3/96 Centralamerika

Detta är en äldre urgåva av tidningen Clarté som endast delvis publicerats på Internet.

Striden om arbetsdagens längd är lika gammal som lönarbetet.Om man bara studerat ekonomi genom att lyssna på Ekonomiska Klubben i P1 är detta totalt obegripligt.

Vad händer när ett stort och rikt land i USA:s omedelbara närhet genomgår ett nyliberalt systemskifte? Knarkmaffia, inbördeskrig, sönderfall. Det här är historien om Cabal Peniche, Roberto Madrazo, chontalpaindianerna och slaget om delstaten Tabasco. Det är också historien om Mexiko.

Idehistorikern Svante Nordin skriver tjocka böcker i strid ström. Hans filosofihistoria har fått mycket beröm, men Benny Andersson störs av den omisskännliga doften av formalin och av svagheter i behandlingen vår tids analytiska filosofi. Han ser ett samband mellan dessa brister och Nordins politiska åsikter.