4/17 Nu spricker bostadsbubblan

Bostadspolitik och debatt

Bildtext

Utan EU:s politik och penningstöd skulle inga flyktingar bli kvarhållna i Libyen. Det gjorde Läkare utan gränsers ordförande Joanne Liu klart i ett öppet brev till Europas regeringar redan i början av september: "Varje nation och regering som bidrar till att skicka flyktingar tillbaka till Libyen och hålla dem kvar där är medskyldig ..."

Bildtext

Oron för en ny krasch tilltar på bostadsmarknaden. Priserna har börjat falla, och skuldtyngda hushåll i storstäderna kan råka illa ut. Vänstern kan inte nöja sig med reformer i marginalen, skriver Per Björklund, författare till boken "Kasinolandet". Det är hög tid för systemskifte.

Bildtext

Bostadspolitiken är central i ett lands ekonomi. Under den svenska modellens glansdagar var den det viktigaste redskapet för att reglera hög- och långkonjunktur. Från 1990-talet har den varit drivmotor i ekonomins finansialisering. Gustav Ingman förklarar mekanismerna inför den kris som nu står på tröskeln.

Bildtext

Forskare som Mahmood Mamdani och Joseph Hanlon har framhållit några alltför okända aspekter av Mugabes långa regeringstid i Zimbabwe. Kolonialmakterna lämnade efter sig en röra av olika slags rättigheter till jorden i Afrika. I det dåvarande Rhodesia hade vita "settlers", bosättare, lagt beslag på stora landområden för kommersiellt jordbruk. Den snedvridna jordfördelningen illustreras av siffror från tiden för självständigheten 1980: 6 000 vita jordbrukare ägde lantegendomar som i genomsnitt bestod av 2 500 hektar fruktbar jord, medan fyra miljoner afrikanska bönder i genomsnitt ägde jordlotter på omkring 3,6 hektar ofruktbar jord.

Bildtext

Vinstuttagen i skolan ska begränsas lovar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. I Norge gick politikerna ännu längre - profiterandet är förbjudet. Men bolagen kringgår effektivt bestämmelserna. De affärsdrivande företagen måste stängas ute, förklarar Linn Herning från organisationen For velferdsstaten. När Sverige diskuterar att reglera vinsterna i välfärden, bör de norska erfarenheterna inte glömmas. Reepalus rapport (SOU 2016:78) ger ett viktigt bidrag till debatten, men den ger inte mycket inblick i de erfarenheter vi gjort i Norge av vinstförbud i skolsektorn. I Norge kallas de vinstdrivande företagen i välfärdssektorn för kommersiella aktörer. De som driver dessa verksamheter kallas ofta för välfärdsprofitörer, eftersom de gör sig rika på skattefinansierade välfärdstjänster.

Bildtext

Regeringen har gått till generalangrepp på strejkrätten. En statlig utredning arbetar med stora begränsningar. LO och stora fackförbund spelar med. Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö varnar för följderna.

Bildtext

Utanförskap är ett ord som finns i allas vår vardagliga vokabulär i dag. Men vi använder det på olika sätt och fyller det med olika betydelser. För de flesta av oss har dessutom ordet en stark emotionell klangbotten. Vi har alla i något sammanhang känt oss utanför och längtat in till någon form av gemenskap.

Bildtext

Regeringen har stoppat Försäkringskassans nya tvåårsomprövningar av personig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Protesterna mot de indragna stöden blev för starka. Hans Hallerfors kommenterar en politik som tappat fästet.

Bildtext

Sverigedemokraterna vill rulla tillbaka familjepolitiken till 1950-talet. Det handlar om makten över kvinnans kropp, en hjärtefråga för högerkrafter.

Bildtext

Kampen mot alternativa fakta och fejknyheter är politiskt viktig. Men en tendens kan dölja en annan: Ska forskarna alltid ha sista ordet? I detta debattinlägg varnar Johan Wickström för överslag i en berättigad strid.

Bildtext

En kolonial myt härjar än i dag: imperialismen drar med sig åtskilligt elände men lovar ändå framsteg för länder som Afghanistan, Irak och Libyen. Myten odlas också historiskt. Dumheter! Läs på! Mathias

Bildtext

Cirkelledaren lade ifrån sig pappret och ställde sig vid whiteboarden. Hon gjorde cirkeldeltagarna uppmärksamma på att det var dags att avsluta samtalet och ta ut novellens dramaturgiska kurva. Skrev ANSLAG.

Bildtext

Edouard Louis debutroman Göra sig kvitt Eddy Bellegueule är en roman om hans liv. Eddy Bellegueule var Louis namn under hans två första decennier. Han växte upp i en fattig industristad i norra Frankrike, han förlöjligades och skymfades för sin sexuella läggning, för sitt utseende och sitt sätt att prata och för sin oförmåga att anpassa sig till det uppförandemönster som gällde för män i hans samhällsskikt - ett liv med industriarbete, alkoholism och manligt rasistiskt våld.