Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

3/18 Klimatkrisen

Hetta, torka och bränder präglade sommaren i Sverige mer än någonsin i historisk tid. FN:s klimatpanel kräver samhällsförändringar "i en skala som saknar motstycke" om uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. Klimatkrisen är här. Klimatkatastrofen närmar sig. Vad bör göras? Biologen David Schwartzman pekar i detta nummer ut en möjlig ekosocialistisk väg. Två kritiska kommentarer från svenska klimatdebattörer visar att vägvalet inte är självklart.

I övrigt Kurt Junesjö om Århundradets fackliga svek, B Sivaraman och Kumudini Pati om En digital framtid - massövervakning och fascism och Samir Amins sista vädjan: Vi behöver en ny international

Bildtext

Socialdemokratins nedgång var tydlig i riksdagsvalet. Men frågan är om inte partiets kris märks tydligast i kommun- och landstingsvalen i partiets tidigare kärnområden i Norrland. I flera fall har klassiska välfärdsfrågor som sjukvårdens organisering utlöst flykten från socialdemokratin i de lokala valen. I Norrbotten ledde Sjukvårdspartiets framgång till att Socialdemokraterna förlorade makten i regionfullmäktige (tidigare landstinget) efter 84 år. Av den tidigare majoriteten återstår nu bara lite drygt 37 procent för S och V samtidigt som MP ramlade ur.

Bildtext

Hetta, torka och bränder präglade sommaren i Sverige mer än någonsin i historisk tid. FN:s klimatpanel kräver samhällsförändringar "i en skala som saknar motstycke" om uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. Klimatkrisen är här. Klimatkatastrofen närmar sig. Vad bör göras? Biologen David Schwartzman pekar i detta nummer ut en möjlig ekosocialistisk väg. Två kritiska kommentarer från svenska klimatdebattörer visar att vägvalet inte är självklart. Clarté välkomnar fler inlägg!

Bildtext

Utvägen ur klimatkrisen är ett ekosocialistiskt samhälle. Mänsklighetens energiförsörjning behöver omfördelas mellan fattiga och rika, men ändå öka med en tredjedel. Det går att genomföra med en omställning till solenergi och vindkraft. Hindren är inte tekniska utan politiska och ekonomiska, hävdar David Schwartzman, biologiprofessor vid Howard University i Washington DC. Artikeln skrevs innan USA drog sig ur Parisavtalet.

Bild: Robert Nyberg

David Schwartzmans befogade oro för en annalkande klimatkatastrof gör inte hans önsketänkande om en framtida "solkommunism" mera övertygande. Det är inte Schwartzmans oro jag ifrågasätter, utan hans tilltro till en "global vind- och solkraftsinfrastruktur" och dess upphov i den prometeanska teknikdyrkan som har präglat marxismens huvudfåra sedan begynnelsen.

Bild: Robert Nyberg

Miljörörelsen har länge haft en strömning som omfamnat en i grunden konservativ antikapitalism. Det problem de ser med kapitalet är inte att det håller produktivkrafterna fångna, utan tvärtom att produktionen snurrar för snabbt. Slutsatsen landar gärna i asketism och romantisering av fattigdom.

Bildtext

Om hela landet röstat som Järva hade vi sedan länge haft en regering bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. I 36 av 37 valdistrikt fick de egen majoritet. I Rinkebysvängen östra fick Socialdemokraterna 76,9 procent.

Bildtext

Förra regeringen tillsatte en utredning om begränsningar av strejkrätten. Det var allvarligt nog. Men just som lagförslaget skulle läggas fram enades facken med Svenskt Näringsliv om ett ännu värre förslag. Bakom sveket ligger IF Metall, skriver arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö.

Bildtext

Statliga databaser med detaljerade personuppgifter, registrering av telefonsamtal och datatrafik, kameraövervakning med automatisk ansiktsigenkänning. Mycket känns igen från vår del av världen. I Indien är instrumenten i händerna på en politisk rörelse som vill undanröja sina motståndare. Läs och ta varning!

Bildtext

I augusti avled Samir Amin, egyptisk-fransk samhällsvetare och i årtionden en centralgestalt i den internationella antiimperialistiska rörelsen. Amin har gjort sig känd för sina teorier om den ojämna utvecklingen mellan länder i kapitalismens centrum och periferi. Han lanserade begreppet avlänkning som strategi för folk som domineras av imperialismen. Vi publicerar här en av Amins allra sista texter, daterad till augusti 2018: en maning att bygga en ny international för arbetare och förtryckta folk.

Bildtext

Tack, Göran Therborn, för en välbehövlig bok om det svenska klassamhället! Men hur är det på arbetplatserna, och ska man skilja på industri- och finanskapitalister? Erik Bohman har ett par frågor.

Bildtext

Författaren och illustratören Erika Petersson är 24 år och uppvuxen på Öland. Hon har arbetat som kassörska i många år. Hennes självbiografiska humorbok Drottningen i kassan släpptes i början av 2018 via förlaget Galago.

Bildtext

1968 har jubilerats i böcker, tidningar och etermedier. I Sverige var det inte ett politiskt viktigt år, hävdar Peter Sundborg. Men vänd blicken mot tredje världen, den marxistiska renässansen och det sega organisationsbygget!

Bildtext

Uppsalaprofessorn Lars Furuland, som har influerat nyare tiders uppfattningar om arbetarlitteraturen i hela Norden, har påpekat att litteraturvetenskapen ganska ofta är "nationalistisk" - och det gäller också när den behandlar litteratur som är anknuten till den folkrörelse som har haft internationalismen på sitt program. Svensk arbetarlitteratur, hävdade han, är "lika mycket" Andersen Nexö¸ och Upton Sinclair. "Det är en uppfattning som - om den togs på allvar - skulle leda till en reviderad och mer rättvisande historieskrivning. Min bok kan ses som en plaidoyer för just detta."

Bildtext

Mikael Nyberg skriver i den nyutkomna boken Birgit Ståhl-Nyberg - Det nya modet om sin mor och hennes konst. Här är ett utdrag. Boken innehåller också texter av Sara Lidman och Birgit själv - och ett rikligt urval av hennes bilder.