Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

2/19 Svensk sjukvård i orätta händer

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Så stadgas det. Skandaler kring vinstdrivna vårdinrättningar och Nya Karolinska har blottlagt en helt annan svensk sjukvård.
Detta nummer av Clarté handlar om sjukvårdspolitiken. Två lärdomar:
- Stoppa kommersialiseringen och vinstjakten som tränger in i allt större delar av hälso- och sjukvården.
- Ge utrymme för folkhälsoinsatser och primärvård, det vill säga den vård som främst sker på vårdcentraler, i hemmen och i omsorgen.
Bengt Järhult skriver om ett långt yrkesliv som läkare i primärvården. Först expanderade primärvården. Sedan vände utvecklingen.
David Liljeqvist går igenom hur profitintresset styr allt större del av sjukvården. Den handlar sannerligen inte bara om vinstdrivna vårdcentraler.
Magnus Göransson diskuterar vägar framåt för en radikal hälso- och sjukvårdspolitik, med primärvården i centrum.
Åsa Andersson påminner om att vårdprofessionernas fackliga organisationer tidigt backat upp privatiseringar och marknadsinslag.
John Lapidus visar att sjukvårdskostnaderna ofrånkomligen ökar. Problemet är den tudelade välfärden.

Bildtext

När Donald Trump utsåg John Bolton till nationell säkerhetsrådgivare, en post som är tyngre i amerikansk utrikespolitik än utrikesministerposten, var det för att ge att den mest hökaktiga falangen av det utrikespolitiska etablissemanget kontroll. De värsta krigiska tongångarna har på senare tid riktats mot Iran. USA har sagt upp det avtal som innebar att handelssanktionerna mot Iran upphörde i utbyte mot att Iran gav upp de påstådda försöken att skaffa kärnvapen. EU har gnällt lite över uppsägningen men i praktiken traskat patrull bakom USA.

Bildtext

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Så stadgas det. Skandaler kring vinstdrivna vårdinrättningar och Nya Karolinska har blottlagt en helt annan svensk sjukvård.

Bildtext

Bengt Järhult ser tillbaka på ett mer än fyrtioårigt yrkesliv i primärvården, det vill säga som allmänläkare på vårdcentral. Primärvårdens uppdrag speglar samhällsutvecklingen. Ädelreform, husläkarreform, NPM, och vårdvalsreform har förbytt den från att utjämna sociala skillnader i hälsa till motsatsen.

Bildtext

Den privata nätläkartjänsten KRY raggar patienter bland personer som inte behöver träffa en läkare med enda syftet att göra vinster på skattefinansierade pengar. I en oblyg annonskampanj har KRY annonserat efter personer med dagissjukdomar, höståkommor och förkylningar med erbjudande om att få träffa en läkare inom 30 minuter.

Bildtext

Sedan det tidiga 1990-talet förs det kamp mot privatisering och vinstuttag i välfärdssektorn i Sverige: skolan, kommunala omsorgen, hälso- och sjukvården. Den kampen är värd allt stöd, men i vården är inte bara vinstuttag problematiska. Marknaden är mycket större än så - e-läkemedel, medicinsk teknik och fastigheter. Se upp för det sjukvårdsindustriella komplexet!

Bildtext

Carola Ankarborg (1978) pendlar mellan Gävle och Borlänge där hon utbildar sig till grafisk formgivare. Hon är sedan tidigare skrivpedagog och har lång erfarenhet som vårdbiträde inom äldrevården.

Bildtext

Hälsa och ohälsa beror klassförhållanden. Sjukvården botar inte klassskillnaderna. Men den kan vara nåbar och tillgänglig för alla. Magnus Göransson skissar sex punkter för en hälso- och sjukvårdspolitik.

Bildtext

Med vinstdriven vård får läkare och sjuksköterskor svårare att hålla sin etiska kod. Ändå försvarar läkares och sjuksköterskors fackliga organisationer de privata vinsterna. Och ojämlikheten tilltar. Vårdförbundet, Läkarförbundet och SACO försvarar än i dag obegränsade vinster i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. I sina remissvar på Repaalus utredning om vinster i välfärden (Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78) avvisade de unisont förslaget att införa en vinstbegränsning och tillståndskrav i hälso- och sjukvården. I remisssvaren anger Läkarförbundet att vinstbegränsning inte är ett effektivt vapen mot de problem som kan finnas med offentligt finansierad privat sjukvårdsverksamhet. Vårdförbundet förespråkar i stället för vinstbegränsningar ökad öppenhet och insyn om hälso- och sjukvårdens kvalitet, ekonomi och de anställdas arbetsvillkor.

Bildtext

En viktig förutsättning för den privata expansionen inom framför allt primärvården är det vårdval i kombination med etableringsfrihet för vårdföretag som alliansregeringen genomförde. Regeringens utredare Göran Stiernstedt som lämnat över betänkandet Ordning och reda i vården, är mycket besk i sin kritik av hur vårdvalet infördes.

Bildtext

Sjukvårdkostnaderna kommer att öka. Men väljer vi en ojämlik, kostnadskrävande, privat-halvprivat sjukvård eller en jämlik, kostnadskrävande, skattefinansierad sjukvård? Den tudelade välfärden hotar.

Bildtext

När jag kom till Sverige för fem år sedan visste jag inte vad den svenska modellen var. Jag hade ganska dålig koll på allt som har med det fackliga och rättigheter på jobbet att göra.

Bildtext

Vad är litteraturens uppgift när inlandsisarnas smälter, Vita husets vita övermakt härjar över jordklotet, nynazister samlas på Europas gator och hindunationalister på Indiens? Skriva fakta eller fiktion? Kan poesi och politik förenas? I maj, strax före det indiska valet, föreläste Arundhati Roy i USA. Föredraget formade sig till en betraktelse om världsläget, fascismens frammarsch i Indien och litteraturens möjligheter.

Bildtext

Vårens litteraturstrid på kultursidorna gällde för eller mot autofiktion. En skendebatt. En roman må handla om författaren själv eller andra. Men när möter läsaren det som får oss att förstå grunderna för klassamhället: den arbetande människan, just som arbetande och människa? Clartés Magnus Nilsson intervjuar arbetarförfattaren Maria Hamberg. "Det är ju knappt någon som vet vad arbetande människor gör!

Bildtext

Ordet maoism har förvandlats till skällsord och beteckning på politiska knäppgökar kring 1968. Men tänk om maoisterna tänkte förnuftigt? Lennart Rahm var aktiv i den rörelse som kallades maoistisk. Han minns hur han resonerade och har starka invändningar mot en sentida doktorsavhandling i ämnet.

Bildtext

2018 var det hundra år sedan världskriget slutade även på västfronten. I kölvattnet på den folkliga mobiliseringen mot kriget föll de gamla kejsardömena ett efter ett. I förlängningen följde även svensk demokrati, tack vare trycket från exemplen på kontinenten. Här ger en enskild, fiktiv, tysk matros sin bild av tiden 1916-18. Kristian "von" Svensson skriver om Slagkryssaren SMS Lutzow som sänktes i det stora sjöslaget i Skagerack 1916. Matrosupproret i Kiel i oktober 1918 var startpunkten på den tyska novemberrevolutionen.

10915_01.jpg

Lutzow

Bildtext