Endast på webben

Här hittar du artiklar som enbart publicerats på webben: kompletterande material till artiklar i tidningen men också helt självständigiga artiklar som knyter an till de tema som förekommit i olika utgåvor. 

Det är känt att girigheten hos kapitalisterna är omättlig. Detta märks tydligt inom mediebranschen. Där försöker man utsträcka rättigheterna till materialet - böcker, musik och film - till att gälla ofantligt länge. Men denna extrema närighet hämmar över hela världen produktivkrafterna och folken, genom att undanhålla dem kulturarv och kunskap från böcker, läromedel och forskningsrapporter. Andra områden som immaterialrätten inmutar är utvecklandet av läkemedel och teknik, via licenser och patent. Det är nu möjligt och rätt att befria folken från den immateriella rättens inskränkningar.

Utvecklingen i Ukraina inger med rätta oro. Risken för ett stort krig verkar ha ökat. Här följer några artiklar som både behandlar det komplicerade nuläget och ger en bakgrund till utvecklingen.

Länklistan uppdateras kontinuerligt. Därför uppmanar vi dig att återkomma för tips på nya, intressanta och klargörande artiklar om utveckingen i Ukraina.

Lägg märke till att artiklarna är skrivna vid olika tidpunkter, samt att de inte nödvändigtvis står för Clartés linje i frågan.

Senaste länkarna:

Marx'sista strid: Östra Ukraina (2014-04-22)

Patrick Cockburn: Riskerna med interventioner (2014-04-20)

John Kerry and the "last resort" rule as a cause for optimism (2014-04-25)

Tidskriften Clarté inbjöd den franske nationalekonomen Gérard Duménil till konferensen "Marx2013" 19-20 oktober. Här följer videolänkar till hans föredrag på engelska i sin helhet.

De båda föredragen samlade ca 500 åhörare i fullsatta lokaler i ABF-huset och vittnade således om ett tydligt uppsving för Marxintresset i Sverige. Clartés Olle Josephson respektive Daniel Hedlund Jorquera presenterar.

Denna artikel söker skissera de ekonomiska steg som skulle vara nödvändiga för att förvandla en kapitalistisk ekonomi såsom EU till en socialistisk ekonomi. Vi undersöker frågan i mycket konkreta termer och föreslår specifika politiska åtgärder. De åtgärder vi föreslår skiljer sig betydligt från 1900-talets europeiska socialdemokratiska tradition.

1. Idéer om ledarskap i 1800-talets tyska och det tidiga 1900-talets ryska rörelser

1.1. Idéer i Kommunistiska manifestet. Den tyska arbetarklassen skapade sina första politiska partier under perioden kring 1848 års revolution. Den radikalaste gruppen var Kommunisternas Förbund. Fastän det partiet hade liten praktisk påverkan på utvecklingen av 1848 års revolution, kan vi i efterhand se att "Manifestet" blev startskottet för de följande 140 årens socialistiska och kommunistiska rörelser. För att förstå ledarskapsfrågor i det revolutionära Ryssland, ja själva det kommunistiska ledarskapets målsättningar i 1900-talets Ryssland, måste vi gå till vad de tyska kommunisterna sa för 160 år sedan.

1 För herrar och lamor

Vid sidan om de religiösa konflikternas bloddränkta historia finns också det löfte om inre frid och tröst som alla religioner erbjuder, i synnerhet buddismen. I klar kontrast till andra religioners intoleranta skändligheter är buddismen varken fanatisk eller dogmatisk – åtminstone är detta vad de troende själva påstår. För många av dem är buddismen snarare en meditativ och sökande lära än en teologi, och dess mål är inre harmoni och upplysning samtidigt som den anvisar vägen till ett rättfärdigt levnadssätt.