Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

Den ryska revolutionen är den händelse som kanske mer än någon annan bestämde utvecklingen under det förra århundradet. En utväg öppnade sig för arbetare och förtryckta folk. Vår tids politiker, från Putin till delar av vänstern, gör sitt bästa för att glömma den. Men de stora frågor som revolutionen ställde är fortfarande obesvarade. Clarté har följt spåren bakåt i historien. Här är rön från forskningsfronten.

Men först, till stöd, en hastig kronologi.

- 1905-1907: Uppror och strejker slås ner.

- 1914: Första världskriget börjar.

- 1917, februari - mars: Februarirevolutionen, tsaren tvingas abdikera, en provisorisk regering bildas - liksom sovjeter över hela landet.

- April: Lenin återvänder från exilen, mensjeviker och socialistrevolutionärer accepterar att ingå i en koalitionsregering.

- Juni: Ryssland inleder en stor militär offensiv som slutar i fiasko.

- Juli: Demonstrationer stödda av bolsjevikerna slås ner. Delar av partiets ledning arresteras. Lenin gömmer sig i Finland.

- Augusti: General Kornilovs misslyckade kuppförsök.

- September: Bolsjevikerna vinner en majoritet i Petersburg- och Moskvasovjeterna.

- Oktober: Oktoberrevolutionen, ett dekret om jordreform och omedelbar fred utfärdas.

10202_01.jpg

- November: Val till den konstituerande församlingen.

- December: Vapenstillestånd mellan Ryssland och Centralmakterna.

- 1918, januari: Den konstituerande församlingen upplöses.

- Februari: Tyskland återupptar kriget.

- Mars: Freden i Brest-Litovsk.

- Maj: Inbördeskriget börjar.

- Augusti: Lenin skadas vid ett attentat.

- 1920: Röd seger i inbördeskriget.

- 1924: Lenin avlider.