3/95 Nationen

Detta är en äldre utgåva av tidningen Clarté som endast delvis publicerats på Internet.

Inom medicinen är den kliniska forskningens och vidareutbildningens ökande beroende av kommersiella krafter ett stundom påtalat men sällan åtgärdat problem. Forskarnas egen relativa tystnad är en aldrig uttalad förutsättning för ett fortsatt samarbete - och myndigheterna, som inte är beredda att själva stå för fiolerna, hukar sig.