirationsteorier i en sådan mylla. Och vem blir förvånad om en palestinier, man, kvinna eller barn, som sett sin man eller hustru, sin far eller mor, sin bror eller sin syster, dödas i hänsynslösa, massiva bombningar, inte orkar eller vill skilja på israeliska medborgare och judar utan ser alla och envar som delaktiga i massakrerna? Ockupationen och folkmordet är en verklig grogrund för antisemitism.

Även här hemma agerar de som säger sig vara Israels vänner på ett sätt som försvårar kampen mot antisemitismen. Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet i Sverige, sa i Dagens Nyheter den 12 oktober med anledning av Hamas attack: "Jag häpnar därför över att i princip ingen muslimsk församling eller ledare i Sverige klarat att ta avstånd från helgens bestialiska händelser. Det måste vara möjligt att göra det utan reservationer när det gäller mord på barn och äldre."

Byt i citatet ut "muslimsk" mot "judisk" och "helgens bestialiska händelser" mot "Israels bestialiska flygangrepp på Gaza". Jag är övertygad om att Verständig gått i taket och kallat det för ett antisemitiskt övertramp. Han skulle ha rätt, det vore det. Vi kan inte kräva av Verständig att han ska fördöma Israels angreppskrig. Som svensk jude är han inte ansvarig för staten Israels agerande. Det är grovt antisemitiskt att ropa "barnamördare" till personer som besöker synagogan.

Men att man inte är tvungen att ta avstånd, betyder inte att det är klokt att låta bli. Jag är ganska övertygad om att Verständigs ständiga mantra om statens Israels rätt till självförsvar utan att någonsin kritisera övergreppen i Gaza är ett mycket ineffektivt sätt att bekämpa antisemitiska stämningar. Och tvärtom, de judar världen över som står upp i solidaritet med Palestina, visar att det är staten Israel som begår övergrepp, inte judarna som grupp. Dror Feiler, aktiv i Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, fick hela solidaritetsdemonstrationen på Minnesdagen att ropa "From the river to the sea, everybody will be free". Det är att bekämpa antisemitismen.

JUDAR FÖR ISRAELISK-PALESTINSK FRED (JIPF).

Mest läst av skribenten