Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

4/19 Myter om migrationen

Det som är bra för folket är bra för invandrare. Det borde vara lätt att förstå. Men myter står i vägen. Här gör vi upp med dem.
"Europa har en migrationskris." Nej, skriver Vijay Prashad. Den verkliga krisen drabbar Afrika.
"Vi har inte råd." Tvärtom, förklarar Peo Hansen. Det är slöseri att inte ta till vara flyktingarnas förmågor.
"Folkvandringarna är större än någonsin." De har alltid varit stora. påpekar Olle Josephson. Frågan gäller inte migration eller ej, utan migranternas villkor.
"Sverige borde inte ta emot så många flyktingar." Ska vi sätta ur spel de internationella konventioner, folkrätt och rättsstatsprinciper, frågar Daniel Hedlund.
"Invandringen leder till kriminalitet och förslummat arbetsliv." Det är försöken att hejda och trycka ner migranter som leder till sociala katastrofer, skriver Margaret Zetterström.

Bildtext

Hälso- och sjukvård, skola och omsorg monteras ner bit för bit i Sverige. Alliansen och socialdemokratin har fördelat om förmögenheterna, från det offentliga till aktiebolag och privata förmögenheter. Enbart 2000-talets skatteomläggningar har berövat det allmänna på 240 miljarder årligen i minskade skatteintäkter. Lagen om valfrihet (LOV) ålägger det offentliga att prioritera kostnader för etablering av aktiebolagsdrivna verksamheter framför att utveckla de offentliga. Det tvingas vi betala genom nedskärningar i vård, skola och omsorg och genom kraftigt försämrade arbetsvillkor och minskade möjligheter för välfärdens personalgrupper att bedriva bra verksamhet.

Bildtext

Forskarna rapporterar om en trolig höjning av den globala medeltemperaturen över 2 grader till 2050. Sverige blir som ett regnigt men uthärdligt Nordtyskland, men vi vet vad som händer på andra platser. Dödlig torka, översvämningar, svältkatastrofer. Ödeläggelse, landstölder, regionala krig, stora folkmassor drivna på flykt. Hit har en kapitalistisk världsordning fört oss.

Bildtext

Afrikaner utan tillstånd väller in över Europas gränser. Det är bilden som såväl Sverigedemokrater som EU-potentater förmedlar.

Bildtext

Har vi råd med flyktingar och invandring? Har vi råd med samhället? kunde man lika väl fråga. Det är människor som fattas i samhällen i kris, inte pengar. Därför sjunker Italien ner i misär, därför är Polen ett stort invandrarland. Peo Hansen förklarar varför invandring och välfärd hänger ihop.

Bildtext

Migration finns alltid. Den är inte större i dag än för hundra år sedan. Men migranternas villkor skiftar, beroende på politiska styrkeförhållanden. Olle Josephson skenar genom migrationshistorien.

Bildtext

Mycket tyckande, lite kunskap kännetecknar ofta migrationsdebatten. Håll isär asylinvandring, anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring! Begrip vad reglerad invandring är! Fatta 1951 års flyktingkonvention! Lär dig konsekvenserna av restriktiv flyktingpolitik! Här är grundkursen, innan du tycker nästa gång.

Bildtext

Fästning Europa och restriktiv flyktingpolitik. En förutsättning för förslummad arbetsmarknad och organiserad brottslighet? Margareta Zetterström anmäler en bok om ett Sverige som alltför mycket påminner om Italien.

Bildtext

I januariavtalet mellan regeringen och Centern och Liberalerna finns punkter som fackföreningsrörelsen är mycket kritisk till. Bland annat har regeringen förbundit sig att göra förändringar i Lagen om Anställningsskydd (LAS) som leder till utökade undantag i turordningsreglerna. Det skulle leda till mindre fackligt engagemang och tystare arbetsplatser.

Bildtext

Vi behöver veta mer om klimathotet. Men hur tar man reda på det bland alla virala rapporter, bloggar och webbplatser? Mathias Cederholm visar vägen till seriösa nätverk och faktagranskare, och ser en ny bildningsrörelse växa fram.

Bildtext

Våld och övergrepp mot civila har präglat höstens statskupp och eskalerande kris i Bolivia. Demonstranter har massakrerats av polis och militär, företrädare för socialistpartiet MAS har hotats och utsatts för våld, och anhängare till den kristna fundamentalisthöger som försöker ta makten i landet har vid upprepade tillfällen bränt Wiphalan, den andinska ursprungsbefolkningens tusenåriga flagga. Jeanine Anez, som utropade sig till president efter Evo Morales flykt till Mexico, representerar partiet MDS som fick fyra procent av rösterna i höstens val. Det finns stora frågetecken kring hennes legitimitet som president, och Anez är även vida uppmärksammad för rasistiska uttalanden om landets ursprungsbefolkning som hon bland annat kallat "sataniska". Insvuren med handen på en enorm Bibel, i en tydlig markering mot Morales som under sin presidenttid ersatte kristen maktsymbolik med andinsk genom att lyfta fram gudinnan Pachamama, har Anez låtit införa straffrihet vid våldsanvändning för landets väpnade styrkor och uttalat hot mot utländska journalister som bevakar händelseutvecklingen.

Bildtext

Trots övergrepp från militär och milis lyckades en bred folkrörelse i Sudan störta den sittande regimen i Khartoum. Sri Nimpuno berättar hur det gick till. Vad händer nu? Gamla inhemska maktnätverk finns kvar, och rader av främmande stater försöker flytta fram sina positioner i landet.

Bildtext

Nobelpriset i litteratur för 2019 tilldelades den österrikiske författaren Peter Handke. Valet av pristagare har följts av en orkan av fördömanden. Handke hade hyllat den serbiske ledaren Slobodan Milosevic, han hade prisat en folkmördare, har det sagts. Jag har inte tillräckliga kunskaper för att veta vad Handke sagt och inte sagt, skrivit och inte skrivit under åren.

Bildtext

Jag har hamnat i ett riktigt skitlag. Det är trist att ha så låga tankar om sina arbetskamrater, men jag kommer inte riktigt ifrån det.

Bildtext