Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

4/18 Det statslösa kapitalet

Tema Imperialismen
Håller imperialismen på att bli överspelad? Ser vi ett rotlöst nätverkskapital riva gränserna i världen? Överger kapitalisterna nationalstaten? Inte alls. Storföretag och finansiella kapital opererar över hela världen. Men de litar till sina stater för att säkra sina företräden, förhandla, hota och ingripa militärt. Störst och mest aggressivt är USA, men dess ekonomiska grund blir allt svagare. I tre artiklar analyserar Clarté imperialismen i dag.
Mikael Nyberg punkterar myten om det statslösa kapitalet. Magnus Rei Ho Lundgren beskriver konflikten mellan Kina och USA. Peter Sundborg granskar den svenska imperialismen. Var kommer HM:s vinster ifrån?

Bildtext

När detta skrivs går de gula västarna i Frankrike in på sin sjätte vecka med landsomfattande kampanjer. Styrkan i protesterna börjar mattas och lär försvagas ytterligare när jul- och nyårshelgerna står inför dörren. De har på kort tid undergrävt stödet för Macron och pressat fram eftergifter från staten, som en höjning av de lagstadgade minimilönerna och inställda skattehöjningar på bensin.

Bildtext

Håller imperialismen på att bli överspelad? Ser vi ett rotlöst nätverkskapital riva gränserna i världen? Överger kapitalisterna nationalstaten? Inte alls. Storföretag och finansiella kapital opererar över hela världen. Men de litar till sina stater för att säkra sina företräden, förhandla, hota och ingripa militärt. Störst och mest aggressivt är USA, men dess ekonomiska grund blir allt svagare.

Bildtext

Donald Trump älskar den. Så också antiglobalister till vänster. Mikael Nyberg granskar en vandringssägen.

Bildtext

USA har utlyst handelskrig mot Kina. Försonliga tongångar under G20-mötet i Buenos Aires lär inte ändra något på sikt. Vi ser den ledande imperialistmakten på nedgång mobilisera hela sin statsapparat för att bevara hegemonin. Skräckscenariot för USA och EU är att Kina tar över världsmarknaden för avancerad teknisk industri. Mantrat om frihandelns väl har under efterkrigstiden predikats likt ett religiöst påbud. Men nu har det bytts ut mot åkallandet av handelshinder och skyddstullar. Det av Trump initierade handelskriget emot Kina vittnar lika mycket om en imperialistmakt som ser sin ledarposition i världsekonomin som hotad, som om den borgerliga statens oumbärliga funktion för kapitalet.

Bildtext

Outsourcing, legoavtal, tillverkningskontrakt. Så ser svensk imperialism ut i dag. Systemet ger sken av att värdena skapas i Sverige. Det är en illusion. Den nya imperialismens exploatering av tredje världens folk är brutal. Varje år skrivs det artiklar om omänskliga arbetsförhållanden och svältlöner på de fabriker som tillverkar Hennes och Mauritz kläder. Men det tycks inte påverka klädföretagets lönsamhet, varje år levereras vinster i 15-20-miljardersklassen till aktieägarna. På sin hemsida skryter Hennes och Mauritz om att de inte äger de fabriker i tredje världen där kläderna tillverkas och att de därmed bidrar till att stärka den lokala företagsamheten. HM är i dag en av världens största klädkedjor. Företaget har varit en del av det svenska näringslivets omstrukturering, samtidigt som det varit en del av den världsvida imperialismens omstrukturering.

Bildtext

Tack moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater! Tack så jävla mycket! Tack ni som passivt släppte igenom budgeten också!

Bildtext

"Säger de så? Hårresande!" Costas Lapavitsas kommenterar Jonas Sjöstedts utspel om att pausa motståndet mot det europeiska stormaktsprojektet.

Bildtext

Den borgerliga budgeten tog bort subventionerna till bostadsbyggande. Marknadshyror anbefalls som lösning på bostadskrisen. Men fyra av sex vanliga familjer har inte råd att skaffa bostad i storstadsområdena. Kvinnor i LO-yrken drabbas hårdast. En ny bostadspolitik är en avgörande jämställdhetsfråga.

Bildtext

Vad bör ett ekosocialistiskt alternativ innebära? Genom att analysera hindren mot en övergång från fossil till förnybar energi kan vi få svar på den frågan. Rikard Warlenius, lektor i humanekologi vid Göteborgs universitet, fortsätter debatten om energi och klimat från föregående nummer av Clarté.

Bildtext

Tonläget i migrationsdebatten skapar ett hårdare och delat Sverige. Flyktinginvandringen framställs som det stora samhällsproblemet. Ledande socialdemokrater deltar i retoriken. I höstas angreps Fackligt center för papperslösa. Bengt Sandberg, ordförande för centret, svarar: De som utnyttjas ska inte skuldbeläggas, de som utnyttjar ska straffas.

Bildtext

Det är segrarna som skriver historien, som bekant. Ibland är det också segrarna som skriver dikterna.

Bildtext

Med Brasiliens nye president kan Latinamerikas rosa våg sägas ha nått vägs ände. Progressiva regeringar gjorde misstaget att lita till höga råvarupriser. Men det finns trots allt utsikter att reorganisera arbetarklassen.