Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Så stadgas det. Skandaler kring vinstdrivna vårdinrättningar och Nya Karolinska har blottlagt en helt annan svensk sjukvård.

Detta nummer av Clarté handlar om sjukvårdspolitiken. Två lärdomar:

- Stoppa kommersialiseringen och vinstjakten som tränger in i allt större delar av hälso- och sjukvården.

- Ge utrymme för folkhälsoinsatser och primärvård, det vill säga den vård som främst sker på vårdcentraler, i hemmen och i omsorgen.

Bengt Järhult skriver om ett långt yrkesliv som läkare i primärvården. Först expanderade primärvården. Sedan vände utvecklingen.

David Liljeqvist går igenom hur profitintresset styr allt större del av sjukvården. Den handlar sannerligen inte bara om vinstdrivna vårdcentraler.

Magnus Göransson diskuterar vägar framåt för en radikal hälso- och sjukvårdspolitik, med primärvården i centrum.

Åsa Andersson påminner om att vårdprofessionernas fackliga organisationer tidigt backat upp privatiseringar och marknadsinslag.

John Lapidus visar att sjukvårdskostnaderna ofrånkomligen ökar. Problemet är den tudelade välfärden.