4/95 Det civila samhället

Detta är en äldre utgåva av tidningen Clarté som endast delvis publicerats på Internet.

Miljörörelser och ideella hjälporganisationer samsas numera med handelskammare och företagslobbyister under beteckningen NGOs -"non-governmental organisations". De transnationella företagen har stora planer för dem. De ska sköta miljö och mänskliga rättigheter i tredje världen medan de lokala statsmakterna lamslås. Det kallas ett globalt civilt samhälle.