4/96 Arvet efter Mao

Detta är en äldre utgåva av tidningen Clarté som endast delvis publicerats på Internet.

Per Ahlmark har publicerat en ny bok på Timbro där han gör listor på massmordsstater och placerar Stalins Sovjet överst, tätt följt av Maos Kina. Det handlar om räkneövningar utan källkritik och utan historisk diskussion. De är ointressanta utom som tidstecken: den enda svenska bok det senaste året som diskuterar socialistiska staters erfarenheter är skriven av Per Ahlmark.

Den afrikanske ekonomen Samir Amin har blivit världsberömd för sin tes att länderna i tredje världen måste avlänka sig ekonomiskt för att ta sig ur imperialismens grepp. Det betyder inte att Samin är vad som idag kallas kulturalist. Han tror inte att jordens befolkning är uppdelad i oförenliga kulturer. Tvärtom. I denna artikel går han till storms mot mångkulturalismen. Ett angreppsmål är den amerikanske statsvetaren Samuel Huntingtons teori om ett “civilisationernas krig“.

Multi-kulti heter en liten skivaffär på St Paulsgatan på Söder i Stockholm. Den är landets mest välsorterade och initierade i folkmusik från hela världen. Clarte träffade Magnus Sjögren för ett samtal om villkoren för den globala musikkulturen och det nygamla intresset för etniska traditioner.

I Dagens Nyheter den 15 januari gick finansmiljardären och filantropen George Soros till angrepp mot den otyglade kapitalismen. Han hänvisade till sin gamle lärare Karl Popper och manade till förnyad kamp för "det öppna samhället". På sina håll tolkades artikeln som en renässans för tidigare socialdemokratiska och socialliberala ideer. Långtifrån, anser Mikael Nyberg.