Det barbari som utspelar sig i Gaza illustreras bara ytligt genom de alltför många rekord som ständigt noteras: antal dödade journalister och FN-arbetare, antal bombade sjukhus, mördade och amputerade barn, hastigheten med vilken aktivt skapad svält breder ut sig. Ärrade och erfarna biståndsarbetare vittnar om att detta är något annat än ett krig. Detta är också vad Sydafrika hävdat i sin anmälan till ICJ - den Internationella domstolen i Haag. Anmälan var gedigen och pläderingarna av ombuden var briljanta. ICJ ansåg att Sydafrika hade gjort tillräckligt sannolikt att risken för folkmord förelåg i Gaza.

Parallellt pågår även ett annat mål i ICJ, initierat av FN:s generalförsamling. Där ska rätten lämna ett så kallat rådgivande yttrande om ockupationen i sin helhet. I den frågan kan vi förvänta oss ett avgörande redan i sommar, till skillnad från prövningen om folkmord, som kan dröja flera år.

119909_01.jpgFoto: Artur Szandrowski

ICJ:s avgöranden är i teorin bindande men domstolen har i praktiken ingen mekanism för att verkställa sina domar. Israel har helt ignorerat domstolens beslut.

Men att ICJ slog fast att det sannolikt föreligger en risk för att folkmord begås innebär att alla länder har ett ansvar att inte understödja det som sker i Gaza. Alla länder riskerar att medverka till folkmord om man understödjer de medel med vilka ett eventuellt folkmord begås, vare sig det sker genom att döda befolkningen med ammunition eller med svält. Ett vapenembargo har förutom att vara en moralisk nödvändighet också blivit ett juridiskt krav.

119909_02.jpgGUERILLAAFFISCHERING, spanat vid örebro Universitet

SMÅ SVALLVÅGOR KAN redan skönjas efter ICJ:s avgörande. Flera länder, däribland Spanien och Colombia har avbrutit allt vapensamarbete. Nu behövs mobilisering för att stoppa Sveriges vapensamarbete med Israel - vi behöver alla stötta kampanjerna mot Elbit systems och Aimpoint.

Det har sedan länge funnits ett upprop för bojkott, sanktioner och avinvestesteringar (BDS) på initiativ av folkrörelser i Palestina. Sprid ordet om bojkott och slut upp i protesterna mot Eurovision! Bojkott bidrog till att Sydafrikas apartheid avskaffades. Låt oss se till att apartheid i Palestina kastas på historiens sophög!

Mai Greitz är jurist och redaktionsmedlem i Clarté

119909_03.jpgBILD: Max Gustafson

Mest läst av skribenten