Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

Fyra frågor till Arne Rubensson, vice ordförande i nätverket Språkförsvaret.

På vad sätt behövs nätverket Språkförsvaret?

- Vi kämpar för rätten till svenska på alla plan. Alla medborgare ska kunna ta del av forskning och samhällsplanering, och ingen ska behöva känna sig utstött eller "dum" för att information inte finns på svenska. Delar av samhället identifierar sig med en engelsk-amerikansk kultur som är främmande för stora delar av befolkningen: gamla, barn, invandrare, men förstås även andra.

Vilka framgångar har ni haft?

- Vi har varit en påtryckande instans för att svenska ska bli huvudspråk i Sverige. (Huvudspråk är den benämning som används - av rädsla? - för att utnämna svenska till nationellt språk eller officiellt språk.) Vi har genom ständiga kontakter med myndigheter och det privata näringslivet tvingat fram reflektion och ställningstagande och i många fall omprövningar av kampanjer som varit exkluderande för icke-engelsktalande. Internationalism är mångfald, inte monopolisering av kommunikation. Vi stöder mångspråkighet eftersom varje språk är unikt, skapat av kanske miljoners människors gemensamma tankar och erfarenhet genom århundraden.

10106_01.jpg

En del har nog uppfattningen att Språkförsvaret främst bekämpar engelska lånord. Är inte det en ganska oviktig fråga?

- Vi för inte så många kampanjer mot så kallade lånord. Det gör däremot enskilda medlemmar i Språkförsvaret, och det har de all rätt att göra. Vi är inga språkpoliser som organisation. Vi uppmärksammar främst så kallade "domänförluster", där vi inom hela samhällsområden kan förlora möjligheten att uttrycka oss och ta del av verksamheter på svenska. Inom universitetsvärlden är mycket på engelska, och där har vi drivit igenom att anställningsansökningar och befordringsärenden kan ske på svenska. Det som händer inom universitetsvärlden liknar "afrikanisering"; utbildning på högre nivåer sker inte på modersmålet. Det är märkligt då just länder i Afrika kämpar för att kolonialspråket inte ska vara allenarådande.

Finns en risk att ni utnyttjas av allmänt främlingsfientliga svenskhetsivrare? Kan ni hålla rent mot sådana krafter?

- Vi har varit tämligen förskonade från rasism och sexism. Våra enda krav på medlemmarna är att de ska vara lojala med vår grundfilosofi och våra tre ben: Att verka för svenska språket mot anglifiering (eller annat angrepp), för mellannordisk språkförståelse (svenska-danska-norska) och mångspråkighet. Ett språks försvinnande är en förlust för hela mänskligheten.