2/96 Globaliseringen

Detta är en äldre urgåva av tidningen Clarté som endast delvis publicerats på Internet.

Samma förmiddag ringer först den väletablerade skribenten på Svenska Dagbladets kultursida, sedan den väletablerade skribenten på Dagens Nyheters kultursida. Samma ärende: hyra erfarna akademiska lärare till tidskriften Moderna tider som ordnar helgkurs i skriftlig framställning för näringsliv, politiker och informatörer. Man ska lära sig skriva så att opinion skapas. Höga kursavgifter, rundligt betalt.

"Globaliseringen" är en förklädnad för monopolkapitalen.

Det går inte att tala om en modernism, och det går egentligen inte att skilja modernismen från upplysning och romantik. Det hävdade litteraturvetaren Aijaz Ahmad i ett föredrag vid det indiska författarförbundets årliga festival i Bangalore i feb-ruari. En författare måste göra ett politiskt val inom den modernistiska traditionen. Ahmad förespråkar den riktning han kallar den upplysta vänstern. Vi återger föredraget i något förkortat skick.