ÖB har glömt öa

Jag hör på nyheterna att landshövdingen i Kalmar län vill rusta upp Öland militärt. Kan Gotland så kan väl Öland! Klart att stridsvagnarnas larvfötter ska rulla fram över Alvaret och skrämma slag på ryssen.

Men har inte vi i Jönköping missat något? Visingsö! Ön har stor strategisk betydelse. Det har militären insett sedan länge, vilket visas av befästningarna Visingsborg, Brahehus och Näs. Ryssarna har varit här förut, även om det är några hundra år sedan och de var krigsfångar. Inte nog med det: flera trovärdiga Jönköpingsbor såg ryska ubåtar i Vättern på 1980-talet. Visingsö ligger dessutom i den fantastiska naturrikedom som Vättern utgör, norra Europas största dricksvattentäkt. Klart ryssen är ute efter det fina (om än av svenska krigsmakten PFAS-förorenade) vattnet. Som ett osänkbart hangarfartyg ligger Visingsö i Vättern och bara väntar på soldatkängor.

Sverige bjuder generöst in USA att upprätta 17 militärbaser, gärna kärnvapenbestyckade. Varför inte 18? Visingsö behöver avskjutningsramper, luftvärn och USA:s marinkår. Och självklart ett US-amerikanskt kärnvapenparaply så att vi ska kunna känna oss riktigt lugna. Det vore (radioaktivt) strålande! När vi väl har lyckats med allt detta kan vi vara säkra på att ryska missiler riktas mot oss. Men lite krig har väl ingen dött av... eller?


Solidaritetens gränser

Den 4 mars 2022 beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet för personer från Ukraina. Beslutet innebär att personer som flyr kriget från Ukraina automatiskt ska erbjudas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på ett år, vilket i sin tur kan förlängas till högst tre år. Massflyktsdirektivet har nu förlängts så långt som det är möjligt.

Personer från Ukraina behöver alltså inte ansöka om asyl enligt den ordinarie asylprocessen. Tur det, eftersom de alla hade fått utvisningsbeslut av Migrationsverket om de hade behövt ansöka om asyl idag. Det är även sannolikt att det är det som kommer att drabba de personer som befinner sig i Sverige när deras nuvarande uppehållstillstånd löper ut i mars 2025.

119910_01.jpgFOTO: UD

Migrationsverket är väl medvetna om att alla ukrainare som befinner sig i Sverige sannolikt kommer att ansöka om asyl i mars 2025, eftersom de inte längre kommer kunna förlänga sina uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet. Ett par dagar innan julafton 2023 publicerade myndigheten ett vägledande rättsligt ställningstagande om hur myndigheten ska bedöma asylärenden där den asylsökande kommer från Ukraina. I sitt ställningstagande har man slagit fast att de ukrainska flyktingar som inte kan återvända till sina krigshärjade hemorter förväntas internfly inom Ukraina. Eftersom Migrationsverket anser att det finns flera rimliga och relevanta internflyktsalternativ i Ukraina, där de kan undgå att bli utsatta för skyddsgrundande behandling, kan personer från Ukraina alltså inte beviljas uppehållstillstånd om de ansöker om asyl i Sverige. Att ansöka om uppehållstillstånd på någon annan grund, exempelvis genom arbete, kommer inte heller vara möjligt på grund av de mycket stränga reglerna om att en sådan ansökan ska göras från hemlandet.

Svaret på frågan hur långt den svenska statens solidaritet med det ukrainska folket sträcker sig är alltså till och med mars 2025. Det förvånar inte, eftersom det aldrig handlat om en genuin solidaritet med det ukrainska folket, utan i första hand om att positionera sig emot Ryssland.


Ryssland fortsatt ut ur Ukraina

RYSSLAND intog Avdijivika efter flera månaders hårda strider. Det har väl mer symbolisk än militärstrategisk betydelse. Nu tycks svenska medier mer benägna att rapportera om Ukrainas brist på manskap och vapen, om sviktande stridsvilja, om motsättningar inom militärledningen (en sparkad överbefälhavare) och annat elände.

Det borde inte förvåna. Ukraina är inget mönsterland, tvärtom ganska korrupt, med oligarker, stora klassklyftor och hårt minoritetsförtryck. Det brukar vara så i krig. Ingen av parterna är skinande vit. Det är inte det Onda mot det Goda.

Men det har inte med saken att göra. Frågan är vilket land som är angripare, vilket land som kränker internationell rättsordning och vilket land som har rätt att försvara sitt territorium och sitt nationella oberoende. Och då är svaret enkelt: Ryssland ut ur Ukraina!


Ladda kulturkanonen

BERTOLT BRECHT är på modet igen. Åtminstone är det intrycket man skulle kunna få som besökare på 2024 års Folk och kultur; kulturpolitikens försök att efterapa militärkongressen Folk och försvar. En av programpunkterna handlade om Tidö-partiernas heta önskan om en statligt reglerad kultur. Hedersgästen i samtalet var historikern Lars Trädgårdh, som har utsetts av regeringen till att vara ordförande i den kommitte som ska utforma Sveriges nya kulturkanon. Förvånande nog börjar han sin utläggning med att citera Brecht.

STÖRRE DELEN av samtalet ägnar Trädgårdh åt att avslöja hur dåligt ställt det är med Sverige. Det är dumt att vi har smutskastat nationalismen - vi borde eftersträva en demokratisk nationalism! Det är dumt att fotbollsklubben som Trädgårdhs barn spelar i insisterar på att ha en värdegrund - de ska spela fotboll, inte hålla på med tramsig likabehandlingslingo! Det är dumt att vi har överdrivit det här med mångkultur! Det är dumt att studieförbunden och frivilligorganisationerna förlitar sig på statlig finansiering!

