1/97 Skola i stöpet

Detta är en äldre utgåva av tidningen Clarté som endast delvis publicerats på Internet.

Om arbetarklassen självmant håller igen behöver den inte pressas tillbaka med massarbetslöshet och avregleringar av arbetslivet. Det är grundtanken i LOs strävan efter en ny modell för lönebildningen. Strategin syftar till att säkra de fackliga organisationernas ställning i den Europeiska unionen.

Under de senaste tio åren har en ny gymnasiereform, ett nytt betygssystem och ett nytt läraravtal genomförts. Med de nya intagningsreglerna, skolpengens införande och de ekonomiska nedskärningarna har en helt ny skola växt fram. Skapelsen är redan i djup kris.

LO lovar regeringen löneåterhållsamhet genom LISA-projektet. Så ska arbetslösheten minska. Men vinsterna är redan rekordhöga utan att fler får jobb. För medlemmarna är det obegripligt vad LO-ledningen sysslar med, skriver Sture Ring, ordförande för grafikerna i Stockholm.

I förebyggande syfte pågår en ideologisk kampanj: kommunism och nazism ska jämställas så att alla diskussioner om alternativ till kapitalismen blir politiskt omöjliga. I Sverige har främst Staffan Skott och Per Ahlmark agerat förtrupp. Stefan Lindgren försökte ta upp debatten med Skott i Dagens Nyheter den 18 mars, men inlägget förkortades med ca 80 procent. Vi publicerar här artikeln i dess helhet.