2/17 Makten bakom orden

Språkstrider är förtäckta klasstrider - och inte alltid så förtäckta. Det framgår av de fem artiklar om språk och språkpolitik i detta nummers temadel.  Tre slags stridsfrågor träder fram:

  • Vad är rätta ordet? En eller man, arbetsköpare eller arbetsgivare,  rom eller zigenare, vinst eller profit, kund, patient eller brukare?  
  • Vem har makten över vad som får sägas och skrivas?
  • Vilka språk ska användas var och när?

Språkstrider är förtäckta klasstrider - och inte alltid så förtäckta. Det framgår av de fem artiklar om språk och språkpolitik i detta nummers temadel. Kommande språkpolitiska strider är oundvikliga. Det är klokt att rusta sig; läs clartéartiklarna om språk!

Bildtext

I höst kommer Aurora, en av de största militärövningarna på många år, att genomföras i Sverige. Sammantaget 20 000 soldater övar under tre veckor i olika delar av vårt land. Att det svenska försvaret genomför militärövningar är i sig inget märkligt. Men anmärkningsvärt är att en stor del av de deltagande soldaterna inte är svenskar, utan kommer från olika Nato-länder, däribland USA. Från USA deltar ett stridsvagnsförband. På en direkt fråga har den svenska försvarsmakten svarat att man inte kan garantera att det inte har kärnvapen med sig. Mycket av verksamheten kommer att äga rum på Gotland. Det finns god anledning att förmoda att övningen i hög grad riktar sig mot Ryssland.

Bildtext

Språkstrider är förtäckta klasstrider - och inte alltid så förtäckta. Det framgår av de fem artiklar om språk och språkpolitik i detta nummers temadel. Tre slags stridsfrågor träder fram:

Bildtext

Här är bästa språkpolitiken.

Bildtext

Det skrivs mer än någonsin tidigare på våra arbetsplatser i form av blanketter, formulär och dokumentation. Och det är arbetarna själva som skriver. Men vad är det egentligen som skrivs? Anna-Malin Karlsson granskar relationen mellan makten och språket på jobbet.

Bildtext

I Sydafrika demonstrerar studenterna för bättre studiemedel, mindre engelska och antikoloniala namn på byggnader och institutioner. Radikala gymnasister i Stockholm är noga med att säga hen och med vem som har rätt att tala förortsslang. Det kan tyckas långt mellan slagfälten, men likheterna är stora.

Bildtext

Fyra frågor till Arne Rubensson, vice ordförande i nätverket Språkförsvaret.

Bildtext

Publiceras som pdf av layoutmässiga skäl:

Bildtext

Imperier växer fram och går under. Några språk blir redskap för deras makt, andra förtrycks eller bidrar till undergången. Ola Wikander förflyttar oss till Främre Orienten före vår tideräkning. Den tidens språkstrider lämnar spår än i dag - 50 000 svenskar talar ännu arameiska. Den språkliga situationen i det vi i dag kallar Mellanöstern - som historiker ofta kallar Främre Orienten - har alltid varit starkt politiskt laddad. Språk och deras litteraturer har kommit och gått i takt med stormakters växlingar och intriger. I fyra-femtusen år har området varit urtypen för en kulturell smältdegel, och har producerat mycket av de viktigaste litterära och idéhistoriska uttryck människan känner. Texter och textsamlingar som Gilgamesheposet, den Hebreiska Bibeln, Avesta och Nya Testamentet har fått betydelse för världens litterära och ideologiska historia som är svår att överskatta.

Bildtext

I en något sliten Volvo är jag på väg mot min högstadieskola, jag är 15 år och pappa skjutsar mig innan han ska vidare mot sitt arbetarjobb på Telia.

Richard Spencer

Modern rasism och fascism ser inte ut som på 30-talet. I tankesmedjor, sajter, bokförlag och tidningar fram som etnopluralister, identitärer och alternativhöger. Den intellektuella nivån kan vara hög och inflytandet växer. MATHIAS WÅG ritar en karta över konkurrerande rörelser, förgrundsfigurer och linjer bakåt. Sverige håller sig långt framme.

Bildtext

I november beslutade Arbetsdomstolen (AD) att så kallade hyvlingar inte är att betrakta som uppsägningar. Det avslutade en lång arbetsrättslig strid mellan fackförbundet Handels och Coop Örebro. En kalldusch för fackföreningsrörelsen och en tumme upp åt angreppen på anställningstryggheten. Varför gick det så illa?

Bildtext

Skyll inte på tekniken - det är kapitalismen som spökar. På World Economic Forums årliga möte i Davos i januari var en av de stora frågorna hur arbetsmarknaden och samhällen ska handskas med att allt fler arbeten kan utföras av maskiner, datorer och robotar. Den så kallade automatiseringen framställs numera som en av vår tids ödesfrågor. I en rapport till förra årets möte i Davos (The Future of Jobs) beskrevs utvecklingen av denna nya teknik som en fjärde industriell revolution, mer "allomfattande än något vi någonsin sett".

Bildtext

Hösten 1917 blev Finland självständigt för att snabbt kastas in i inbördeskrig. Den vita sidan leddes av Mannerheim, nationalhjälte under andra världskriget. Han var ingen övertygad anhängare av Finlands nationella oberoende, hävdar en ny biografi.

Bildtext

Efter några månader med Trump förefaller världen börja vrida sig i nya riktningar, utom i Mellanöstern. Mycket tyder på att krigen kommer att fortsätta ett bra tag till.

Bildtext
Proletär poesi i dialog med det akademiska

Förhindrade åtgärder

Bildtext