119910_02.jpgMor Courage, Scena Theatre, Washington D.C., 2009. Foto: Pressbild/Ian Armstrong

MEN FRAMFÖR allt konstaterar Trädgårdh, alldeles i början av sina utläggningar (efter att de andra paneldeltagarna har fått vänta på honom i femton minuter) följande: Vi har inte haft krig på så länge att vi glömt bort hur det är att försvara vår demokrati och vår sociala gemenskap! Påminner inte det här om någon?

Jo. Det ekar av fältväbelns ord i Brechts Mor Courage och hennes barn. Redan i pjäsens andra replik konstaterar han: "Man märker att det inte varit krig här på länge. Var ska moralen då komma ifrån, det frågar jag mig. Fred, det är bara slams, det är kriget som för ordning med sig. Mänskligheten frodas som ogräs i fredstid." En kulturkanon - där har vi lite ordning och reda.


Naj till DCA!

VI VAR 161 gotlänningar som i en insändare till Hela Gotland 13/2 begärde svar från våra riksdagspolitiker om hur de tänker rösta i riksdagen när DCA-avtalet tas upp för beslut. De gotländska riksdagsledamöterna Hanna Westerens (S) och Jesper Skalberg Karlssons (M) svar var tydligt - i P4 Gotland berättade de att de planerar rösta ja till DCA.

Det här skulle innebära att USA får tillgång till 17 svenska anläggningar och områden, bland annat på Gotland. Det ger USA rätt till lagring av stridsfordon, ammunition och vapensystem i Sverige, vilket även skulle kunna inkludera kärnvapen. Det innebär att amerikanska militärer inte kommer att lyda under svensk lag på svensk mark. Avtalet är underskrivet men kan stoppas av riksdagen, om lite mer än en tredjedel av ledamöterna röstar nej.

119910_03.jpgIllustration: Clarte

JESPER SKALBERG Karlsson menar i inslaget i P4 Gotland att det inte finns "intresse" från Nato att lagra kärnvapen på Gotland. För oss räcker inte det som garanti.

Hanna Westeren säger å sin sida att hon inte tror att DCA går att stoppa. Det går vi inte med på: det är just Hanna, Jesper och deras kollegor i vår riksdag som kan stoppa avtalet. Att på det här sättet avskriva den oro många på Gotland känner inför det här avtalet är nonchalant. Vi måste få en chans att vara med och bestämma om vår framtid.

VI SOM BOR PÅ Gotland och skriver under detta kräver:

- att de gotländska riksdagsledamöterna tar ansvar för Gotlands framtid och röstar nej till DCA.

- ett tydligt förbud mot kärnvapen på Gotland och etablering av amerikanska militärer på vår ö.

- att Gotland ska förbli en fredlig, demokratisk och inkluderande plats.


Marxcirkeln

"Skulle ni rekommendera den här boken?", frågar en av cirkelledarna och gruppen skrattar. Vi är bara sex stycken kvar av dem som började läsa första volymen av Karl Marx Kapitalet på Centrum för marxistiska samhällsstudier i Uppsala för över sex månader sen. Rekommendera hux flux fungerar liksom inte. Boken har varit så tjock och lästiden så lång. Jag tror inte att man nödvändigtvis blir en bättre marxist av att läsa Marx, om man med marxism menar kamp mot exploatering. Men det kan vara en njutning och en samhörighet och ett vapen att läsa Kapitalet. ©Och inte bara för att boken är tillräckligt tjock för att slå en borgare i huvudet med, som en av cirkelledarna påpekat.

I mitt eget skrivande har jag mest förhållit mig kritisk till dialektik, till progression och motsatser. Men när jag läser kapitlet om varor vill jag för en stund ändra mig helt. Marx skriver:

"Vi har sett, att varornas bytesprocess innehåller motsättningar och förhållanden som ömsesidigt utesluter varandra. Varans utveckling upphäver inte dessa motsägelser men skapar den form, i vilken de kan röra sig. Detta är över huvud taget den metod, varigenom verkliga motsägelser löses. Det är t.ex. en motsägelse, att en kropp ständigt faller mot en annan men också oavbrutet flyr bort från den. Ellipsen är en av de rörelseformer, vari denna motsägelse både framträder och löses."

119910_04.jpgIllustration: ARKIVBILD/Clarte

Ellipsen! Att ständigt falla mot en annan kropp men också oavbrutet fly. Marx - det förstår jag precis.

JA, JAG rekommenderar den verkligen trots allt. Boken. Jo, framför allt att läsa den i grupp. Vid en träff pratar en av cirkelledarna om läraryrkets hantverk, och hur det urholkas när läroplaner streamlineas och lärare görs utbytbara. Jag tänker att han måste slipat på sitt eget hantverk i många år, helt ohärskig och närvarande. Och den andra cirkelledaren som säger: håll ut, kapitlet om pengar är meckigt, men i kapitel åtta blir det klasskamp, det kommer vara värt det. Och det var värt det. Men trots att Silvia Federici citerades noggrant flera gånger försvann de redan få unga tjejer som hängde med någonstans vid den värdeskapande processen. Häxor, nästa gång vill jag läsa Marx med er. Häxor, jag rekommenderar att läsa Marx i häxgrupp.


Mest läst av skribenten